Børnetestamente

Opret et børnetestamente for at sikre dine børns fremtid

Et børnetestamente giver dig muligheden for at tildele værger for dine børn, hvis du går bort, inden børnene fylder 18 år.

Hvad koster det at lave et børnetestamente?

Prisen er maksimalt 995 kroner, hvor vi gør det hele for dig. Det skal nævnes, at hvis du opretter et testamente, så får du børnetestamentet med for 500 kroner på samme vilkår. Du kan også vælge at oprette dokumentet online på egen hånd eller med begrænset rådgivning. Vores jurister er specialiserede i familie- og arveret, så du køber rådgivning med tryghed, nærvær og høj kvalitet. Du står derfor ikke tilbage med ubesvarede spørgsmål og potentialet for at ende med ugyldige eller fejlbehæftede dokumenter. 

Vi tilbyder digitale løsninger, men hos FamilieTestamente er fundamentet tryghed, så det er afgørende for os, at hvert enkelt menneske føler sig i gode hænder. Derfor har vi kun specialiserede jurister til at varetage dine interesser. 

Hvad er et børnetestamente?

Med et børnetestamente sikrer du dig indflydelse på Familieretshusets beslutning om, hvem der får forældremyndigheden over dine børn, hvis begge forældre skulle gå bort, mens børnene er små. Det er et juridisk dokument, der er udarbejdet for at sikre dit barn/børn, hvis du går bort. Alle danskere med børn under 18 år kan have gavn af at oprette et børnetestamente.

Du kan i et børnetestamente ønske, hvem der skal tildeles forældremyndigheden, hvis du/ skulle gå bort. Det kan enten være en enkeltperson eller et ægtepar, som du/I og dine børn har et godt og sundt forhold til. Du kan altså sikre dine børns fremtid og give dem de mest trygge rammer efter eget valg.

Hvorfor oprette et børnetestamente?

Det er faktisk en gængs opfattelse, at folk tror, det er børnenes gudforældre, der overtager forældremyndigheden, hvis forældrene skulle miste deres liv. Sådan er det ikke, da der ikke følger hverken juridiske eller økonomiske forpligtelser til rollen som gudforældre.

Du har mulighed for at tildele forældremyndigheden til en person, hvis du en dag skulle gå bort. På denne måde sikrer du dine børn en god opvækst, hvis du ikke her længere. Når du opretter et børnetestamente, anbefaler vi, at du tildeler forældremyndigheden til en person og tilføjer en alternativ værge, hvis den første person ikke kan overtage forældremyndigheden alligevel.

Hvem er Familieretshuset?

Familieretshuset behandler sager, der omhandler familien i bred forstand. De arbejder på alle områder for at finde de løsninger, der er bedst for den enkelte familie. De åbnede i 2019 og erstattede Statsforvaltningen. De hører under Social-, Bolig og Ældreministeriet. Familieretshuset løser opgaver på det person- og familieretlige område. Overordnet behandler Familieretshuset sager om brud og overgange i familien.

Det er i sidste ende Familieretshuset, der afgør, hvem der får forældremyndigheden, men du kan have en afgørende indflydelse på beslutningen gennem et børnetestamente. Det er især vigtigt at uddybe, hvorfor vedkommende ønskes at blive tildelt forældremyndigheden, da dette kan have afgørende indflydelse på Familieretshusets beslutning.

Det gør det lettere for Familieretshuset at forstå baggrunden for dine ønsker i børnetestamentet, hvis der er gode begrundelser for dine til- og fravalg. Det er ikke garanteret, at Familieretshuset vil følge den anbefaling, du laver om værge for børnene, men du vil stå markant stærkere med et børnetestamente på hånden. På den måde har Familieretshuset nemlig noget at læne sig op ad.

Opret selv online

495 kr
 • Opret selv
 • Video guides

Vi gør det hele for dig

995 kr
 • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
 • Jurist udarbejder dokument
 • Rådgivningsforsikring
 • 12 måneders gratis rettelser
Mest anvendte

Opret selv online med begrænset rådgivning

795 kr
 • Opret selv
 • Video guides
 • Rådgivning omkring det udarbejdede dokument
 • Gratis rettelser ved stavefejl mv.
Bliv kontaktet og hør mere om et børnetestamente?

Hvem kan bruge et børnetestamente?

Der er nogle konstellationer for, hvem der kan bruge et børnetestamente.

 • Det kan være en forælder, der alene har forældremyndigheden og ønsker indflydelse på, hvem der skal overtage forældremyndigheden, hvis vedkommende skulle gå bort.
 • Det kan ligeledes være en forælder, der igen har forældremyndigheden alene, men som ikke ønsker at tildele den anden biologiske forælder forældremyndigheden i tilfælde af dødsfald.
 • Slutteligt kan det være to forældre, der deleligt har forældremyndigheden og er enige om, hvem de ønsker, der skal have forældremyndigheden, hvis de begge skulle gå bort.

