Jeg er i et forhold og har ingen børn

Hvem arver dig, når du er i forhold og ingen børn har?

Jeg er i et forhold og har ingen børn

Hvem arver dig, når du er i forhold og ingen børn har?

FamilieTestamente ApS

Hvem arver dig, når du er i forhold og ingen børn har?

Som ugift samlever uden børn går hele din arv til dine forældre.

Ugifte samlevende har ikke nogen automatisk arveret efter hinanden – og man bør derfor oprette et testamente, for at sikre hinanden bedst muligt. Mellem ugifte samlevende oprettes et udvidet samlevertestamente.

Din arverækkefølge er som følgende
 • Dine forældre
 • Dine søskende eller deres børn
 • Dine bedsteforældre eller deres børn
Mulighed for at oprette udvidet samlevertestamente
 • Lovgivningsmagten valgte at kompensere for den manglende legale arveret ved i stedet at indføre en adgang til at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvilket i arveretlig henseende stiller samlevende fuldstændigt som ægtefæller.
 • Det betyder, at der kan testeres 7/8 af arven til længstlevende samlever, såfremt førstafdøde også havde børn (mod ¾ af arven i et almindeligt testamente). Det svarer til 15/16 (93,75 %) af alt, hvad parterne samlet ejer, og det giver de samlevende samme arveretlige stilling som ægtefæller, der har oprettet et testamente til fordel for hinanden.
 • Hvis førstafdøde ikke efterlader sig børn, arver den længstlevende samlever hele formuen.
Skal vi hjælpe dig med testamente

Ugifte samlevende uden børn

Hvis I ikke har oprettet et udvidet samlevertestamente mellem jer, vil jeres forældre/søskende arve jer (2. Arveklasse), da I ingen tvangsarvinger har.

Ugifte samlevende uden børn bestemmer typisk følgende i deres testamente:

 • at den af jer, der lever længst, skal arve alt efter førstafdøde.
 • at når den sidste af jer dør, skal det hele tilfalde børnene (hvis I har fået børn siden testamentet er oprettet).
 • at når den sidste af jer dør og I ikke efterlader jer børn, skal det hele deles med halvdelen til hver af jeres slægter – eller eventuelt til navngivne personer (niecer, søskende eller velgørende organisationer) i stedet.
 • arven til jeres arvinger skal være deres særeje og derfor ikke deles ved f.eks. skilsmisse.
 • at testamente skal formuleres, så det tager højde for, at I evt. senere får børn eller bliver gift.

Arveafgift/ boafgift

Man ophørte med at benytte begrebet arveafgift i forbindelse med at boafgiftsloven trådte i kraft den 1.7.1995. Den arv du efterlader dig, kan i dag blive pålagt to afgifter, nemlig boafgift og/eller tillægsboafgift.

 • Dine arvinger skal betale en obligatorisk boafgift til staten – dog er ægtefæller undtaget.
 • Du kan i visse tilfælde gøre afgiften for dine arvinger mindre samtidig med, at du støtter en velgørende organisation.
 •  

Hvor meget skal mine børn eller andre arvinger betale i boafgift?

 • Ægtefæller betaler 0 % i boafgift.
 • Børn (og deres børn) betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Forældre betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Samlever (boet sammen i min. 2 år eller har/venter fællesbarn) betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Andre arvinger betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 36,25 % af den resterende arv.

Kan jeg minimere arveafgiften via et testamente?

Ja, det kan du gøre. Det kan gøres på følgende to måder;

1. 30 % reglen

 • “30% løsningen” er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt enlige og par uden børn, der ønsker at begunstige arvinger, der betaler den høje tillægsboarveafgift på 36,25%. “30% løsningen” giver en kontant afgiftsbesparelse for arvingerne – og støtter samtidig velgørenhed.
 • Afgiften til din ægtefælle og børn kan ikke minimeres, da din ægtefælle slet ikke betaler afgift, og dine børn (livsarvinger) maksimalt betaler 15 % i afgift.
 • 30 % reglen benyttes ved lade dine andre arvinger modtage 70 % af din arv, mens 30 % af arven går til en velgørende organisation. Betingelsen for at lade organisationen arve 30 % er, at organisationen betaler hele arveafgiften for dine andre arvinger.
 • Velgørende organisationer betaler ikke arveafgift, og kan dermed modtage hele arven. Når organisationen har sikret dine arvinger 70 % af din arv, så vil der fortsat være midler tilbage til organisationen. Det er populært sagt en win-win situation for både dine arvinger og den velgørende organisation, der modtager din arv.
Vil du høre mere om arveafgift

Eksempler i tal – hvilken forskel gør 30 % reglen?

Eksempel på normal tildeling af boafgift.

Grete efterlader en arv på 1 mio. kr. til sin bror, Hans.

Eksempel på 30%-reglen

2. Gaver og gældsbreve

Du kan give dine arvinger gavebreve eller gældsbreve, mens du lever. På denne måde gør du din formue mindre, hvilket i sidste ende mindsker arveafgiften til staten.