Samejeoverenskomst

Få klarhed og faste regler over jeres fælles ejerskab

Med en samejeoverenskomst får du sat afgørende retningslinjer for jeres fælles ejendom, så du undgår eventuelle uoverskuelige og dyre konsekvenser, hvis du og din medejer skal sælge jeres ejendom i tilfælde af konflikt.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst, er en skriftlig aftale, der regulerer ugifte samlevendes rettigheder og forpligtelser over en fælles ejendom.

Samejeoverenskomsten er ligeledes relevant, hvis du ejer fast ejendom med en anden end din partner, f.eks. søskende eller lignende. Med andre ord, skal du have en samejeoverenskomst, hvis du ejer en ejendom sammen med en anden end din ægtefælle. Boligkøb er en stor investering, så det er anbefalelsesværdigt at få sat vilkårene i ramme for samejet. 

Samejeoverenskomsten gør det klart, hvordan samejet skal opløses. Der tages blandt andet højde for, hvis I har indskudt forskellige beløb ved udbetaling, som ikke stemmer overens med ejerfordeling.

Eksempel: A har indskudt 500.000 ved købet. B har indskudt 100.000 ved købet. De ejer ejendommen ligeligt med 50/50. I sådan et tilfælde er det enormt vigtigt, at få reguleret denne forskel i en samejeoverenskomst.

Derudover indeholder samejeoverenskomsten for eksempel vilkår om, hvordan et salgsprovenu skal fordeles, og hvem der skal overtage ejendommen ved samlivsophævelse.

På den måde får du klarhed og tryghed, da der er opsat rettigheder og vilkår, som skal følges i tilfælde af konflikt.

Såfremt I senere hen skulle gå fra hinanden ved et samlivsophør eller blive uvenner, så er samejeoverenskomsten jeres ven. Heri står jeres rettigheder og vilkår sort på hvidt med en dertilhørende underskrift, hvorfor I er sikre på, at I kan gå hver til sit på den bedst mulige måde.

Gør det selv

695 kr
 • Opret selv
 • Video guides

Gør det selv med begrænset rådgivning

1.495 kr
 • Opret selv
 • Video guides
 • Rådgivning omkring det udarbejdede dokument
 • Gratis rettelser ved stavefejl mv.

Vi gør det hele for dig

2.995 kr
 • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
 • Jurist udarbejder dokument
 • Rådgivningsforsikring
 • 12 måneders gratis rettelser
Mest anvendte

Hvorfor skal jeg lave en samejeoverenskomst

Samejeoverenskomsten fastlægger, hvordan samejet skal afvikles, og hvordan udbudsprisen skal fastlægges. Dermed gør en samejeoverenskomst det trygt og sikkert at købe bolig med sin kæreste, søskende, venner eller familie.

Du får rådgivning om, hvordan du sikrer dig selv bedst muligt ved køb af fast ejendom med en ugift samlevende. Det kan have store økonomiske konsekvenser ikke at have en samejeoverenskomst, og derfor anbefaler vi dig altid at få oprettet en i forbindelse med huskøb. 

På den måde kan du trygt og sikkert lave et boligkøb med en person, du ikke er gift med – uden at være bange for økonomiske og juridiske problemer, når boligen skal sælges.

Samejeoverenskomsten er en aftale om, hvordan hver part kan råde over den fælles bolig. Derudover kan der klarlægges, hvordan eventuelle konflikter om salg m.m. skal håndteres.

Mulige konsekvenser uden en samejeoverenskomst

Det kan få store økonomiske konsekvenser ikke at tage stilling til samejets vilkår. Selvom begge parter er på god fod lige nu, kan det være en rigtig god idé at beskytte sig mod mulige konflikter.

 

Hvis der for eksempel er uenighed om, hvorvidt den fælles bolig skal sælges eller ej, kan det få både økonomiske og tidskrævende konsekvenser. Konsekvensen kan være, at ejendommen ender på tvangsauktion, hvis ikke I kan blive enige.

