Ægtepagt

En ægtepagt er en aftale, som sikrer dig ved skilsmisse og dødsfald 

Hvad koster en ægtepagt?

Prisen for at få oprettet en ægtepagt hos FamilieTestamente er 3.495 kr. Prisen er i den lave ende på markedet, hvor I stadig som ægtefæller får uhyre kompetent rådgivning og vil føle jer 100 procent trygge og sikre i, at tingene bliver gjort ordentligt og efter bogen.

Hos FamilieTestamente sørger vi for at få dig så tæt på målstregen som muligt, og derfor tinglyser vi for dig. Der er i forbindelse med oprettelse af en ægtepagt en decideret tinglysningsafgift. Den ligger på 1.850 kr. og er et gebyr til staten. Dette beløb er ikke inkluderet i prisen, og det er det heller ikke hos andre. Vi sørger dog for at lave det hele for dig, mens andre oftest giver en guide, hvor du selv skal tinglyse eller tilbyder at gøre det via deres tinglysningsservice.

Udover udarbejdelse af ægtepagt tilbyder vi også rådgivning inden for en masse andre områder i familie- og arveret. Eksempelvis børnetestamente, samejeoverenskomst eller forhåndssamtykke til uskiftet bo

Vi gør det hele for dig

3.495 kr inkl. moms
 • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
 • Jurist udarbejder dokument
 • Vi tinglyser for dig
 • Rådgivningsforskning
 • 12 måneders gratis rettelser
Skal vi hjælpe dig med at få oprettet en ægtepagt?

Hvad er en ægtepagt?

Når man gifter sig, får man automatisk formuefællesskab. Det betyder, at der skal foretages en ligedeling af deres formuer og ejendele i tilfælde af, at ægteskabet ophører, uagtet om det ophører ved skilsmisse eller død. Hvis du ikke ønsker at give din ægtefælle 50% af din formue og ejendele i tilfælde af skilsmisse/død, skal du oprette en ægtepagt.

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller, der sikrer dig ved skilsmisse og dødsfald, og hvor det kan aftales, at hele jeres formue eller specifikke ejendele ikke skal deles ved ægteskabets ophør. Det skal altså aftales, hvad der skal indgå i delingen, og hvad der ikke skal indgå i delingen, såfremt man vælger at få lavet en ægtepagt.

Der findes ikke et ensartet svar på, hvordan en ægtepagt ser ud, og hvad den indeholder. En ægtepagt kan indeholde forskellige dele afhængigt af, hvilken slags ægtepagt der er tale om, og hvad man ønsker at dele og ikke dele mellem sig, hvis ægteskabet brister. 

 

Punkter, der oftest findes i en ægtepagt:

 • Parterne
 • Særeje
 • Dødsfald (beskrivelse af hvad der sker i dette tilfælde)
 • Samtidigt dødsfald
 • Afvikling af særeje
 • Fortegnelse over aktiver
 • Tinglysning

Eksempelvis indeholder en ægtepagt parternes navne, adresser og CPR-numre samt beskrivelser af, hvordan særejet fungerer, hvad der skal ske i forbindelse med dødsfald hos enten én ægtefælle eller ved samtidigt dødsfald. Det kan også tilvælges at indskrive, hvis særejet skal afvikles over tid eller på en specifik dato. Ægtefællerne kan også have forskellige aktiver, og de fortegnelser kan man lave en oversigt over – respektive for hver part. Tinglysning beskriver, hvordan ægtepagten bliver gyldig.

Vi gør det hele for dig

3.495 kr inkl. moms
 • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
 • Jurist udarbejder dokument
 • Vi tinglyser for dig
 • Rådgivningsforskning
 • 12 måneders gratis rettelser

Hvofor skal man have en ægtepagt?

