Jeg er i et forhold og har ingen børn

Hvem arver dig, når du er i forhold og ingen børn har?

Som ugift samlever uden børn går hele din arv til dine forældre.

Ugifte samlevende har ikke nogen automatisk arveret efter hinanden – og man bør derfor oprette et testamente, for at sikre hinanden bedst muligt. Mellem ugifte samlevende oprettes et udvidet samlevertestamente.

Din arverækkefølge er som følgende

 • Dine forældre
 • Dine søskende eller deres børn
 • Dine bedsteforældre eller deres børn

Mulighed for at oprette udvidet samlevertestamente

 • Lovgivningsmagten valgte at kompensere for den manglende legale arveret ved i stedet at indføre en adgang til at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvilket i arveretlig henseende stiller samlevende fuldstændigt som ægtefæller.
 • Det betyder, at der kan testeres 7/8 af arven til længstlevende samlever, såfremt førstafdøde også havde børn (mod ¾ af arven i et almindeligt testamente). Det svarer til 15/16 (93,75 %) af alt, hvad parterne samlet ejer, og det giver de samlevende samme arveretlige stilling som ægtefæller, der har oprettet et testamente til fordel for hinanden.
 • Hvis førstafdøde ikke efterlader sig børn, arver den længstlevende samlever hele formuen.

Ugifte samlevende uden børn

Hvis I ikke har oprettet et udvidet samlevertestamente mellem jer, vil jeres forældre/søskende arve jer (2. Arveklasse), da I ingen tvangsarvinger har.

Ugifte samlevende uden børn bestemmer typisk følgende i deres testamente:

 • at den af jer, der lever længst, skal arve alt efter førstafdøde.
 • at når den sidste af jer dør, skal det hele tilfalde børnene (hvis I har fået børn siden testamentet er oprettet).
 • at når den sidste af jer dør og I ikke efterlader jer børn, skal det hele deles med halvdelen til hver af jeres slægter – eller eventuelt til navngivne personer (niecer, søskende eller velgørende organisationer) i stedet.
 • arven til jeres arvinger skal være deres særeje og derfor ikke deles ved f.eks. skilsmisse.
 • at testamente skal formuleres, så det tager højde for, at I evt. senere får børn eller bliver gift.

Arveafgift/boafgift

Man ophørte med at benytte begrebet arveafgift i forbindelse med at boafgiftsloven trådte i kraft den 1.7.1995. Den arv du efterlader dig, kan i dag blive pålagt to afgifter, nemlig boafgift og/eller tillægsboafgift.

 • Dine arvinger skal betale en obligatorisk boafgift til staten – dog er ægtefæller undtaget.
 • Du kan i visse tilfælde gøre afgiften for dine arvinger mindre samtidig med, at du støtter en velgørende organisation.

Hvor meget skal mine børn eller andre arvinger betale i boafgift?

 • Ægtefæller betaler 0 % i boafgift.
 • Børn (og deres børn) betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Forældre betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Samlever (boet sammen i min. 2 år eller har/venter fællesbarn) betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Andre arvinger betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 36,25 % af den resterende arv.

Kan jeg minimere arveafgiften via et testamente?

Ja, det kan du gøre. Det kan gøres på følgende to måder;

1. 30 % reglen

 • “30% løsningen” er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt enlige og par uden børn, der ønsker at begunstige arvinger, der betaler den høje tillægsboarveafgift på 36,25%. “30% løsningen” giver en kontant afgiftsbesparelse for arvingerne – og støtter samtidig velgørenhed.
 • Afgiften til din ægtefælle og børn kan ikke minimeres, da din ægtefælle slet ikke betaler afgift, og dine børn (livsarvinger) maksimalt betaler 15 % i afgift.
 • 30 % reglen benyttes ved lade dine andre arvinger modtage 70 % af din arv, mens 30 % af arven går til en velgørende organisation. Betingelsen for at lade organisationen arve 30 % er, at organisationen betaler hele arveafgiften for dine andre arvinger.
 • Velgørende organisationer betaler ikke arveafgift, og kan dermed modtage hele arven. Når organisationen har sikret dine arvinger 70 % af din arv, så vil der fortsat være midler tilbage til organisationen. Det er populært sagt en win-win situation for både dine arvinger og den velgørende organisation, der modtager din arv.

Eksempler i tal – hvilken forskel gør 30 % reglen?

Eksempel på normal tildeling af boafgift.

Grete efterlader en arv på 1 mio. kr. til sin bror, Hans.

Arv i altkr. 1.000.000
Hans (Gretes bror)kr. 668.202
Statenkr. 331.798

Eksempel på 30%-reglen

Arv i altkr. 1.000.000
Hans (Gretes bror)kr. 700.00
Statenkr. 224.039
Velgørende organisationkr. 75.961

2. Gaver og gældsbreve

Du kan give dine arvinger gavebreve eller gældsbreve, mens du lever. På denne måde gør du din formue mindre, hvilket i sidste ende mindsker arveafgiften til staten.

Vidste du at...

Du kan minimere arveafgiften via et testamente!

Bliv kontaktet af en jurist helt gratis og uforpligtende

.arvetest { margin: auto; width: 100%; border: 0px solid green; padding: 10px; text-align: center; } .radio-toolbar { margin: auto; width: 100%; border: 0px solid green; padding: 10px; text-align: center; } .radio-toolbar-2 { margin: auto; width: 100%; border: 0px solid green; padding: 10px; text-align: center; } .radio-toolbar-3 { margin: auto; width: 100%; border: 0px solid green; padding: 10px; text-align: center; } .radio-toolbar input[type="radio"] { display: none; } .radio-toolbar-2 input[type="radio"] { display: none; } .radio-toolbar-3 input[type="radio"] { display: none; } .radio-toolbar label { display: inline-block; background-color: #ddd; padding: 4px 11px; font-family: Arial; font-size: 16px; cursor: pointer; } .radio-toolbar-2 label { display: inline-block; background-color: #ddd; padding: 4px 11px; font-family: Arial; font-size: 16px; cursor: pointer; } .radio-toolbar-3 label { display: inline-block; background-color: #ddd; padding: 4px 11px; font-family: Arial; font-size: 16px; cursor: pointer; } .radio-toolbar input[type="radio"]:checked+label { background-color: #074746 !important; border: 3px solid; border-color: #33c38e; } .radio-toolbar-2 input[type="radio"]:checked+label { background-color: #074746 !important; border: 3px solid; border-color: #33c38e; } .radio-toolbar-3 input[type="radio"]:checked+label { background-color: #074746 !important; border: 3px solid; border-color: #33c38e; } .radio-toolbar-2{display:none;} .radio-toolbar-3{display:none;} .button-forward { display: inline-block; background-color: #ddd; padding: 4px 11px; font-family: Arial; font-size: 16px; cursor: pointer; text-align: center; } .forward-text{ text-align: center; display:none; } span.heading-radiobox { font-size: 20px; color: #074746; font-weight: 500; /* padding-bottom: 20px; */ /* border-bottom: 20px red; */ } span.heading-radiobox {} span.question { /* margin-top: 20px; */ /* padding-block: 20px; */ font-size: 17px; font-weight: 400; color: #074746; } label { display: inline-block; background-color: #009390 !important; padding: 15px 30px !important; font-family: Arial; font-size: 16px; cursor: pointer; color: white; font-size: 18px!important; }
Vil du se, hvem der arver efter dig? Testen er gratis og giver dig svar med det samme.
Hvad er din civilstand?
Har du/I børn?
Hvilke børn har du/I?