Dødsbobehandling

Vi tilbyder rådgivning og hjælp til behandling af dødsbo

I tæt samarbejde med DreistStorgaard Advokater

Vi tilbyder rådgivning og hjælp til behandling af dødsboer i tæt samarbejde med DreistStorgaard Advokater

I en svær tid, hvor man har mistet sin nærmeste, kan det være uoverskueligt at gennemskue regler og retningslinjer for behandling af dødsboer. 

Herunder kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe dig med og en overskuelig oversigt over priserne på de forskellige pakker.

Rådgivning og hjælp til uskiftet bo:

 • Din nærmeste er lige død – hvad skal der ske nu?
 • Er du i tvivl om du skal sidde i uskiftet bo?
 • Hjælp til Formueoversigt i uskiftet bo

Hjælp til privat skifte af dødsbo:

 • Mindre dødsbo uden fast ejendom 
 • Mindre dødsbo med fast ejendom
 • Hjælp til udfærdigelse af boopgørelse
 • Hjælp til tinglysning af skifteretsattest

Tinglysning af skifteretsattest

Fra 995 kr
 • Efter du har gennemført et privat skifte eller uskiftet bo sørger vi for tinglysning af skifteretsattest, så ægtefællen kan disponere fuldt over ejendommen.

Udfærdigelse af boopgørelse

Fra 1.895 kr
 • Har du selv behandlet et privat skifte men har brug for hjælp til at udfærdige boopgørelsen.
 • Gennemgang af boets aktiver og passiver
 • Udarbejdelse af boopgørelse samt fordelingen af arven

Er du i tvivl om uskiftet bo?

Fra 1.995 kr
 • Vi tilbyder én times rådgivning, hvor vi gennemgår hvad det betyder for dig hvis du vælger at sidde i uskiftet bo.
 • Hvad indebærer det at sidde i uskiftet bo på kort og på længere sigt, og er det hensigtsmæssigt? Særligt hvis afdøde har egne børn (særbørn)
 • Hvad skal du være opmærksom på såfremt du har valgt at sidde i uskiftet bo?
 • Boets økonomi, formueforhold og arveforhold (herunder et testamentes og særejes betydning)

Din nærmeste er lige død

– hvad sker der nu?
Fra 1.995 kr
 • Få vejledning før du skal I skifteretten.
 • Vi tilbyder én times rådgivning hvor vi sammen drøfter hvad der nu kommer til at ske.
 • Fordele og ulemper ved de forskellige former for skifte - både for dig og for de øvrige arvinger
 • Boets økonomi, formueforhold og arveforhold (herunder et testamentes og særejes betydning)

Hjælp til formueoversigt i uskiftet bo

Fra 4.995 kr
 • Indledende samtale omkring fællesboet aktiver og passiver.
 • Vi udarbejder af den af skifteretten lovpligtige formueoversigt hvis du har valgt at sidde i uskiftet bo.
 • Indhentelse af underskrifter og indlevering til skifteretten.

Dødsbo med/uden fast ejendom

Fra 19.995 kr (privat skifte)
 • Indledende møde, gennemgang af arveforhold og evt. testamente samt udarbejdelse af skiftefuldmagter og solvenserklæring.
 • Adgang til SKAT, e-boks, bankkonti, postspærring, opsigelse forsikringer m.m., oprettelse af separat klientkonto, lovpligtig hvidvask,
 • Fordeling/afvikling af boets aktiver (bil, indbo, lejebolig m.m.)
 • Salg af afdødes bolig (sommerhus, andelsbolig, ejerbolig), dialog med ejendomsmægler m.m.
 • Betaling af løbende udgifter og afdødes gæld
 • Udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse samt indsendelse til SKAT og skifteretten.
Svar på 5-7 spørgsmål i arvesten, så finder du ud af, hvem der arver efter dig ifølge arveloven.

Hvem arver efter dig, hvis du ikke har et testamente?