Konsekvenserne af en manglende ægtepagt kan betyde, at du kan miste din opsparing eller din virksomhed, da man ved indgået ægteskab får et formuefællesskab. Formuefællesskabet omfatter det, I ejede, inden I blev gift. En ægtepagt gør det muligt at skræddersy den økonomiske ordning, som passer bedst til ens ægteskab. Hvis man ikke indgår en ægtepagt, gælder det, at der er fælleseje og alle aktiver vil blive delt ligeligt ved død eller skilsmisse. Man opretter altså ægtepagter i tilfælde af:

 • Etablering af særeje i tilfælde af separation, skilsmisse eller dødsfald
 • Aftale om deling af pensioner i tilfælde af en separation eller skilsmisse.

Fire former for særeje

I Danmark kan man vælge mellem flere forskellige former for særeje, men de tre mest udbredte former for særeje er kombinationssæreje, fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Kombinationssæreje er en kombination af elementer fra fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Læs mere om de fire nedenfor:

Hvad er kombinationssæreje?

 • I vil ikke skulle dele kombinationssærejet med hinanden ved en eventuel skilsmisse
 • Når den ene går bort, vil længstlevende ægtefælle arve efter afdøde, medmindre afdøde har skrevet andet ind i et testamente.
 • Længstlevende skal ikke dele særejet med boet efter førstafdøde. Dette er en fordel, hvis afdøde for eksempel havde kreditorer, da de hermed ikke kan få del i længstlevendes midler.
 • Kombinationssæreje beskytter ligeledes længstlevende, hvis førstafdøde havde børn fra tidligere forhold. På denne måde vil længstlevende skulle udbetale en mindre arv til førstafdødes børn, og man stiller derfor den længstlevende ægtefælle bedst muligt.

Hvad er særeje?

Det er der flere svar på. Man opretter typisk særeje, hvis man er et par, der på vielsestidspunktet har en betydelig forskel mellem deres formuer, eller hvis den ene ægtefælle har stor gæld, mens den anden er gældfri. Det kan også være, hvis man vil starte en virksomhed og ønsker at beholde den ved skilsmisse eller allerede ejer/er medejer af en virksomhed. Slutteligt oprettes et særeje typisk også, hvis man forventer at komme til at arve et større beløb, som man gerne vil beholde i tilfælde af en eventuel skilsmisse.

 

I bund og grund er det et svært emne at tale om, da man taler om scenarier, hvor forholdet brister og ikke varer ved, og det gør jo ondt. Den sårbarhed er vi fuldt ud bevidst om hos FamilieTestamente, og vi tager os tiden til at lytte og finde den rigtige løsning.

Hvad er fuldstændigt særeje og kombinationssæreje?

Fuldstændigt særeje og kombinationssæreje er ens ved skilsmisse. Forskellen mellem de to særejeformer indtræder, når den ene af jer går bort. Ved fuldstændigt særeje har den, der lever længst, ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo. Den længstlevende vil arve halvdelen af den førstafdødes fuldstændige særeje, hvis ikke der er oprettet et testamente samtidig med.

 

Hvis I opretter både ægtepagt og testamente, kan I nedsætte ægtefællens arvelod til 1/8 af det fuldstændige særeje. Det er især en fordel med testamente og ægtepagt, hvis der er lavet særeje over en specifik genstand – for eksempel som et sommerhus, der er gået i arv i moderens familie. Ægtepagten sikrer at sommerhuset kun tilhører førstafdødes bodel, og testamentet sikrer at ægtefællen kun vil arve 12,5% af værdien, modsat 50% kun med ægtepagt.

Hvad er skilsmissesæreje?

Rent skilsmissesæreje betyder, at særejet for begge ægtefæller bliver til fælleseje i tilfælde af, at den ene går bort. Dette betyder, at længstlevende skal dele sit særeje med afdødes eventuelle børn uden for ægteskab samt afdødes eventuelle kreditorer. Skilsmissesæreje bliver stort set ikke anvendt længere, da det ikke tjener en god nok beskyttelse for ægtefællerne ved død.

Skal vi hjælpe dig med at få oprettet en ægtepagt?