Det skyldes, at begge ejere skal skrive under på at sælge boligen, før det er muligt. Er der uenighed, eller hvis en af parterne stopper med at betale, kan långiver i langt de fleste tilfælde opkræve betaling fra den anden ejer. Derudover kan man risikere, at sagen skal tages for retten, hvilket kan blive både dyrt og opslidende.

Har du spørgsmål om samejeoverenskomster?

Samejeoverenskomst indhold

Hvad indeholder en samejeoverenskomst? Den kan indeholde mange forskellige vilkår, som for eksempel:

 • Hvordan er ejerforholdet fordelt mellem jer?
 • Har I indskudt forskellige beløb?
 • Hvordan skal boligudgifterne fordeles mellem jer?
 • Hvad sker der, hvis en af jer stopper med at betale boligudgifter?
 • Kan den ene af jer optage lån i sin andel af boligen?
 • Kan den ene af jer på eget initiativ udleje boligen til tredjemand?
 • Hvad sker der, hvis I har boet sammen i boligen og flytter fra hinanden?
 • Hvordan fungerer et salg fra en af jer til den anden?
 • Hvad sker der, hvis I er uenige om salgsprisen, hvis boligen skal sælges?
 • Hvad sker der, hvis en af jer afgår ved døden?

Opløsning af sameje

Hvis du har lavet en samejeoverenskomst, skal samejet opløses efter de aftalte vilkår. Uden en samejeoverenskomst skal samejet opløses efter de almindelige regler.

De almindelige regler for opløsning af sameje uden en samejekontrakt er, at alle beslutninger om samejet skal træffes ved enighed mellem jer.

Hvis ikke der f.eks. er uenighed om, hvem der skal bo i samejet eller udbudsprisen, kan det resultere i en frivillig auktion, der kan medføre økonomisk tab.

Ofte stillede spørgsmål

En samejeaftale skal primært indeholde bestemmelser om, hvordan samejet skal fungere. Det kan være, hvordan de løbende udgifter skal fordeles, særlige aftaler og hvem der har brugsret hvornår. Det er også vigtigt at beskrive i dokumentet, hvad der skal ske, hvis I ikke længere ønsker at eje aktivet sammen. Der kan eksempelvis bestemmes værdifastsættelse, og hvordan det hele skal foregå med beslutningen vedrørende overtagelsen af aktivet, eller hvordan det skal foregå, hvis aktivet skal sælges til en tredjepart.

Det koster 2.995 kroner at få lavet en samejeoverenskomst hos FamilieTestamente, hvor alt bliver ordnet for dig af uddannede, specialiserede jurister i familie- og arveret.

Hvis du oplever, at den anden part ikke vil medvirke til et salg af boligen, så kan Skifteretten hjælpe.

Det er vigtigt at have en samejeoverenskomst, så man ikke ender i konfliktfyldte scenarier med uenigheder og endnu mere splittelse.

En samejekontrakt er et andet ord for samejeoverenskomst. 

Ja, du kan godt købe et hus med en af dine søskende.

Hvis kun den ene af jer har investeret penge i boligen, vil halvdelen af dette beløb blive til et lån til den anden. Hvis I begge har investeret penge i boligen, men beløbene er forskellige, beregnes differencen mellem disse beløb, og denne forskel vil blive til et lån til den af jer, der har investeret mindst i boligen.

Ideelle anparter er selvstændige enheder, men i modsætning til ejerlejligheder repræsenterer de et medejerskab af en fast ejendom med eksklusiv brugsret til en bestemt del af ejendommen. Ideelle anparter kan købes og finansieres med bank- og realkreditlån.

Man kan godt købe hus to familier sammen, og det kan også gøres ved ikke at have samme bank. Det kan tilmed også gøres uden at optage lån i samme kreditforening. 

Har du spørgsmål om gældsbrev?