Indbotestamente

Hvordan vil du fordele dine affektionsværdier og personlige ejendele?

Med et indbotestamente kan du sørge for at fordele dine personlige effekter, så de ender i de rigtige hænder, når du går bort. Hvem skal arve den særlige ring, det karismatiske designermøbel eller det dyrebare maleri? 

Hvad er et indbotestamente?

Et indbotestamente er et testamente, der bestemmer, hvordan dine forskellige personlige effekter skal fordeles ved din død, som for eksempel hvem der skal arve dine smykker, dine lænestole eller dit bornholmerur. Typisk er det indbo med affektionsværdi, man vælger at testamentere over i et indbotestamente.

Indbotestamentet bestemmer derimod ikke, hvordan den samlede arv efter dig skal fordeles mellem dine arvinger, som for eksempel at visse arvinger skal arve mere end andre, at arven skal være særeje eller at visse personer skal have et legat. Hvis du ønsker at bestemme dette, skal du oprette et testamente.

Læs eventuelt også om ægtepagt med særeje.

Selvom man altså ikke ønsker, at der skal ske en fravigelse af arvelovens regler om ligedeling mellem livsarvinger, ønsker de fleste at bestemme, hvordan visse af deres ejendele skal fordeles mellem arvingerne, hvis nu man har en holdning til, hvem der skal modtage det specifikke indbo hver især.

Vi gør det hele for dig

750 kr inkl. moms
  • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
  • Jurist udarbejder dokument
  • Rådgivningsforskning
  • 12 måneders gratis rettelser
Skal vi hjælpe dig med at oprette et indbotestamente?

Hvorfor skal jeg lave et indbotestamente?

Indbotestamentet giver dig sikkerhed for, at dine personlige ejendele bliver fordelt mellem dine arvinger i overensstemmelse med dine ønsker. Endvidere formindskes risikoen for konflikter mellem dine arvinger, da et indbotestamente fjerner usikkerhed om, hvordan de personlige effekter skal fordeles.

Hvad er "sædvanligt indbo"?

Da indbotestamentet ikke kan bruges til at arvelovens regler, kan det kun bruges til at fordele såkaldt ”sædvanligt indbo”. “Sædvanligt indbo” betyder fysiske genstande, som tilhørte udstederen af indbotestamentet. Det kan eksempelvis være møbler, lamper, smykker eller ure. Meget dyre genstande vil dog falde uden for det “sædvanlige indbo”. Dette vil eksempelvis være kostbare malerier, samlinger af sølvtøj eller ægte tæpper.

Hvis du skulle komme til at indsætte personlige effekter, som ikke falder ind under betegnelsen “sædvanligt indbo”, vil indbotestamentet fortsat være gyldigt, men dog ikke for den pågældende ejendel, der er uden for kategorien “sædvanligt indbo.

Svar på 5-7 spørgsmål i arvesten, så finder du ud af, hvem der arver efter dig ifølge arveloven.

Hvem arver efter dig, hvis du ikke har et testamente?