Deling af pensioner

Pensioner adskiller sig fra udgangspunkt om automatisk delingsformue, om at ægtefællers formue skal deles ved skilsmisse.

Ægtefællerne beholder således som udgangspunkt retten til deres respektive pensionsopsparinger ved en skilsmisse, men visse pensioner indgår alligevel i ligedelingen ved en skilsmisse.

Det er de pensioner, som ikke kan defineres som rimelige.

Således vil ekstra pensionsopsparinger som altovervejende hovedregel ikke kunne holdes uden for formuedelingen ved en skilsmisse. Der kan være stor forskel på ægtefællers pensionsopsparinger – alt afhængig af job og af indretningen af familielivet mv.

Det er vigtigt, at man som ægtefæller får taget stilling til, om pensionsfordelingen er rimelig, hvis man skulle blive skilt.

Ægtefæller kan ved en ægtepagt aftale, at værdien af alders-, kapital, eller ratepension skal indgå i formuedelingen ved skilsmisse.

Det er dog ikke muligt at aftale ved ægtepagt, at der sker en deling af værdien af en rentepension, herunder privattegnede livrenter.

Hvornår skal man lave en ægtepagt?

Der ligger en vis risiko i at vente med at oprette en ægtepagt, til efter ægteskabet er indgået. Det skyldes, at I automatisk får formuefællesskab, når I gifter jer. Det vil sige, at hvis der eksempelvis er lavet en mundtlig aftale om en ægtepagt, så er den aftale ikke gældende, hvis en af parterne ombestemmer sig efter, ægteskabet er indgået. Det er kun en skriftlig og tinglyst ægtepagt, der er gyldig. Derfor er du tvunget til formuefællesskab, hvis den ene løber fra den mundtlige aftale. Det betyder, at en af parterne kan ende med at skulle dele sin formue mod sin vilje i tilfælde af skilsmisse, separation og død. 

 

Hvis I ønsker, der skal gælde særeje i jeres ægteskab, så anbefaler vi, at I udarbejder en ægtepagt, underskriver den og får den tinglyst, inden I sætter ringene på fingrene og bliver erklæret ægtefolk. Der er dog ingen regler for, hvornår en ægtepagt skal laves. Det kan være både før og efter, I gifter jer. Gyldigheden er nøjagtig den samme, om det er det ene eller andet tidspunkt. Ved at oprette ægtepagten inden indgåelse af ægteskab, formindsker I dog risici, opnår enighed om formuedeling og gør tingene nemmere og mere trygge for jer som par.

Sådan laver du en ægtepagt

Brug vores formular og du bliver kontaktet af en af vores specialiserede jurister. Det er gratis og uforpligtende, og du kan blive klogere på din undren, nysgerrighed og få besvaret alle dine spørgsmål. Hvis du har brug for at få udarbejdet og oprettet din ægtepagt, særeje m.m., så sørger vi for at gøre det trygt, komplikationsfrit og tager dig med hele vejen i processen, så alt fremstår forståeligt og klart.

Vær opmærksom på at bruge skabeloner på nettet

Der findes virksomheder, der reklamerer med at tilbyde dig gratis skabeloner til ægtepagter, så du selv kan oprette en ægtepagt online. En ægtepagt er meget kompliceret at lave korrekt. Vi ser ugentligt ægtepagter, der er udfærdiget forkert, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser ved skilsmisse og/eller død. Det er derfor vores klare anbefaling, at du bør have en jurist/advokat til at give rådgivning omkring oprettelse af en ægtepagt, samt at den bliver udfærdiget korrekt. 

Se vores samlede prisliste her

Du kan kontakte os med ethvert spørgsmål her

Ofte stillede spørgsmål

En ægtepagt er hensigtsmæssig, hvis I ønsker at fravige reglerne om formuefællesskab, som automatisk indtræder ved indgåelse af ægteskab. Med en ægtepagt er det muligt at sikre at friholdelse af bestemte aktiver, pengebeløb eller virksomheder i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Alternativt kan en ægtepagt indeholde en aftale om deling af pensioner i tilfælde af separation eller skilsmisse, idet ”rimelige pensioner” ikke indgår i formuefællesskabet. 

