null

Hvem arver dig, hvis du er alene og har børn?

 • Såfremt du er alene og har børn, så tilfalder hele din formue dine børn. De arver en lige del hver.

Nedenfor kan du se arverækkefølgen i dit tilfælde. Hvis der er arvinger i række ét, så arver de, derefter arver personer i række to, osv.

 1. Dine børn
 2. Dine forældre
 3. Dine søskende eller deres børn

Hvad betyder det for dig som enlig med børn? Og hvorfor oprette et testamente?

 • Dine børn er tvangsarvinger til dig og skal samlet arve minimum 1/4 (25 %) af din formue. De resterende 3/4 (75 %) af din formue kan du selv bestemme over i dit testamente.
 • Du kan vælge at gøre en del af din arv til særeje. På denne måde sikrer du eksempelvis at dine børns formue forbliver deres, såfremt børnene måtte blive skilt. Du skal oprette testamente, for at gøre arven til særeje.
 • Ved at båndlægge hele eller dele af din arv, kan du fastfryse den, så arven eksempelvis først kan bruges, når arvingen fylder 25 år.
 • Med et børnetestamente kan du navngive en person, som skal varetage forældremyndigheden over dine børn, såfremt du går bort, før de fylder 18 år.

Arveafgift/Boafgift

Man ophørte med at benytte begrebet arveafgift i forbindelse med, at boafgiftsloven trådte i kraft den 1.7.1995. Den arv, du efterlader dig, kan i dag blive pålagt to afgifter, nemlig boafgift og/eller tillægsboafgift.

 • Dine arvinger skal betale en obligatorisk boafgift til staten – dog er ægtefæller undtaget.
 • Du kan i visse tilfælde gøre afgiften for dine arvinger mindre, samtidig med at du støtter en velgørende organisation.

Hvor meget skal mine børn eller andre arvinger betale i boafgift?

 • Ægtefæller betaler 0 % i boafgift.
 • Børn (og deres børn) betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Forældre betaler 0 % af de første 282.600kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Samlever (boet sammen i min. 2 år eller har/venter fællesbarn) betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Andre arvinger betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 36,25 % af den resterende arv.

Kan jeg minimere arveafgiften via et testamente?

 • Ja, det kan du gøre. Det kan gøres på følgende to måder:

1. 30 %-reglen

 • “30%-løsningen” er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt enlige og par uden børn, der ønsker at begunstige arvinger, der betaler den høje tillægsboarveafgift på 36,25%. “30%-løsningen” giver en kontant afgiftsbesparelse for arvingerne – og støtter samtidig velgørenhed.
 • Afgiften til din ægtefælle og børn kan ikke minimeres, da din ægtefælle slet ikke betaler afgift, og dine børn (livsarvinger) maksimalt betaler 15 % i afgift.
 • 30 %-reglen benyttes ved at lade dine andre arvinger modtage 70 % af din arv, medens 30 % af arven går til en velgørende organisation. Betingelsen for at lade organisationen arve 30 % er, at organisationen betaler hele arveafgiften for dine andre arvinger.
 • Velgørende organisationer betaler ikke arveafgift, og kan dermed modtage hele arven. Når organisationen har sikret dine arvinger 70 % af din arv, så vil der fortsat være midler tilbage til organisationen. Det er populært sagt en win-win-situation for både dine arvinger og den velgørende organisation, der modtager din arv.

Eksempler i tal – hvilken forskel gør 30 %-reglen?

Eksempel på normal tildeling af boafgift

Grete efterlader sig en arv på 1 mio. kr. til sin bror, Hans.

Arv i alt Kr. 1.000.000
Hans (Gretes bror) Kr. 668.202
Staten Kr. 331.798

Eksempel på 30 %-reglen

Arv i alt Kr. 1.000.000
Hans (Gretes bror) Kr. 700.000
Staten Kr. 224.039
Velgørende organisation Kr. 75.961

2. Gaver og gældsbreve

Du kan give dine arvinger gaver eller gældsbreve, mens du lever. På denne måde gør du din formue mindre, hvilket i sidste ende mindsker arveafgiften til staten.

Få gratis rådgivning af en jurist som er specialist i testamenter
  Call Now Button