null

Hvem arver dig, når du er i forhold og har børn?

 • Som ugift samlever går hele din arv til dine børn.
 • Ugifte samlevende har ikke nogen automatisk arveret efter hinanden – og man bør derfor oprette et testamente, for at sikre hinanden bedst muligt. Mellem ugifte samlevende oprettes et udvidet samlevertestamente.

Din arverække er som følgende:

 1. Dine børn
 2. Dine børnebørn
 3. Dine oldebørn osv.

Mulighed for at oprette udvidet samlevertestamente

 • Lovgivningsmagten valgte at kompensere for den manglende legale arveret ved i stedet, at indføre en adgang til at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvilket i arveretlig henseende stiller samlevende fuldstændigt som ægtefæller.
 • Det betyder, at der kan testeres 7/8 af arven til længstlevende samlever, såfremt førstafdøde også havde børn (mod ¾ af arven i et almindeligt testamente).
 • Hvis førstafdøde ikke efterlader sig børn, arver den længstlevende samlever hele formuen.

 Hvad vil ugifte samlevende med børn typisk bestemme i testamentet?

Med fællesbørn

 • I kan testamentere 7/8 af arven til længstlevende samlever, såfremt førstafdøde også havde børn (mod ¾ af arven i et almindeligt testamente).
 • Dette er forudsat at I har fælles børn, eller boet sammen i minimum 2 år på dødstidspunktet.
 • At længstlevende skal arve mest muligt.
 • At alle børnene skal arve ligeligt, når den længstlevende af jer går bort – eller
 • At en eller flere af børnene skal arve mindst muligt – f.eks. hvis der er dårlig kontakt til børn fra tidligere forhold.
 • At arven til børnene skal være deres særeje og derfor ikke deles ved f.eks. skilsmisse eller separation.
 • At testamentet skal gælde uanset om I senere indgår ægteskab.

Med særbørn

 • Hvis I har et barn/børn fra tidligere forhold, kaldes det et særbarn/børn. Her kan I fordele arven til hinanden med 7/8 (87,5 %) af jeres formue. Dette er forudsat at I også har fælles børn, eller boet sammen i minimum 2 år på dødstidspunktet.
 • Såfremt det kun er én af jer der har et barn fra tidligere forhold, kan vedkommende fordele arven med 7/8 (87,5 %) af sin formue. Hvis den anden part ikke har børn, kan vedkommende fordele hele sin arv til den anden samlever.
 • At længstlevende skal arve mest muligt.
 • At alle børnene skal arve ligeligt, når den længstlevende af jer går bort – eller
 • At en eller flere af børnene skal arve mindst muligt – f.eks. hvis der er dårlig kontakt til børn fra tidligere forhold.
 • At arven til børnene skal være deres særeje og derfor ikke deles ved f.eks. skilsmisse eller separation.
 • At testamentet skal gælde uanset om I senere indgår ægteskab.

Arveafgift/Boafgift

Man ophørte med at benytte begrebet arveafgift i forbindelse med at boafgiftsloven trådte i kraft den 1.7.1995. Den arv du efterlader dig, kan i dag blive pålagt to afgifter, nemlig boafgift og/eller tillægsboafgift.

 • Dine arvinger skal betale en obligatorisk boafgift til staten – dog er ægtefæller undtaget.
 • Du kan i visse tilfælde gøre afgiften for dine arvinger mindre samtidig med, at du støtter en velgørende organisation.

Hvor meget skal mine børn eller andre arvinger betale i boafgift?

 • Ægtefæller betaler 0 % i boafgift.
 • Børn (og deres børn) betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Forældre betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Samlever (boet sammen i min. 2 år eller har/venter fællesbarn) betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 15 % af den resterende arv.
 • Andre arvinger betaler 0 % af de første 282.600 kr. og 36,25 % af den resterende arv.

Kan jeg minimere arveafgiften via et testamente?

 • Ja, det kan du gøre. Det kan gøres på følgende to måder;

1. 30 % reglen

 • “30% løsningen” er et kaldenavn for løsningen på et specifikt ønske, der er udbredt blandt enlige og par uden børn, der ønsker at begunstige arvinger, der betaler den høje tillægsboarveafgift på 36,25%. “30% løsningen” giver en kontant afgiftsbesparelse for arvingerne – og støtter samtidig velgørenhed.
 • Afgiften til din ægtefælle og børn kan ikke minimeres, da din ægtefælle slet ikke betaler afgift, og dine børn (livsarvinger) maksimalt betaler 15 % i afgift.
 • 30 % reglen benyttes ved lade dine andre arvinger modtage 70 % af din arv, mens 30 % af arven går til en velgørende organisation. Betingelsen for at lade organisationen arve 30 % er, at organisationen betaler hele arveafgiften for dine andre arvinger.
 • Velgørende organisationer betaler ikke arveafgift, og kan dermed modtage hele arven. Når organisationen har sikret dine arvinger 70 % af din arv, så vil der fortsat være midler tilbage til organisationen. Det er populært sagt en win-win situation for både dine arvinger og den velgørende organisation, der modtager din arv.

Eksempler i tal – hvilken forskel gør 30 % reglen?

Eksempel på normal tildeling af boafgift

Grete efterlader en arv på 1 mio. kr. til sin bror, Hans.

Arv i alt Kr. 1.000.000
Hans (Gretes bror) Kr. 668.202
Staten Kr. 331.798

Eksempel på 30%-reglen

Arv i alt Kr. 1.000.000
Hans (Gretes bror) Kr. 700.000
Staten Kr. 224.039
Velgørende organisation Kr. 75.961

2. Gaver og gældsbreve

Du kan give dine arvinger gaver eller gældsbreve, mens du lever. På denne måde gør du din formue mindre, hvilket i sidste ende mindsker arveafgiften til staten.

Bliv kontaktet af en rådgiver helt gratis og uforpligtende
  Call Now Button