Prisen på en ægtepagt er 3495 kr. Denne pris inkluderer helhedsbaseret rådgivning samt udarbejdelse af dokumentet fra en uddannet, specialiseret jurist, ligesom der er mulighed for at få foretaget rettelser uden beregning i 12 måneder, således at vi sikrer os, at ægtepagten bliver lige, som I ønsker det.


I forbindelse med tinglysningen påløber der desuden en tinglysningsafgift på 1850 kr., som går ubeskåret til staten.

En ægtepagt skal tinglyses for at få retsvirkning. Vi sørger for at få jeres ægtepagt tinglyst, så vi sikrer os, at I kommer sikkert i mål med ægtepagten.  Der skal påregnes 1850 kr. i tinglysningsafgift, som går ubeskåret til staten. 

Der findes ikke et ensartet svar på, hvordan en ægtepagt ser ud, og hvad den indeholder. Dette afhænger af hvad I ønsker at opnå med ægtepagten.


Såfremt I ønsker at friholde midler, aktiver mv. fra formuefællesskabet, vil ægtepagten indeholde oplysninger om, hvilken form for særeje der er tale om, samt hvad der er omfattet af særejet. I dette tilfælde vil ægtepagten tillige indeholde oplysninger om, hvad der sker i forbindelse med dødsfald.


Ønsker i derimod at tilføje jeres pensioner til formuefællesskabet, vil der fremgå oplysninger om dette i ægtepagten.


Uanset hvilken type ægtepagt I vælger, vil der være oplysninger om hvem ægtepagten er oprettet imellem, herunder jeres navne og cpr-numre. Desuden vil der være oplysninger omkring tinglysningen, der beskriver hvordan ægtepagten bliver gyldig.

En ægtepagt kan ophæves ved oprettelse af en ny ægtepagt, hvori den tidligere ægtepagt tilbagekaldes. Ved oprettelsen af den nye ægtepagt, kan I vælge at tilbagekalde den tidligere ægtepagt, hvorefter de legale regler om formuefællesskab gælder. Alternativt kan I aftale, hvad der skal gælde i stedet. For at ophæve en ægtepagt kræver det, at I er enige om det.  

Først og fremmest skal der ikke betales boafgift af arven fra en ægtefælle. Ugifte samlevende skal betale 15% i boafgift af det beløb, som overstiger bundfradraget, som i 2024 er på 333.100 kr.


Derudover har den længstlevende ægtefælle ret til at sidde i uskiftet bo med de midler, der er en del af formuefællesskabet. Det betyder, at arven til jeres arvinger først udredes, når den længstlevende dør.

I skal dog være opmærksomme på, at såfremt I har særbørn over 18 år, skal der foreligge samtykke fra dem.

En ægtepagt, som indeholder aftale om fuldstændigt særeje, kan ophæves ved, at der oprettes en ny ægtepagt, hvori den tidligere ægtepagt tilbagekaldes. Hvis I fortsat ikke ønsker, at de legale regler om formuefællesskab skal gælde, skal I tage stilling til, hvad der skal gælde i stedet for. Det kan være skilsmisse- eller kombinationssæreje. Ophævelse af en ægtepagt kræver, at der er enighed mellem jer.

Det er muligt at tinglyse en ægtepagt på egen hånd. Dette kan du gøre på tinglysning.dk. Ved oprettelse af en ægtepagt hos os, er det en del af vores service, at vi tinglyser ægtepagten for jer.

Skal vi hjælpe dig med at få oprettet en ægtepagt?
Svar på 5-7 spørgsmål i arvesten, så finder du ud af, hvem der arver efter dig ifølge arveloven.

Hvem arver efter dig, hvis du ikke har et testamente?