Arveforskud

Tildel og fordel din arv, mens du lever

Du har en række forskellige muligheder for at give arveforskud på din arv, hvis du ønsker at igangsætte tildelingen, inden du går bort. 

Hvad er et arveforskud?

Arveforskud er, hvis en arvelader ønsker at give en eller flere af sine arvinger forskud på deres arv, imens arveladeren stadigvæk er i live. Et arveforskud kan f.eks. gives i et tilfælde, hvor en af dine arvinger har behov for økonomisk hjælp, men du stadigvæk ikke ønsker, at der skal gøres forskel på dine børns arv.

Et arveforskud kan gives på følgende måder:

Når der gives arveforskud, er det afgørende at dokumentere dette på skrift. Såfremt arveforskuddet ikke er dokumenteret på skrift, er der ingen garantier for, at beløbet vil blive fratrukket arvingen ved endelig boopgørelse. Vi anbefaler derfor, at der nedskrives en aftale om arveforskud. Vi forsikrer, at der er taget højde for det hele, hvis vi skal være behjælpelig med udarbejdelse af en aftale om arveforskud.

Vi gør det hele for dig

750 kr inkl. moms
  • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
  • Jurist udarbejder dokument
  • Rådgivningsforskning
  • 12 måneders gratis rettelser
Skal vi hjælpe dig med et arveforskud?

Hvad er forskellen på en gave og arveforskud?

Den største forskel mellem arveforskud og en gave er, at arveforskuddet bliver fjernet fra den arv, som modtageren er berettiget til. Det vil sige, at modtageren får et mindre beløb, når arven gøres op i sidste ende.

På den måde stiller du også alle dine arvinger lige, da de alle sammen vil modtage lige meget arv efter dig. 

Du kan også vælge at give en gave, og her vil det være en fordel at lave et gavebrev. Det kan du læse mere om her.

En gave bliver ikke fratrukket nogen arv.

Hvad kan jeg give som arveforskud?

Arveforskud gives oftest i kontanter, men det kan også tage form som en masse andre værdier. Det kan være antikviteter, smykker, malerier, biler, aktier, møbler, pantebreve og eftergivelse af gæld. Arveforskud kan dog ikke bruges til at give fast ejendom.

Hvornår skal jeg betale arveafgift?

Du skal ikke betale afgift på dit arveforskud, hvis beløbet er under en vis værdi, eller hvis det gives til din ægtefælle.

Omvendt. hvis beløbet er over denne værdi, så skal der betales gaveafgift. 

Gaveafgiften består af en vis procentdel af det beløb, der ligger over beløbsgrænsen.

Arveforskud som skattefri gave

Arveforskud fungerer skattemæssigt på samme måde som ved gaver. Det vil sige, at du bliver beskattet på samme måde i de to tilfælde. Nærmere fortalt kan du derfor afgiftsfrit give 74.100 kroner (2024) pr. år til din nærmeste familie. 

Arveforskud kan derfor sagtens fungere som skattefrie gaver med den betingelse, at arveforskuddet ikke overstiger den årlige afgiftsfrie beløbsgrænse. Flere anvender arveforskud til løbende at uddele skattefri arv til deres børn og øvrige arvinger. Det sparer dem nemlig for at betale nær så meget i arveafgift, når de engang går bort, og deres formue skal fordeles. 

Hvor meget kan jeg arve uden at betale skat?

Det afhænger af relationen til arveladeren. Børn kan modtage det største afgiftsfrie beløb pr. år på 74.100 kroner (2024). Det er anderledes for svigerbørn, hvor det afgiftsfrie beløb ligger på 25.900 kroner (2024). Hvis du som bedsteforældre, stedforældre, stedbørn og samlevende har boet sammen i mindst to år, så kan I også modtage et afgiftsfrit arveforskud på op til 74.100 kroner.

Øvrige arvinger skal betale indkomstskat på almindelig vis af det arveforskud, de modtager. 

Skal vi hjælpe dig med et arveforskud?