null

Hvad er et børnetestamente?

  • Et børnetestamente er et dokument, som indeholder bestemmelse om, hvem I som forældre gerne ser skal overtage forældremyndigheden over jeres børn, såfremt I skulle gå hen og dø, inden jeres børn, fylder 18 år.
  • Har I mindreårige børn vil det i mange tilfælde være en god idé, at oprette et børnetestamente (også kaldet en forældremyndighedstilkendegivelse).
  • I tilfælde af, at I begge dør, inden jeres børn fylder 18 år, vil Statsforvaltningen træffe afgørelse om, hvem der skal overtage forældremyndigheden over jeres børn. Afgørelsen bliver truffet ud fra, hvad der vil være bedst for børnene. Har I lavet et børnetestamente, vil Statsforvaltningen i langt de fleste tilfælde følge ønskerne heri. Kun hvis det strider imod hensynet til, hvad der er bedst for børnene, vil børnetestamentet kunne blive tilsidesat.
  • Få udarbejdet et børnetestamente for kun 300 kr., hvis du samtidig bestiller et almindeligt testamente. Du kan se alle vores priser her. Normalpris for børnetestamente er 995 kr.

Få gratis rådgivning af en jurist som er specialist i børnetestamenter.
    Call Now Button