Hvad er uskiftet bo?

At sidde i uskiftet bo betyder, at du overtager din afdøde ægtefælles formue og ejendele

FamilieTestamente

Hvad er uskiftet bo?

At sidde i uskiftet bo betyder, at du overtager din afdøde ægtefælles formue og ejendele, når ægtefællen er gået bort.

Som længstlevende ægtefælle skifter du ikke med din afdødes livsarvinger (børn). Din afdøde ægtefælles livsarvinger vil først modtage deres arv, når du en dag går bort.

Kan vi sidde i uskiftet bo?

Ægtefæller med formuefællesskab

For at kunne sidde i uskiftet bo, skal I være ægtefæller, og der skal foreligge formuefællesskab efter afdøde.

Er I gift på “normal” vis uden at have en ægtepagt, eller har I oprettet en ægtepagt med skilsmissesæreje eller kombinationssæreje, så foreligger der automatisk formuefællesskab efter den afdøde. I alle disse situationer kan I altså sidde i uskiftet bo efter førstafdøde. Dette er på trods af, at der er oprettet ægtepagt med skilsmissesæreje eller kombinationssæreje.

Hvis der er oprettet en ægtepagt med fuldstændigt særeje, så kan længstlevende ikke sidde i uskiftet bo, og boet skal derfor skiftes med afdødes børn.

Ægtefæller med særbørn

Er I gift og har dine, mine og måske også vores børn, kan I som udgangspunkt ikke sidde i uskiftet bo. Hvis I ønsker at sidde i uskiftet bo, kræver det særbørnenes samtykke hertil. 

Samlevende/kærester

Der er mange samlevende og kærestepar, der tror, at de kan sidde i uskiftet bo efter hinanden, hvis de bare har boet sammen i mere to år, eller har børn sammen. Dette er desværre ikke korrekt. Samlevende/kærester kan ikke sidde i uskiftet bo efter hinanden, da samlevende/kærester formelt ikke har formuefællesskab. Boet efter en afdød samlevende/kæreste skal derfor altid skiftes med afdødes børn.

Gør det selv

kr 395
 • Opret selv
 • Video guides

Vi gør det hele for dig

kr 500
 • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
 • Jurist udarbejder dokument
 • Rådgivningsforsikring
 • 12 måneders gratis rettelser
Skal vi hjælpe dig med at forhåndssamtykke til uskiftet bo?
Hvorfor et testamente?

Fælles børn, særbørn, myndige/
umyndige børn

Er I ægtefæller, og har I udelukkende fælles børn, så kan længstlevende ægtefælle selv bestemme om vedkommende ønsker at sidde i uskiftet bo med børnene. I behøver derfor ikke at planlægge efter, om I ønsker at sidde i uskiftet bo eller ej. Dette valg træffes, når den ene ægtefælle er gået bort.

Har den ene af jer, eller har I begge børn uden for ægteskabet, så kan I stadig sidde i uskiftet bo efter længstlevende ægtefælle. I jeres situation er det dog børnene uden for ægteskabet, der bestemmer, om længstlevende skal kunne sidde i uskiftet bo eller ej.

Børnene uden for ægteskabet skal underskrive et forhåndssamtykke, der giver den længstlevende ægtefælle mulighed for at kunne sidde i uskiftet bo. Et forhåndssamtykke sikrer, at afdødes børn ikke kræver boet skiftet, når deres forælder går bort.

Et underskrevet forhåndssamtykke kan i nogle tilfælde være forskellen på om længstlevende ægtefælle kan videreføre sit liv, eller om vedkommende må flytte fra hus og hjem for at skifte boet med afdødes børn.

Det er en god idé at få styr på dette i god tid, da et underskrevet forhåndssamtykke giver sikkerhed for længstlevende ægtefælle. Det er kun jeres børn uden for ægteskabet, der skal skrive under på et forhåndssamtykke, jeres fælles børn skal ikke give samtykke til, at I kan sidde i uskiftet bo.

I bliver altid spurgt om I ønsker at oprette et forhåndssamtykke, når I opretter et testamente hos FamilieTestamente.

Har den ene af jer, eller har I begge umyndige børn uden for ægteskabet, så er der stadig mulighed for at kunne sidde i uskiftet bo med børnene. Dette kræver dog, at Familieretshuset er indforstået hermed samt, at værgen for de umyndige børn giver samtykke til, at længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.

