Generalfuldmagt

Giv dine nærmeste ret til at handle på dine vegne, så de kan hjælpe dig i hverdagen.

Hvad er en generalfuldmagt?

En generalfuldmagt er en papirbaseret fuldmagt, som giver én eller flere fuldmægtige fuldmagt til at handle på fuldmagtsgivers vegne. Generalfuldmagten træder i kraft allerede ved underskrivelsen – og kan således anvendes med det samme.

En generalfuldmagt skal oprettes, imens fuldmagtsgiver er ved sin fornufts fulde brug. Der er ingen formkrav til oprettelsen af en generalfuldmagt. Det anbefales, at en sådan oprettes med to vitterlighedsvidner, som bevidner, at fuldmagtsgiver er ved sin fornufts fulde brug.

Generalfuldmagter i økonomiske forhold er reguleret i aftaleloven. Reglerne ses grundlæggende at bygge på, at fuldmagtsgiver er habil og i stand til at instruere og føre tilsyn med den eller de fuldmægtige. Fuldmagtsgiver kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten. Dette kræver dog, at fuldmagtsgiver er i stand hertil. Repræsentation i personlige forhold er ikke reguleret i aftaleloven, og retsvirkningerne af sådanne fuldmagter er usikre.

Vores anbefaling

FamilieTestamente anbefaler, at du også tager stilling til, hvorvidt du bør sikres med en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt oprettes, imens man er fornuftsmæssigt i stand hertil, men træder først i kraft, hvis man ikke længere er ved sin fornufts fulde brug. Fremtidsfuldmagten er netop beregnet på at kunne sikre såvel fuldmagtsgiver som dennes aftaleparter, når fuldmagtsgiver ikke længere er ved sin fornufts fulde brug. 

Læs mere om fremtidsfuldmager her

Vi gør det hele for dig

750 kr inkl. moms
  • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
  • Jurist udarbejder dokument
  • Rådgivningsforskning
  • 12 måneders gratis rettelser
Skal vi hjælpe dig med en generalfuldmagt?