Fremtidsfuldmagt: Virksomhedsejer

En enkel og billig ”forsikring” som sikrer din virksomhed

Fremtidsfuldmagt: Virksomhedsejer

Mange danskere opretter en fremtidsfuldmagt for at sikre sig, at deres nærmeste kan træffe personlige og privatøkonomiske beslutninger på deres vegne, hvis de selv skulle være ude af stand til det grundet eksempelvis demens.

Hvad mange ikke ved er dog, at en fremtidsfuldmagts anvendelsesområde ikke kun er begrænset til at omhandle personlige forhold. Derfor står vi hos FamilieTestamente klar til at give fremtidsfuldmagt vejledning samt udarbejdelse.

Gør det selv

695 kr
 • Opret selv
 • Video guides
 • Vi tinglyser for dig

Vi gør det hele for dig

1.295 kr
 • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
 • Jurist udarbejder dokument
 • Rådgivningsforsikring
 • 12 måneders gratis rettelser

Hvorfor oprette en fremtids-fuldmagt som virksomhedsejer?

Som virksomhedsejer kan man med fordel oprette en fremtidsfuldmagt, hvori man giver eksempelvis en særligt betroet medarbejder eller medejer mulighed for at træffe beslutninger i virksomhedens interesse, hvis man selv er ude af stand til det eksempelvis grundet en ulykke, blodprop eller anden mere alvorlig sygdom, der kan påvirke ejerens psyke og handlekraft i en periode.

Dette er især praktisk, hvis der er tale om en mindre eller mellemstor virksomhed, da disse ofte er ledet af én eller få personer, hvorved det vil ramme virksomheden hårdere økonomisk, hvis dets ejer er ude af stand til at drive virksomheden som hidtil.

Hvad er konsekvensen, hvis du som virksomhedsejer ikke har en fremtidsfuldmagt?

 • Har du ikke en fremtidsfuldmagt vedrørende din virksomhed, kan kun øvrige ejere af virksomheden træffe beslutninger for virksomhedens drift, hvis du skulle være ude af stand til det selv.
 • Kræver beslutningerne eller aftaleindgåelserne samtykke og enighed blandt alle virksomhedens ejere, vil de ikke kunne træffe beslutningerne eller indgå aftaler med tredjepart, medmindre de har en fremtidsfuldmagt.
 • Betroede medarbejdere eller dine familiemedlemmer vil heller ikke have mulighed for at indgå aftaler eller træffe beslutninger på dine vegne uden en fuldmagt.
 • Den hyppigst forekommende konsekvens af en manglende fuldmagt for virksomhedsejere er økonomisk tab, hvilket ofte kan strække sig ud over selve sygdomsperioden.

Hvilke beslutninger kan den fuldmægtige træffe?

En fremtidsfuldmagt for virksomhedsejere vil være begrænset til kun at omhandle virksomhedens drift, og der er dermed ikke tale om, at fuldmagtshaveren af denne grund har nogen indflydelse på virksomhedsejerens personlige eller privatøkonomiske forhold, med mindre dette er særskilt aftalt.

Derudover kan fuldmagten begrænses til kun at omhandle mere specifikke dele af virksomhedens drift, eksempelvis ledelse af en bestemt gruppe medarbejdere eller drift af et nærmere angivet forretningsområde.

Fuldmægtigen kan kun gyldigt træffe beslutninger, der er i virksomhedens og dermed virksomhedsejerens interesse. Fuldmægtigen kan derfor ikke gyldigt og bevidst foretage beslutninger i egen eller nærtstående personers interesse, hvis dette samtidig strider imod, hvad der er bedst for virksomhedens videre drift.

Beslutninger truffet af fuldmægtigen og aftaler indgået af denne vil have samme gyldighed, som var de truffet af virksomhedsejeren selv.

Hvem kan være fuldmægtig?

Alle, der er myndige og psykisk raske, kan være fuldmægtige, men det er naturligvis anbefalelsesværdigt, at man vælger en fuldmægtig med kendskab til virksomheden og evner inden for det særskilte område.

Fuldmagtshavere vil i mange tilfælde ofte være en medejer af virksomheden, en betroet medarbejder med indgående kendskab til virksomhedens drift samt ansatte eller det familiemedlem, som har været mest involveret i virksomheden hidtil.

Det skal bemærkes, at det naturligvis er mest praktisk at lade kompetencerne ligge hos én person fremfor at fordele disse ud på samtlige familiemedlemmer eller medarbejdere i virksomheden.

Hvornår kan fuldmagten anvendes?

Efter en fremtidsfuldmagt vejledning med FamilieTestamente oprettes fremtidsfuldmagten. Når fremtidsfuldmagten er oprettet, skal denne underskrives med NemID af både fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver, hvorefter den automatisk bliver registreret i fremtidsfuldmagtsregisteret. Derefter skal den vedstås af begge parter ved en notar inden for en frist på seks måneder. Dette er gyldighedsbetingelserne for fremtidsfuldmagten.

Kommer virksomhedsejeren ud for en ulykke eller bliver vedkommende midlertidigt ramt af sygdom, der bevirker, at denne ikke kan varetage driften af virksomheden for en periode, kan fremtidsfuldmagten træde i kraft.

Det er nødvendigt med en læges ord for, at fuldmagtsgiveren ikke er i stand til at råde over virksomheden, og at der i øvrigt er behov for, at fuldmagten skal træde i kraft.

Aftaler, fuldmagtshaveren må have indgået med tredjepart, eller beslutninger denne må have truffet, uden fuldmagten gyldigt er trådt i kraft, vil være ugyldige.

Fuldmagten kan kun anvendes, så længe virksomhedsejeren er i live. Afgår virksomhedsejeren ved døden, har fuldmagten ikke længere betydning, og det vil derfor være et eventuelt virksomhedstestamente, der har betydning for, hvad der skal ske i et sådant tilfælde.

Ønsker du at oprette en fremtidsfuldmagt vedrørende din virksomhed?

Hos FamilieTestamente hjælper vi gerne med fremtidsfuldmagt vejledning og med at udarbejde en fremtidsfuldmagt vedrørende din virksomhed. Fuldmagten vil være udarbejdet efter din virksomheds særlige behov og med de begrænsninger, du måtte ønske.

Vi tilretter dit dokument gratis efter dine ønsker i op til 12 måneder efter oprettelsen.

En fremtidsfuldmagt for virksomhedsejere koster kun 995 ,- ex. moms pr. stk. Dertil skal tillægges et gebyr på 300 ,- til gyldig underskrift ved notaren.

Læs også om fremtidsfuldmagt vejledning og udarbejdelse til private. Her kan du blandt andet få hjælp til at oprette en fremtidsfuldmagt til ægtefæller.

Bliv kontaktet af en jurist helt gratis og uforpligtende