Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Købs og Handelsbetingelser

AFTALE OM JURIDISK RÅDGIVNING OG KØBS- OG HANDELSBETINGELSER FOR FAMILIE TESTAMENTE (CVR-nr. 37930725)

SENEST OPDATERET 01-01-2023

DENNE AFTALE OM JURIDISK RÅDGIVNING OG DE FØLGENDE KØBS- OG HANDELSBETINGELSER FOR DEN JURIDISKE YDELSE, SOM FAMILIE TESTAMENTE SKAL LEVERE TIL KUNDEN UDLEVERES TIL OG ACCEPTERES AF KUNDEN FØR DEN JURIDISKE RÅDGIVNING YDES I FORBINDELSE MED AT KUNDEN GIVER ACCEPT TIL AT BLIVE KONTAKTET AF FAMILIE TESTAMENTE MED HENBLIK PÅ JURIDISK RÅDGIVNING.

Efter ovenstående accept vil din sag blive påbegyndt af en jurist, som forbereder processen for hvordan dine dokumenter skal udarbejdes, således at det afspejler dine ønsker.

1. Arbejdets omfang
• Et telefonisk interview til drøftelse af dine ønsker med
en af vores jurister

• Udarbejdelse af ønskede produkter

• Ubegrænset antal tilrettelser i 12 måneder (gælder ikke vores digitale produkter)

• Klargøring af dokumentet/dokumenterne til underskrift

• Vejledning vedrørende eventuel notar/tinglysning

Digitale produkter.
OBS ved gør det selv produkter.

Ved brug af FamilieTestamentes digitale “gør det selv – uden rådgivning” produkter, er der ingen rådgivning, hvorfor man som bruger ikke er omfattet af vores rådgivningsforsikring.

Det er vigtigt, at du er omhyggelig, når du indtaster dine informationer, og vi anbefaler, at du kigger dine oplysninger igennem, da dokumentet er endeligt ved betalingen. Der kan således ikke rettes i det efterfølgende og der er ingen fortrydelsesret.

2. Betaling
Hos Familie Testamente er der faste priser for vores juridiske tjenesteydelser. Vores til enhver tid gældende priser for vores juridiske tjenesteydelser kan ses på dette link HER

Når du accepterer prisen på den juridiske tjenesteydelse anmoder vi om betaling med kreditkort/mobilepay. Betalingen skal ske straks ved vores samtale, og beløbet trækkes derfor på dit kort i forbindelse med at vi modtager dine betalingsoplysninger. Betalingen hæves derfor, når vi påbegynder oprettelsen af
dokumentet til dig. Vi fortsætter naturligvis arbejdet efter, at du har betalt. Dine betalingsoplysninger sendes videre til behandling af vores betalingspartner Bambora/Reepay, for at sikre, at betalingskortet er funktionelt.

3. Ingen fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret på denne ordre, da vi har påbegyndt leveringen af den juridiske tjenesteydelse i forbindelse med vores telefoniske møde, samt i forbindelse med at du har accepteret tilbuddet og prisen på den ydelse, som vi skal levere til dig enten mundtligt over telefonen eller skriftligt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3.

Du kan reklamere over rådgivningen ved at skrive til os på kontakt@familietestamente.dk
Din reklamation skal indeholde en begrundelse for reklamationen og dine kontaktoplysninger.

4. Fremsendelse af dokumenter
Efter det telefoniske møde med juristen vil du modtage din
bestilling indenfor 24 timer på hverdage.

5. Løbende medlemsskab
 – vi sælger ikke længere medlemsskab pr. 26.11.2018
Alle medlemsskaber er fortløbende og fortsætter indtil aftalen opsiges
skriftligt eller telefonisk. Ved udløb af en medlemsskabs-periode forlænges
medlemsskabet automatisk med en ny periode, svarende til den, som er indgået i
aftalen. Tilbuds- og kampagne-medlemsskaber kan ikke forlænges. Efter udløb af
en tilbuds- eller kampagneperiode forlænges medlemsskabet automatisk til fuld
pris. På www.familietestamente.dk kan du altid finde gældende priser.

6. Varighed – vi sælger ikke længere medlemsskab pr. 26.11.2018
Så længe medlemskabet eksisterer uopsagt, vil der forgå en trækning af 995 kr. pr. år fra det tilmeldte kort. Der betales forud. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte os pr. telefon eller e-mail, dog senest 30 dage før den næste trækning.

7. Kvittering
Efter tilmelding vil der blive leveret en ordrebekræftelse og faktura pr. e-mail til den e-mail adresse, som du har oplyst til os.

8. Betalingskort udløb – kun aktuelt for eksisterende medlemmer
Såfremt dit betalingskort udløber vil der blive fremsendt e-mail med link til fornyelse af kortoplysninger.

9. Kortoplysninger – kun aktuelt for eksisterende medlemmer
Ved tilmelding til automatisk trækning giver du tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortsoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Disse oplysninger slettes når aftalen ophører.