I praksis er det dog sjældent, at både Familieretshuset og værge giver samtykke til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

Jeres fælles børn skal ikke give samtykke, uanset deres alder.

Vil du høre mere om arveafgift?

Bør vi planlægge at kunne sidde i uskiftet bo?

Det korte svar er altid – JA. Det er altid en god idé at planlægge at kunne sidde i uskiftet bo som længstlevende ægtefælle. Selv om I har planlagt at kunne sidde i uskiftet bo, så er det ikke ensbetydende med, at længstlevende skal vælge at sidde i uskiftet bo.

At planlægge at kunne sidde i uskiftet bo giver blot længstlevende muligheden for at vælge det. Hvis der ikke planlægges efter dette, så vil det i nogle tilfælde ikke være muligt for længstlevende at sidde i uskiftet bo. Det er ærgerligt at have bortvalgt denne mulighed, når det er så enkelt at planlægge efter.

Vi anbefaler derfor, at I altid planlægger at kunne sidde i uskiftet bo. På denne måde er det længstlevende, der bestemmer om vedkommende vil sidde i uskiftet bo. Det er dermed ikke børnene, der bestemmer, når den ene af jer er gået bort.

Der er mange, der vælger at sidde i uskiftet bo, hvis de har muligheden. Der er både fordele og ulemper ved at sidde i uskiftet bo. I nedenstående fortæller vi først om fordelene ved at sidde i uskiftet bo.

Fordele ved at sidde i uskiftet bo:

 • Længstlevende ægtefælle kan leve videre uden at skulle bekymre sig om at skulle afgive arv til arvinger. Der skal nemlig ikke udbetales arv til første afdødes arvinger, hvis du sidder i uskiftet bo. Dette betyder, at længstlevende ægtefælle frit kan råde over jeres samlede formue, ejendele og ejendomme, og dermed leve videre uden større økonomiske ændringer. Længstlevende ægtefælle råder dermed over alt, og kan ofte fortsætte sin livsstil som før tabet af sin ægtefælle.
 • Det er stort set omkostningsfrit at overtage et uskiftet bo for længstlevende ægtefælle, da der kun skal betales en retsafgift på 500 kr. for overtagelse af det uskiftede bo. Dette er et betydeligt mindre beløb sammenlignet med, hvis boet skal gøres op af advokater, og afdødes børn skal have udbetalt arv. En sådan bo-opgørelse med videre beløber sig ofte til meget store summer.
 • Længstlevende ægtefælle beholder alle midler i boet, som tidligere skrevet. Midlerne kan frit benyttes til forbrug, rejser osv., og længstlevende ægtefælle kan også frit vælge at sælge hus, sommerhus og andre ejendomme, hvis dette er ønsket.

Der kan også være ulemper forbundet med at sidde i uskiftet bo, hvilke er belyst i nedenstående.

Ulemper ved at sidde i uskiftet bo:

 • Det er ikke muligt at gifte sig på ny, hvis du sidder i uskiftet bo. Dog må du altid gerne leve sammen med en anden person i et papirløst forhold.
 • Du indtræder i afdødes skattemæssige stilling, når du vælger at sidde i uskiftet bo. Dette kan være positivt, men det kan også være negativt for dig. Det er derfor væsentligt at undersøge skatteforhold, før du beder om at sidde i uskiftet bo.
 • Vælger du at sidde i uskiftet bo, så overtager du afdødes gældsforpligtelser. Hvis din ægtefælle har stiftet gæld uden, at du ved det, hæfter du altså for din ægtefælles gæld. Du kan dog altid begrænse denne risiko ved at indrykke en meddelelse i statstidende (et såkaldt proklama). Hvis der er nogen, der har tilgodehavender hos din ægtefælle, så skal de meddele dette inden 8 uger, ellers bortfalder gælden. Når 8-ugers fristen er udløbet, har du et samlet overblik, og kan derefter vurdere, om du vil sidde i uskiftet bo. Proklamaretten gælder dog ikke skattekrav, der ikke var opgjort ved udstedelse af proklamaet.
 

