Generalfuldmagt

Giv dine nærmeste ret til at handle på dine vegne, så de kan hjælpe dig i hverdagen

Hvordan kan du bruge generalfuldmagten, og hvordan adskiller den sig fremtidsfuldmagten? 

Hvad er en generalfuldmagt?

En generalfuldmagt er en skriftlig erklæring, som giver én eller flere personer ret til at handle på fuldmagtsgivers vegne. Generalfuldmagten træder i kraft allerede ved underskrivelsen – og kan således anvendes med det samme.

En generalfuldmagt skal oprettes, imens du er ved din fornufts fulde brug. Der er ingen formkrav til oprettelsen af en generalfuldmagt. Det anbefales, at du opretter din generalfuldmagt med to vitterlighedsvidner, som bevidner, at du er ved dine fulde fem.

Generalfuldmagter i økonomiske forhold er reguleret i aftaleloven. Reglerne bygger grundlæggende på, at du som fuldmagtsgiver er habil og i stand til at instruere og føre tilsyn med den eller de fuldmægtige, der eksempelvis skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold.

Du kan som fuldmagtsgiver til enhver tid tilbagekalde fuldmagten. Det kræver dog, at du er i stand til det. Repræsentation i personlige forhold er ikke reguleret i aftaleloven, og retsvirkningerne af sådanne fuldmagter er usikre.

Vores anbefaling

FamilieTestamente anbefaler, at du også tager stilling til, hvorvidt du bør sikres med en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt oprettes, imens man er fornuftsmæssigt i stand hertil, men træder først i kraft, hvis man ikke længere er ved sin fornufts fulde brug. Fremtidsfuldmagten er netop beregnet på at kunne sikre såvel fuldmagtsgiver som dennes aftaleparter, når fuldmagtsgiver ikke længere er ved sin fornufts fulde brug. 

Læs mere om fremtidsfuldmager her

Vi gør det hele for dig

750 kr inkl. moms
  • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
  • Jurist udarbejder dokument
  • Rådgivningsforskning
  • 12 måneders gratis rettelser
Skal vi hjælpe dig med en fremtidsfuldmagt?

Generalfuldmagten adskiller sig fremtidsfuldmagten

Man kan let komme til at forveksle en generalfuldmagt med en fremtidsfuldmagt. Det er derfor vigtigt at understrege, at en generalfuldmagt ikke er det samme som en fremtidsfuldmagt.

De to fuldmagter adskiller sig ved, at de er gældende fra forskellige tidspunkter. 

En generalfuldmagt træder i kraft med det samme, mens fremtidsfuldmagten først gælder, hvis du ikke er i stand til at varetage dine egne forhold. 

Hvorfor skal jeg lave en generalfuldmagt?

Du kan stå i en situation, hvor du ikke er i stand til at vare dine egne interesser og forhold. I de tilfælde er det værd at overveje, om du skal oprette en generalfuldmagt.

Det kan være situationer, hvor du befinder dig i udlandet over en længere tidsmæssig periode eller det kan være fordi, du er indlagt på hospitalet. 

Det er oftest set, at generalfuldmagterne udstedes til tætte personer, så der er et nært og tillidsfyldt bånd til den eller de fuldmægtige. 

Hvis du står med spørgsmål vedr. generalfuldmagten eller et af vores andre områder inde for familie- og arveret, så er du velkommen til at klikke på vores formularer, ringe på 71992144 eller skrive en mail på kontakt@familietestamente.dk.

Ofte stillede spørgsmål

Generalfuldmagten træder i kraft allerede ved underskrivelsen – og kan således anvendes med det samme, hvorimod fremtidsfuldmagten først træder i kraft, når fuldmagtsgiveren ikke længere selv er i stand til at varetage sine interesser.

En generalfuldmagt koster hos FamilieTestamente 750 kroner, hvor dokumentet bliver udarbejdet af en uddannet og specialiseret jurist.

En fuldmagt er gyldig, indtil fuldmagtsgiveren eventuelt tilbagekalder den. Almindelige fuldmagter tilbagekaldes ved, at du som fuldmagtsgiver informerer fuldmægtigen om, at fuldmagten ikke længere er gyldig, og kræver fuldmagtsdokumentet tilbage.

Alle personer over 18 år, der er ved deres fornufts fulde brug, som det juridisk betegnes, kan oprette en fuldmagt.

Hvis man er alvorligt svækket af sygdom, for eksempel ligger i koma eller er ramt af demens, og ikke længere kan varetage sine interesser, er det for sent at oprette en fuldmagt. I sådan en situation vil et værgemål være relevant.

Det er muligt for både fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver at tilbagekalde fuldmagten. Hvis den er oprettet på tinglysning.dk, så tilbagekalder man via MitID.

Nej, men selvom tinglysning ikke er nødvendigt med en generalfuldmagt for, at den skal være gyldig, så er det vigtigt at opbevare dokumentet et sikkert sted, og at både du og fuldmægtigen har en kopi. Husk, at gyldiggørelsen af en generalfuldmagt ikke fraskriver dig dit ansvar eller dine rettigheder. 

En fuldmagt ophører automatisk, hvis fuldmagtsgiveren dør, eller hvis fuldmagtsgiveren kommer under værgemål eller samværgemål. Fuldmagtsgiveren kan tilbagekalde fuldmagten, så længe vedkommende er i stand til at handle fornuftigt på tilbagekaldelsestidspunktet.

For at fuldmagtshaveren skal have ret til at videregive fuldmagten til underskrift ved en tredjepart, skal det klart fremgå af fuldmagten, at fuldmagtshaveren må udstede en tinglysningsfuldmagt til tredjepart eller videregive bemyndigelsen.

Skal vi hjælpe dig med en generalfuldmagt?