Jeg er i et forhold og har børn

Hvem arver dig, når du er i forhold og har børn?

Hvem arver dig, når du er i forhold og har børn?

Hvem arver dig, når du er i forhold og har børn?

FamilieTestamente ApS

Hvem arver dig, når du er i forhold og har børn?

Som ugift samlever går hele din arv til dine børn.

Ugifte samlevende har ikke nogen automatisk arveret efter hinanden – og man bør derfor oprette et testamente, for at sikre hinanden og jeres samlever arv bedst muligt. Mellem ugifte samlevende oprettes et udvidet samlevertestamente.

Din arverække er som følgende
 • Dine børn
 • Dine børnebørn
 • Dine oldebørn osv.
Mulighed for at oprette udvidet samlevertestamente
 • Lovgivningsmagten valgte at kompensere for den manglende legale arveret ved i stedet, at indføre en adgang til at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvilket i arveretlig henseende stiller samlevende fuldstændigt som ægtefæller.
 • Det betyder, at der kan testeres 7/8 af arven til længstlevende samlever, såfremt førstafdøde også havde børn (mod ¾ af arven i et almindeligt testamente).
 • Hvis førstafdøde ikke efterlader sig børn, arver den længstlevende samlever hele formuen.
Skal vi hjælpe dig med testamente

Hvad vil ugifte samlevende med børn typisk bestemme i testamentet?

 • I kan testamentere 7/8 af arven til længstlevende samlever, såfremt førstafdøde også havde børn (mod ¾ af arven i et almindeligt testamente). Dette er forudsat at I har fælles børn, eller boet sammen i minimum 2 år på dødstidspunktet.
 • At længstlevende skal arve mest muligt.
 • At alle børnene skal arve ligeligt, når den længstlevende af jer går bort – eller
 • At en eller flere af børnene skal arve mindst muligt – f.eks. hvis der er dårlig kontakt til børn fra tidligere forhold.
 • At arven til børnene skal være deres særeje og derfor ikke deles ved f.eks. skilsmisse eller separation.
 • At testamentet skal gælde uanset om I senere indgår ægteskab.
 • Hvis I har et barn/børn fra tidligere forhold, kaldes det et særbarn/børn. Her kan I fordele arven til hinanden med 7/8 (87,5 %) af jeres formue. Dette er forudsat at I også har fælles børn, eller boet sammen i minimum 2 år på dødstidspunktet.
 • Såfremt det kun er én af jer der har et barn fra tidligere forhold, kan vedkommende fordele arven med 7/8 (87,5 %) af sin formue. Hvis den anden part ikke har børn, kan vedkommende fordele hele sin arv til den anden samlever.
 • At længstlevende skal arve mest muligt.
 • At alle børnene skal arve ligeligt, når den længstlevende af jer går bort – eller
 • At en eller flere af børnene skal arve mindst muligt – f.eks. hvis der er dårlig kontakt til børn fra tidligere forhold.
 • At arven til børnene skal være deres særeje og derfor ikke deles ved f.eks. skilsmisse eller separation.
 • At testamentet skal gælde uanset om I senere indgår ægteskab.

Arveafgift/ boafgift

Man ophørte med at benytte begrebet arveafgift i forbindelse med at boafgiftsloven trådte i kraft den 1.7.1995. Den arv du efterlader dig, kan i dag blive pålagt to afgifter, nemlig boafgift og/eller tillægsboafgift.

 • Dine arvinger skal betale en obligatorisk boafgift til staten – dog er ægtefæller undtaget.
 • Du kan i visse tilfælde gøre afgiften for dine arvinger mindre samtidig med, at du støtter en velgørende organisation.

Hvor meget skal mine børn eller andre arvinger betale i boafgift?

 • Ægtefæller betaler 0 % i boafgift.
 • Børn (og deres børn) betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Forældre betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Samlever (boet sammen i min. 2 år eller har/venter fællesbarn) betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Andre arvinger betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 36,25 % af den resterende arv.

Kan jeg minimere arveafgiften via et testamente?

Ja, det kan du gøre. Det kan gøres på følgende to måder;

1. 30 % reglen

 • “30% løsningen” er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt enlige og par uden børn, der ønsker at begunstige arvinger, der betaler den høje tillægsboarveafgift på 36,25%. “30% løsningen” giver en kontant afgiftsbesparelse for arvingerne – og støtter samtidig velgørenhed.
 • Afgiften til din ægtefælle og børn kan ikke minimeres, da din ægtefælle slet ikke betaler afgift, og dine børn (livsarvinger) maksimalt betaler 15 % i afgift.
 • 30 % reglen benyttes ved lade dine andre arvinger modtage 70 % af din arv, mens 30 % af arven går til en velgørende organisation. Betingelsen for at lade organisationen arve 30 % er, at organisationen betaler hele arveafgiften for dine andre arvinger.
 • Velgørende organisationer betaler ikke arveafgift, og kan dermed modtage hele arven. Når organisationen har sikret dine arvinger 70 % af din arv, så vil der fortsat være midler tilbage til organisationen. Det er populært sagt en win-win situation for både dine arvinger og den velgørende organisation, der modtager din arv.
Vil du høre mere om arveafgift

Eksempler i tal – hvilken forskel gør 30 % reglen?

Eksempel på normal tildeling af boafgift.

Grete efterlader en arv på 1 mio. kr. til sin bror, Hans.

Eksempel på 30%-reglen

2. Gaver og gældsbreve

Du kan give dine arvinger gavebrev eller gældsbreve, mens du lever.
På denne måde gør du din formue mindre, hvilket i sidste ende mindsker arveafgiften til staten.