Hvis du ikke ønsker den anden biologiske forælder overtager

Hvis du helt solo har den fulde forældremyndighed over børnene og går bort, så er det Familieretshuset, der som udgangspunkt tildeler forældremyndigheden, og det vil i de fleste tilfælde blive den anden biologiske forælder, da det er det naturlige valg. Det er dog ikke sikkert, at det er det bedste for barnet/børnene.

Der kan være flere årsager til, at den anden biologiske forælder ikke er det rette valg. Hvis den anden forælder eksempelvis har haft begrænset kontakt med barnet/børnene– eller slet ingen – så er det ikke optimale forhold.

Det kan også være specifikke helbredsmæssige eller sociale forhold, der kan gøre, at det ikke er i barnets bedste interesse at tildele forældremyndigheden til den anden biologiske forælder. Af disse grunde er det en god ide at lave et børnetestamente, hvis du er af den holdning, at den anden biologiske forælder ikke kan varetage rollen i tilstrækkelig grad.

Hvad skal du sørge for i et børnetestamente?

Eftersom formålet er at sikre dine børns fremtid, så er det en god ide at tage en samtale med den eller de personer, der eventuelt skal overtage forældremyndigheden over dine børn, hvis du skulle gå bort.

Ved en eventuel samtale, kan det også vendes, hvorvidt værgen skal modtage økonomiske støtte i form af vederlag fra dine børns arv. Det kan være med til at støtte dine børns opvækst, og pengene må udelukkende bruges på børnene

Kan jeg fortryde mit børnetestamente?

Ja, hvis du beslutter dig for, at du ikke ønsker dit børnetestamente skal være gældende længere, så kan du få det ændret eller annulleret. Hvis du har oprettet et notartestamente, så ændrer eller annulleret du børnetestamentet hos en af Danmarks byretter, der findes i alle større byer i landet.

Sørg for at få eksisterende kopier tilbagekaldt. Det er noget, byretten altid glædeligt hjælper med. Det tager ikke lang tid og koster 300 kroner.

Hvis du ændrer eller annullerer dit børnetestamente, så sørg for at få eksisterende kopier tilbagekaldt. Byretten vil altid gerne hjælpe til med dette. Det tager et øjeblik og koster 300 kr.

Ofte stillede spørgsmål

Et børnetestamente koster 995 kroner hos FamilieTestamente, hvis du vil have den optimale og sikre juridiske rådgivning, hvor alt bliver gjort for dig. Opretter du et testamente, så kan du få børnetestamentet for 500 kroner. Du kan også vælge den begrænsede rådgivning til 795 kroner eller varianten, hvor du selv opretter online til 495 kroner.

Du kan oprette et testamente, når du er fyldt 18 år. I den forbindelse er det afgørende, at du er i stand til at handle fornuftigt, når det oprettes.

Ja, bedsteforældre kan godt få forældremyndigheden.

Du kan altid tilbagekalde et børnetestamente, men det kræver, at det ikke er gjort uigenkaldeligt. Hvis børnetestamentet er opbevaret hos notar, så henvender du dig der for tilbagekaldelsen. 

Så vil du i første omgang være i en situation, hvor Familieretshuset afgør, hvem der skal have forældremyndigheden. Det vil i de fleste tilfælde tilfalde den anden biologiske forælder, hvis det er muligt. Hvis begge forældre dør, så skal Familieretshuset træffe en beslutning uden din indflydelse, hvis du ikke har et børnetestamente. 

Nej, det er Familieretshuset faktisk ikke forpligtet til. Med et børnetestamente kan du/I som forældre sikre jer indflydelse på, hvem der skal overtage forældremyndigheden. Hvis Familieretshuset vurderer, at der er en anden løsning, der er til barnets bedste, så kan de vælge at gå med en anden løsning end den, der står i børnetestamentet. 

Det er op til Familieretshuset at vurdere, men du kan sikre dig indflydelse på dette med et børnetestamente. 

Det er muligt at gøre dine børn arveløse, hvis de skriver under på et arveafkald. Tvangsarvinger kan altså ikke gøres arveløse, medmindre de frivilligt underskriver et arveafkald. Den eneste måde at gøre sine tvangsarvinger arveløse er ved ikke at eje noget ved sin død. 

Bliv kontaktet og hør mere om et børnetestamente?
Svar på 5-7 spørgsmål i arvesten, så finder du ud af, hvem der arver efter dig ifølge arveloven.

Hvem arver efter dig, hvis du ikke har et testamente?