Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Ændring i boafgiftsloven – fra 2027 bliver det billigere for søskende at arve hinanden

Den 16. maj 2024 vedtog Folketinget, at boafgiften til søskende nedsættes til 15% med virkning fra 1. januar 2027

Det betyder helt konkret, at afdødes søskende fra 1. januar 2027 ikke længere skal betale den såkaldte tillægsboafgift på 25% af arv, som måtte stamme fra en afdød bror eller søster.

I dag betaler søskende 15% i boafgift plus tillægsafgiften på 25%, hvilket resulterer i en samlet afgift på 36,25%.

Nedsættelsen af boafgiften gælder ikke for søskendes børn (nevøer og niecer). Boafgiften til søskendebørn er fortsat på 36,25%.

Det afgørende for at kunne bruge den nye regel er ikke, hvornår personen afgår ved døden, men derimod om arveudlægget sker efter 1. januar 2027.

Læs også: Bliv klogere på boafgift

 

Definition af søskende

Ved søskende forstås personer, som er børn af en fælles forælder. Det vil sige, at det både er hel- og halvsøskende samt personer, som er adopteret af mindst en af afdødes forældre. Ved søskende forstås dog ikke plejebørn- og stedsøskende.

Få gennemgået dit eksisterende testamente

Med den nye ændring i boafgiftsloven anbefaler vi, at du får gennemgået dit nuværende testamente inden / op til den 1. januar 2027 i følgende to situationer:

Læs også: Hvad sker der med mit indbo den dag, jeg går bort?

Hvor 30%-løsningen er anvendt

Dette gælder bl.a. for personer, som har anvendt den såkaldte 30%-løsning i testamentet til fordel for deres søskende.

30%-løsningen er en ordning, hvor en eller flere velgørende organisationer indsættes i testamentet til at arve 30% af boet på betingelse af, at organisationerne betaler bo- og tillægsafgiften for arvingen.

Løsningen anvendes ikke af arvinger, som er i den lave afgiftsklasse (børn, forældre, børnebørn mv.). Da søskende – efter 1. januar 2027 – vil henhøre til den lave afgiftsklasse, vil det give mening at kigge / ændre på denne del i testamentet.

Læs også: Uskiftet bo: vidste du…?

Hvor der er bestemt en testamentarisk disposition til et søskendebarn

Det kan ligeledes være relevant at få kigget sit testamente igennem for personer, som har lavet en testamentarisk disposition til et søskendebarn.

Fremfor at sikre arv direkte til et søskendebarn til 36,25 % i boafgift, kan det give mening at sikre arv til en søskende og derfra på et tidspunkt til et søskendebarn. I dette tilfælde vil afgiften være to gange 15%.

Dette kan lade sig gøre ved at etablere en successionsrækkefølge, hvor arven ”parkeres” ved en søskende, indtil arven skal gå videre til søskendebarnet.

Læs mere om successionsrækkefølge her: Sådan fungerer succesionsrækkefølger

Af: Signe Løvbjerg