father's day. Dad and baby son playing together outdoors on a summer beach

Opret din fremtidsfuldmagt til kun 595 kr. Det tager kun 5-10 minutter!

Hvem skal træffe beslutninger for dig, hvis du bliver alvorligt syg?

Du kan sikre dig med en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der giver modtageren af fuldmagten retten til at foretage handlinger på vegne af dig. Fuldmagten træder dog først i kraft, hvis du ikke er i stand til at varetage dine egne interesser. Det er en stor og uundværlig hjælp for dine nærmeste pårørende, hvis du bliver akut syg, får en demenssygdom eller hvis anden alvorlig sygdom indtræffer.

Lad din nærmeste hjælpe dig

Fremtidsfuldmagten sikrer, at en af dine nærmeste kan hjælpe dig med dine økonomiske og personlige forhold, hvis du på et tidspunkt ikke selv kan gøre det. Dette kan f.eks. være at råde over dine penge, sælge fast ejendom eller varetage dine interesser i forhold til offentlige myndigheder.

En fremtidsfuldmagt træder først i kraft, når der foreligger en lægeerklæring på, at du ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser.

En fremtidsfuldmagt er personlig. Hvis ægtefæller begge skal have en fremtidsfuldmagt, skal der derfor oprettes en fremtidsfuldmagt pr. ægtefælle.

Ønsker du hjælp til tinglysning af din fremtidsfuldmagt?
For kun 100 kr. mere, kan Familie Testamente stå for tinglysning af din fremtidsfuldmagt.
Pris 695 kr. Bestil her

Sådan opretter du din fremtidsfuldmagt:

 1. Svar på 10 spørgsmål. Du starter med at svare på 10 spørgsmål. Her skal du angive, hvem der afgiver fremtidsfuldmagten og hvem der skal modtage den, samt hvilke områder fuldmagtstageren skal have lov til at at varetage på dine vegne. At være fuldmagtstager betyder, at personen kan træffe beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand til det.
 2. Få straks pr. e-mail. Når du har svaret på spørgsmålene, får du straks fremtidsfuldmagten tilsendt pr. e-mail. Vi har udarbejdet dokumentet på baggrund af de valg, som du har truffet.
 3. Skriv under. Til sidst skal du skrive dokumentet under. Det foregår ved, at du først tinglyser dokumentet på tinglysningsrettens hjemmeside. Du kan også vælge, at Familie Testamente tinglyser fremtidsfuldmagten for dig. Herefter skal du skrive fremtidsfuldmagten under foran en notar. Vi sender dig uddybende informationer på, hvordan du gør.

Ønsker du rådgivning fra en jurist som er specialist i fremtidsfuldmagter?  Derfor skal du oprette en fremtidsfuldmagt

  • Fremtidsfuldmagten giver en eller flere personer efter dit valg mulighed for, at sørge for de økonomiske og personlige forhold for dig, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til at varetage dine egne interesser – eksempelvis på grund af alvorlig sygdom og demens.
  • Du undgår, at blive umyndiggjort, (sker ofte for at lette processer, eksempelvis i forbindelse med salg af fast ejendom).
  • Du undgår, at din formue anbringes og forvaltes efter reglerne i Værgemålsloven.
  • Fremtidsfuldmagten vil først træde i kraft, hvis du mister evnen til at tage vare på dine egne interesser, og skal udarbejdes og underskrives, mens du fortsat er i stand til det.


  Call Now Button