Yderligere information

I ovenstående har vi beskrevet, hvordan I kan sidde i uskiftet bo samt fordele og ulemper ved at sidde i uskiftet bo. I nedenstående har vi samlet yderligere information, der også er nyttigt at læse.

 • Længstlevende ægtefælles rådighed i levende live
 • Deling af uskiftet bo
 • Undtagelser for uskiftet bo
 • Hvornår ophører uskiftet bo?

Længstlevendes ægtefælles rådighed i levende live

Når du sidder i uskiftet bo, så hedder det sig, at du ikke må misbruge din råden over det uskiftede bo. Dette betyder, at du forventes at forvalte (bruge og vedligeholde boet) som du og din afdøde ægtefælle hidtil har gjort.

I praksis betyder det, at du skal vedligeholde ejendele på fornuftig vis og, at du ikke må give overdådige gaver fra boet, hverken i form af overdådige genstande eller store pengegaver. Sælger du et hus eller sommerhus med rabat i forhold til markedsprisen, så vil rabatten være at betragte som en gave, og dette er derfor ikke tilladt. Normale gaver og normalt forbrug er inden for normen, og det er derfor at betragte som god forvaltning af det uskiftede bo.

Når du sidder i uskiftet bo vil alt, hvad du tjener, blive en del af boet.

Deling af uskiftet bo

Når du sidder i uskiftet bo, så tæller pensioner og livsforsikringer ikke med i det samlede uskiftede bo, imens du lever.

Det samlede uskiftede bo skal deles mellem første afdødes arvinger og dine arvinger, når du en dag går bort.

Har du modtaget pensioner eller livsforsikringer fra din afdøde ægtefælle, så tæller disse ikke med i det samlede uskiftede bo, og du skal derfor ikke dele disse med eventuelle arvinger, hvis du ønsker boet skiftet. (Der kan dog være undtagelser for dette, hvilket du bedes forhøre dig om hos den pensionskasse eller det livsforsikringsselskab, hvor ordningen er tegnet igennem).

Dine egne pensioner, livsforsikringer og andre lignende rettigheder indgår heller ikke i det uskiftede bo, og du skal derfor heller ikke dele disse med arvingerne, hvis du ønsker boet skiftet.

Du kan gennem et testamente bestemme over din del af det uskiftede bo. Er der for eksempel værdier for 100.000 kroner tilbage i det uskiftede bo, så kan du bestemme over halvdelen af disse værdier.

Undtagelser for uskiftet bo

Hvis du ikke har midler til at drifte boet, så er det ikke muligt at sidde i uskiftet bo. Et eksempel på dette kan være, at du ikke har midler nok til at vedligeholde huset, så huset opretholder dets værdi fra den dato, hvor du skulle sidde i uskiftet bo.

Kan du ikke vedligeholde boet økonomisk, så er du nødsaget til at skifte boet med arvingerne medmindre, at de siger god for, at du, trods din økonomiske situation, kan sidde i uskiftet bo.

Hvornår ophører uskiftet bo?

Et uskiftet bo kan ophøre af flere årsager:

 • Den længstlevende ægtefælle går bort
 • Det kan bevises, at længstlevende har misbrugt sin råden over det uskiftede bo eller har forsømt sin forsørgelsespligt overfor en arving
 • Den længstlevende ægtefælle skifter boet i levende live. Dette skal f.eks. ske, hvis længstlevende ønsker at gifte sig igen
 • Længstlevende ønsker at holde en forekommende arv eller anden større fremadrettet økonomisk gevinst ude af det uskiftede bo
 • Umyndige særbørn af første afdøde bliver myndige, og de ikke ønsker at give samtykke til, at længstlevende skal sidde i uskiftet bo
 • Første afdødes livsarvinger (børn) går bort uden at efterlade sig livsarvinger (dine børnebørn)
 • Planlæg altid efter at kunne sidde i uskiftet bo. På denne måde er det dig, der bestemmer, om du ønsker at kunne sidde i uskiftet bo, hvis din ægtefælle går bort

Skal du planlægge efter at kunne sidde i uskiftet bo?

Det er ærgerligt, hvis du ikke selv kan bestemme om du vil sidde i uskiftet bo, specielt på et tidspunkt, hvor du har meget andet end økonomi at tænke på.