Opret din fremtidsfuldmagt inden der opstår sygdom

Hvem skal træffe beslutninger for dig, hvis du bliver alvorligt syg?

Du kan sikre dig med en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der giver modtageren af fuldmagten retten til at foretage handlinger på vegne af dig. Fuldmagten træder dog først i kraft, hvis du ikke er i stand til at varetage dine egne interesser. Mange danskere oplever, at dette er en stor hjælp, hvis f.eks. demens, senilitet eller anden sygdom indtræffer.

Lad din nærmeste hjælpe dig

Fremtidsfuldmagten sikrer altså, at en af dine nærmeste kan hjælpe dig med dine økonomiske og personlige forhold, hvis du på et tidspunkt, ikke selv kan gøre det.

En fremtidsfuldmagt giver dine nærmeste ret til at træffe personlige- og økonomiske beslutninger for dig, hvis du ikke selv er i stand til det. Dette kan f.eks. være at råde over dine penge, sælge fast ejendom eller varetage dine interesser i forhold til offentlige myndigheder.

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft, hvis du ikke længere kan tage vare på dig selv og ikke før.

Få gratis rådgivning fra en jurist som er specialist i fremtidsfuldmagterDerfor skal du oprette en fremtidsfuldmagt

  • Du bestemmer selv, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du selv bliver ude af stand til det.
  • Du undgår, at din formue anbringes og forvaltes efter reglerne i Værgemålsloven.
  • Du undgår du at blive umyndiggjort, (sker ofte for at lette processer, eksempelvis i forbindelse med salg af fastejendom).
  • Fremtidsfuldmagten vil først træde i kraft, hvis du mister evnen til at tage vare på dine egne interesser, og skal udarbejdes og underskrives, mens du fortsat er i stand til det.
  • Fremtidsfuldmagten giver en eller flere personer efter dit valg mulighed for, at sørge for de økonomiske og personlige forhold for dig, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til at varetage dine egne interesser – eksempelvis på grund af alvorlig sygdom og demens.


Call Now Button