Jeg er alene og har ingen børn

Hvem arver dig, når du er alene og ingen børn har?

Jeg er alene og har ingen børn

Hvem arver dig, når du er alene og ingen børn har?

FamilieTestamente ApS

Hvem arver dig, når du er alene og ingen børn har?

Hvis du ikke efterlader en ægtefælle/registreret partner, børn eller andre livsarvinger, vil arven blive fordelt efter nedenstående rækkefølge, såfremt du ikke har oprettet et testamente. Det er som udgangspunkt dine forældre, der arver dig.

Nedenfor kan du se arverækkefølgen i dit tilfælde

Hvis der er arvinger i række et, så arver de, derefter arver personer i række to, osv.

 • Dine forældre.
 • Dine søskende eller deres børn.
 • Dine bedsteforældre. Hvis en bedsteforældre er død, så arver dennes børn.

Formålet med arveklasserne er, at sikre, at det kun er slægtninge, der kan arve fra dig. Hvis du ikke efterlader nogle fra ovenstående arveklasser, vil din arv gå til den danske statskasse. Kusiner/fætre arver ikke efter arveloven.

Hvad betyder det for dig som enlig uden børn?
 • Hvis du dør uden at efterlade en livsarving (barn) eller ægtefælle/registreret partner, bør du overveje, om arveloven fordeler din arv, som du ønsker.
 • Hvis du efterlader dig forældre, arver de og hvis de er døde, så dine søskende, hel – og halvsøskende eller deres børn. Havde dine forældre ikke andre børn end dig, eller er dine døde søskende barnløse, går alt hvad du efterlader dig til dine bedsteforældre eller deres børn, men ikke til dine fætre og kusiner. De arver ikke efter loven.
 • Hvis dine nærmeste slægtninge er en fætter eller kusine, arver statskassen, med mindre du har oprettet et testamente.
Hvorfor oprette et testamente?
 • Når du ingen livsarvinger/ægtefælle har, kan du selv bestemme over hele din arv i et testamente.
 • Du kan vælge at gøre en del af din arv til særeje. På denne måde sikrer du eksempelvis, at dine arvingers formue forbliver deres, såfremt de måtte blive skilt. Du skal oprette et testamente, for at gøre arven til særeje.
 • Ved at båndlægge hele eller dele af din arv, kan du fastfryse arv, så arven eksempelvis først kan bruges når arvingen fylder 25 år.
Skal vi hjælpe dig med testamente

Arveafgift/ boafgift

Man ophørte med at benytte begrebet arveafgift i forbindelse med at boafgiftsloven trådte i kraft den 1.7.1995. Den arv du efterlader dig, kan i dag blive pålagt to afgifter, nemlig boafgift og/eller tillægsboafgift.

 • Dine arvinger skal betale en obligatorisk boafgift til staten – dog er ægtefæller undtaget.
 • Du kan i visse tilfælde gøre afgiften for dine arvinger mindre samtidig med, at du støtter en velgørende organisation.
 •  

Hvor meget skal mine børn eller andre arvinger betale i boafgift?

 • Ægtefæller betaler 0 % i boafgift.
 • Børn (og deres børn) betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Forældre betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Samlever (boet sammen i min. 2 år eller har/venter fællesbarn) betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Andre arvinger betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 36,25 % af den resterende arv.

Kan jeg minimere arveafgiften via et testamente?

Ja, det kan du gøre. Det kan gøres på følgende to måder;

1. 30 % reglen

 • “30% løsningen” er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt enlige og par uden børn, der ønsker at begunstige arvinger, der betaler den høje tillægsboarveafgift på 36,25%. “30% løsningen” giver en kontant afgiftsbesparelse for arvingerne – og støtter samtidig velgørenhed.
 • Afgiften til din ægtefælle og børn kan ikke minimeres, da din ægtefælle slet ikke betaler afgift, og dine børn (livsarvinger) maksimalt betaler 15 % i afgift.
 • 30 % reglen benyttes ved lade dine andre arvinger modtage 70 % af din arv, mens 30 % af arven går til en velgørende organisation. Betingelsen for at lade organisationen arve 30 % er, at organisationen betaler hele arveafgiften for dine andre arvinger.
 • Velgørende organisationer betaler ikke arveafgift, og kan dermed modtage hele arven. Når organisationen har sikret dine arvinger 70 % af din arv, så vil der fortsat være midler tilbage til organisationen. Det er populært sagt en win-win situation for både dine arvinger og den velgørende organisation, der modtager din arv.
 •  
Vil du høre mere om arveafgift

Eksempler i tal – hvilken forskel gør 30 % reglen?

Eksempel på normal tildeling af boafgift.

Grete efterlader en arv på 1 mio. kr. til sin bror, Hans.

Eksempel på 30%-reglen

2. Gaver og gældsbreve

Du kan give dine arvinger gavebreve eller gældsbreve, mens du lever. På denne måde gør du din formue mindre, hvilket i sidste ende mindsker arveafgiften til staten.