Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

To kvinder der krammer

Arveforskud

Hvilke ting skal I være opmærksomme på, hvis I ønsker at give et arveforskud?

Et arveforskud er en mulighed for at give en eller flere arvinger en del af deres arv på forhånd. Arvingen vil på den måde modtage en del af sin arv, mens arveladeren stadig er i live. Et arveforskud kan alene gives til ens arvinger. Man kan derfor ikke give arveforskud til personer, der ikke kan betragtes som ens arvinger – enten som følge af arvelovens almindelige regler eller som følge af ens testamente.   Et arveforskud anvendes typisk i situationer, hvor arveladeren har flere børn, og der opstår et behov for at hjælpe ét af børnene økonomisk, men hvor man samtidig ikke ønsker, at der skal gøres forskel på arvingerne.
Den vigtige forskel på et arveforskud og en gave
Der er stor forskel på et arveforskud og en gave. Det er vigtigt, at man tydeligt definerer, om der er tale om et arveforskud eller en gave, da det kan få stor betydning i en senere bodeling. Forskellen mellem en gave og et arveforskud er, at arveforskuddet vil blive fratrukket den arv, som modtageren af arveforskuddet ville være berettiget til. Modtageren får derfor ikke flere penge, end han eller hun ellers ville som følge af testamentet eller arvelovens regler. Med et arveforskud rykkes der alene ved tidspunktet, som arven modtages på. På den måde stilles alle arvingerne lige i sidste ende.
Hvordan gives et arveforskud?
Der er ingen specifikke formkrav i forbindelse med at give et arveforskud. Det anbefales dog alligevel, at der udarbejdes en skriftlig aftale om arveforskuddet. Dette skyldes, at der ellers nemt kan opstå tvivl om, hvorvidt at der var tale om et arveforskud eller en gave. I tvivlstilfælde, hvor der ingen beviser er for det modsatte, viser retspraksis at beløbet betragtes som en gave. Hvis beløbet bliver betragtet som en gave, vil beløbet ikke blive fratrukket arven, når arveladeren går bort. Det vil dermed kunne medføre en utilsigtet fordel til modtageren af arveforskuddet og en skævdeling mellem arvingerne.
Hvad kan gives som arveforskud?
Arveforskud kan gives i forskellige former. Udover kontanter kan forskuddet gives i form af eksempelvis genstande. Dette kan være møbler, smykker, kunst, en bil eller aktier. Det skal dog bemærkes, at et arveforskud ikke kan bruges til at give en fast ejendom.
Afgift
Det er vigtigt at være opmærksom på, at et arveforskud kan være forbundet med en gaveafgift. Gaveafgiften kan dog undgås, hvis værdien er under et vist beløb. Det afgiftsfrie beløb for et arveforskud i 2022 er 69.500 kr. Dette beløb gælder blandt andet børn, stedbørn, bedsteforældre, stedforældre, plejebørn og samlevende, der har boet sammen i mindst 2 år. Hvis arveforskud gives til svigerbørn, er det afgiftsfrie beløb kun 24.300 kr. Vi står klar til at rådgive og hjælpe dig – Kontakt os i dag på 7199 2144 eller kontakt@familietestamentet.dk  Af jurist Katrine Lindgaard Pedersen