Skal du have hjælp til arv?

Vi hjælper dig med det, du skal bruge – Find, hvad du søger herunder.

Beslutninger omkring arven

Har du styr på din arv og hvilke muligheder du har? Herunder kan du læse mere om dine muligheder omkring arv,

både hvis du skal arve efter dine nærmeste, eller hvis du vil sikre at du er med til at bestemme over hvordan din arv skal fordeles. 

Arveafkald

Arveafkald er, hvis en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før eller efter arven er aktualiseret – henholdsvis ventende eller forfalden arv.

Arveforskud

Arveforskud er, hvis en arvelader ønsker at give en eller flere af sine arvinger forskud på deres arv, imens arveladeren stadigvæk er i live.

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Du overtager din afdøde ægtefælles formue og ejendele, når ægtefællen er gået bort og som længstlevende ægtefælle skifter du ikke med din afdødes livsarvinger (børn).

Testamente

20 % af alle arvesager ender i familiekonflikter, fordi den afdøde ikke havde oprettet testamente. Få oprettet et testamente om, hvem din formue skal tilfalde når du dør.

Indbotestamente

Et indbotestamente bestemmer, hvordan dine forskellige personlige effekter skal fordeles ved din død, som for eksempel hvem der skal arve dine smykker m.m.