Hvad er arveafkald?

Et arveafkald betyder, at en arving fraskriver sig retten til at arve

Hvad er arveafkald?

Arveafkald er, hvis en arving fraskriver sig retten til at arve. Det gælder, uanset om det sker før eller efter arven er aktualiseret – henholdsvis ventende eller forfalden arv. Et arveafkald kan gives på følgende måder:

Der kan være flere årsager til, at man vælger at give arveafkald. Det kan f.eks. være, hvis man insolvent og/eller blot ønsker, at arven skal gå videre til ens egne livsarvinger. Man kan også stå i den situation, at et arveafkald fra afdødes særbarn, giver afdødes længstlevende ægtefælle mulighed for at overtage fællesboet til uskiftet bo med fællesbørnene.

Gives der afkald mod vederlag, vil vederlagets størrelse skulle fastlægges. Størrelsen heraf afhænger af den aktuelle situation.

Vi gør det hele for dig

750 kr inkl. moms
  • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
  • Jurist udarbejder dokument
  • Rådgivningsforskning
  • 12 måneders gratis rettelser

Falden arv

Ved afkald på falden arv, følger størrelsen typisk på det beløb, der ville være faldet i arv. Afkaldsgiver har i denne situation større mulighed for at danne sig et reelt overbliv over formuens størrelse og dermed også betydningen af afkaldet. Det anbefales at lade sig rådføre med en jurist, inden der gives arveafkald. Det skyldes, at man på den måde har overblik over både den arveretlige- og økonomiske konsekvens ved arveafkaldet.

Arveafkald mod vederlag på falden arv er afgiftspligtig og boafgiften udgør 15% og sædvanligt bundfradrag (kr. 321.700 – 2023-niveau) kan imidlertid ikke anvendelse på vederlaget.

Forventet arv

Gives der afkald på forventet arv mod vederlag, er vederlagets størrelse langt vanskeligere at fastslå. Det skyldes, at både størrelsen og tidspunktet for arven er ubekendt. Igen anbefales det, at lade sig rådføre ved juridisk rådgivning, således at man har et klart overblik over konsekvensen og får bistand til fastsættelsen. Der svares sædvanligvis gaveafgift af vederlaget.

Ved modtagelse af arveforskud, gives der reelt afkald på en arv svarende til arveforskuddets størrelse. Man har således stadig ret til eventuel yderligere arv efter afdøde.

Ved afkald på ventende arv mod vederlag, giver man derimod afkald på denne eventuelle rest arv fra afdøde.

Bliv kontaktet af en jurist helt gratis og uforpligtende