Få et testamente, som sikrer dig og din familie.

 • Din arv bliver fordelt til dem, du ønsker.
 • Din familie kan beholde samme levestil.
 • Din familie kan blive boende i huset.
 • Din ægtefælle kan arve 37,5 % mere.
 • Arven til børnene kan gøres til særeje.
 • Din arv skaber ikke splid i familien.

Få svar på, hvilke fordele der er for dig - udfyld formularen herunder:Hele 20% af alle arvesager ender desværre i familiestridigheder og splitter familier ad. Det kunne oftest helt været undgået, hvis blot der var oprettet testamente!

Derfor er et testamente vigtigt

Hvis du ikke har oprettet et testamente, der specificerer, hvordan din arv skal fordeles, vil arven blive fordelt efter arveloven.

null

Ugifte samlevende med børn

 • Hvis I har børn, går hele din formue automatisk til dem, mens din samlever intet arver. Din samlever kan derfor kun arve, hvis du opretter et testamente.
 • Dine børn kan ikke videregive arven til din samlever, så det er altafgørende at få oprettet et testamente, så I kan sikre hinanden.
 • Hvis du ønsker, at din samlever skal arve dig mest muligt, skal du/I oprette et testamente. Det garanterer, at den længstlevende af jer kan bevare levestilen.

Læs mere…

null

Ægtefæller med børn

 • Hvis I har børn, vil din ægtefælle først beholde sin halvdel af fællesejet, også kaldet et boslod, og derefter arve 50 % af den afdødes boslod. Det samlede resultat bliver, at din ægtefælle ved et skifte efter din død får 75 % af fællesformuen, mens dine børn og andre livsarvinger skal dele de resterende 25 %.
 • Ægtefæller kan i et gensidigt testamente indsætte hinanden til at arve mest muligt. Det medfører, at den længstlevende ægtefælle samlet får 15/16 af fællesformuen, medens førstafdødes livsarvinger skal dele den sidste 1/16.
 • De fleste ønsker at fordele arven, så længstlevende ægtefælle arver mest muligt. Dette er kun muligt, hvis der oprettes et testamente.

Læs mere…

null

Alene med børn

 • Dine børn arver hele din formue. Med et testamente kan du vælge at gøre arven til særeje. Så sikrer du, at arven til dine børn forbliver deres – i tilfælde af deres skilsmisse.
 • Med et testamente kan du båndlægge hele eller dele af din arv. Arven fastfryses, så arven eksempelvis først bliver udbetalt, når dit barn fylder 25 år.
 • Med et børnetestamente kan du ønske, hvem der skal varetage forældremyndigheden over dine børn, hvis du går bort, før de fylder 18 år.

Læs mere…

null

Ugifte samlevende uden børn

 • Hvis du ikke har børn, går hele arven til dine forældre eller dine søskende – din samlever arver derfor ingenting. Dine forældre kan ikke videregive arven, så det er altafgørende at få oprettet et testamente, hvis du ønsker, at din samlever skal arve.
 • Der er stor risiko for, at din arv går til den danske statskasse, hvis du ikke efterlader dig arvinger. Opret derfor et testamente og bestem selv, hvem der skal arve din formue.

Læs mere…

null

Ægtefæller uden børn

 • Når I er gift og ikke har børn, falder arven som udgangspunkt til længstlevende ægtefælle.
 • Når I er gift og ikke har børn, så har du og din ægtefælle mulighed for at fordele jeres formue og ejendele til dem, I ønsker. Skal dele af arven eksempelvis tilgå som særeje, skal arvingerne have fortrinsret, eller ønsker I at båndlægge noget af arven?
 • Der er mange muligheder, men kun ved at oprette et testamente kan I få indflydelse på, hvad der skal ske med jeres arv.

Læs mere…

null

Alene uden børn

 • Hvis du ikke har børn, vil dine forældre arve hele din formue. Såfremt dine forældre er døde, vil dine søskende/deres børn, arve din formue.
 • Har du ingen børn betyder det, at du ikke har nogle tvangsarvinger. Ved at oprette et testamente kan du derfor bestemme, hvem der skal modtage arven efter dig.

Læs mere…

testamente_mappe

Få en gratis samtale med en rådgiver nu

 • Tal med en rådgiver helt gratis og uforpligtende og find ud af, hvilke konsekvenser dine valg får for dine arvinger.
 • Vi kan hjælpe dig med et testamente, der både er juridisk korrekt og afspejler din sidste vilje.Processen

Processen er enkel og nem. Vi sparer dig for en masse tid ved, at du undgår transport og møder.

Telefonisk interview

Vi ringer dig op og taler om dine behov og ønsker til testamentet. Vi stiller dig 10-15 spørgsmål, således at testamentet sikrer dig og din familie bedst muligt.

Testamentet udarbejdes inden for 24 timer

Vi udarbejder dit testamente inden for 24 timer efter samtalen. Vi sikrer dig et juridisk korrekt testamente.

Du modtager testamentet

Vi sender testamentet i to eksemplarer til dig enten via e-mail eller pr. post.

Hvad siger vores kunder

Hvornår er testamentet gyldigt?

null

Underskrift hos notar

Et testamente underskrives hos notaren i skifteretten, Det underskrives altid i to eksemplarer, hvoraf det ene opbevares i skifteretten og du beholder det andet. Notaren sørger for, at testamentet bliver registreret i Centralregistret for Testamenter, hvilket sikrer, at testamentet til enhver tid kommer frem efter dødsfald. Efter dødsfald bliver dine arvinger automatisk informeret om at de er noteret i testamentet. Underskrift af testamentet hos en notar kræver personligt fremmøde, og koster kr. 300,-

null

Underskrift foran vitterlighedsvidner

Det er også en mulighed at underskrive testamentet foran to vitterlighedsvidner. Et vitterlighedsvidne er en person, der ved sin underskrift bekræfter at have overværet, at testamentet er blevet underskrevet af den person, som fremgår af dokumentet. Testamentet er gyldigt på samme måde, som hvis det underskrives foran en notar.

Ulempen er dog, at testamentet ikke bliver registreret nogen steder, og der er derfor en risiko for, at testamentet bliver væk.

null

Vores anbefaling

Vi anbefaler til enhver tid at underskrive testamentet foran en notar, da det giver en langt større sikkerhed for dig og din familie.

Dine arvinger bliver automatisk informeret om, at de er noteret i testamentet.

Vi du vide, hvordan du sikrer dig og din familie bedst muligt?

Kontakt os nu og tal med en rådgiver helt gratis og uforpligtende.