10. Prisen
Alle priser er inklusiv 25% dansk moms med mindre andet er oplyst.

11. Refundering
Der er ingen returret på vores juridiske ydelser, og påbegyndt abonnement refunderes ikke.

12. Opsigelse
Et medlemsskab kan til en hver tid opsiges, dog tidligst 5 måneder efter
aftalen om medlemsskabet er indgået og senest 30 dage før ny
medlemsskabsperiode påbegyndes. Opsiges medlemsskabet efter en ny periode er
påbegyndt, vil der ikke blive refunderet for betaling for den påbegyndte
periode.
Opsigelse skal ske via mail eller telefonisk til Kundeservice.
Kontaktoplysninger findes på www.familietestamente.dk.

13. Forsikring
OLYSNINGER TIL KUNDEN OM FORSIKRINGSFORHOLD
FamilieTestamente skal herved oplyse, at FamilieTestamentes juridiske rådgivere er ansvarsforsikrede, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved rådgiverens rådgivning, kan dækkes af Tryg Forsikring A/S, CVR-nr. 24 26 06 66. Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark, under policenummer: 670 9.001.378.

Forsikringssummer:
Den maksimale forsikringssum for tings- og personskade er DKK 30.000.000,00 i forsikringssum pr. forsikringsår.
Den maksimale forsikringssum for formuetab er DKK 30.000.000,00 i forsikringssum pr. forsikringsår.
FamilieTestamentes samlede hæftelse pr. forsikringsår udgår maksimalt DKK 30.000.000,00.
Du skal dog som kunde være opmærksom på, at forsikringsselskabet ikke hæfter i de tilfælde, hvor kravet skyldes:

  • At FamilieTestamentes rådgivere ved grov uagtsomhed eller forsætlig handling har medført et formuetab. Strafbare handlinger, der er begået af FamilieTestamentes rådgivere.
  • Bøder, herunder punitive og exemplary damages, skatter og stempelafgift, der pålægges dig og som ikke er en direkte følge af FamilieTestamentes rådgivning.
  • Rådgivning, der er ydet vedrørende forhold udenfor Danmark og ej tillige krav rettet udenfor Danmark.
  • Driftsforstyrrelser eller midlertidige afbrydelser af FamilieTestamentes hjemmeside.
  • Forhold, der udspringer sig af force majeure.
  • Der er ikke rejst krav mod virksomheden.

14. Medarbejdernes uddannelsesmæssig baggrund
Jf. § 2, stk. 4 i lov om juridisk rådgivning skal FamilieTestamente oplyse nærmere om vores medarbejderes uddannelsesmæssige baggrund.

Vores medarbejdere, som foretager den juridiske rådgivning og udarbejdelse af dokumenter er alle færdiguddannet cand.jur. fra enten Københavns-, Aalborg-, Århus-, eller Odense universitet. Vi har enkelte stud.jur.-medarbejdere til diverse administrativ sagsbehandling (ingen dokumentudarbejdelse eller rådgivning).

15. Privatlivspolitik
I nedenstående link kan du læse vores politik for behandling af de persondata, du giver til os, når du er i kontakt med vores virksomhed. PRIVATLIVSPOLITIK
Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit og andre personers
privatliv i forbindelse med brug af vores services. Udover at være blandt de
bedste juridiske rådgivere inden for vores område, er vores ypperste mål at
behandle persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så alle kan føle sig trygge
ved at bruge vores services. Vi har høje etiske standarder og har fastsat
strenge interne procedurer, der sikrer, at vi behandler alle persondata på
bedst mulig vis.

16. Fortrolighed
Hos FamilieTestamente er tillid og fortrolighed afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt, og alle medarbejdere samt jurister er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med lov om juridisk rådgivning, reglerne om god skik for juridisk rådgivning samt dansk rets almindelige regler om persondatabehandling. Læs mere om vores privatlivspolitik og om hvordan vi behandler personoplysninger, PRIVATLIVSPOLITIK

17. Ansvar
FamilieTestamente er ansvarlige over for dig efter dansk rets almindelige regler og lov om juridisk rådgivning herunder reglerne om god skik for juridisk rådgivning. FamilieTestamente kan dog ikke gøres ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv. FamilieTestamentes ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til et beløb svarende til de summer som er anført under “Forsikringssummer”.

FamilieTestamente er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores hjemmeside eller vores systemer i øvrigt, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for FamilieTestamentes kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

18. Lovvalg og værneting
Enhver tvist der udspringer af dit køb hos FamilieTestamente eller heraf følgende tvister, herunder denne aftale om juridisk rådgivning/disse købs- og handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

20. Oplysning om klagemuligheder
En klage over en juridisk tjenesteydelse købt hos FamilieTestamente kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse.

21. Ugyldighed
Såfremt en bestemmelse i denne aftale skulle blive erklæret ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen, og anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves idet omfang, lovgivningen tillader det.

22. Andre bestemmelser
FamilieTestamente tager forbehold for tryk- og prisfejl både i denne aftale/disse handelsbetingelser og på vores hjemmeside www.familietestamente.dk

Gældende fra 1. juni 2023.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål
til ovenstående.

FamilieTestamente
Bag Haverne 32
4600 Køge
Cvr. 37930725

Vi er altid klar til at hjælpe dig på telefonen
Mandag til torsdag fra 09:00 – 17:00
Fredag fra 09:00 – 16:00
Telefon: 71 99 21 44

Svar på 5-7 spørgsmål i arvesten, så finder du ud af, hvem der arver efter dig ifølge arveloven.

Hvem arver efter dig, hvis du ikke har et testamente?