Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

To mænd der går med armen om hinanden

Bliv klogere på reglerne for arveforskud

Et arveforskud er en mulighed for at give en eller flere arvinger en del af deres arv på forhånd.

Det betyder, at arvingen modtager en del af sin arv, mens arveladeren stadig er i live. Et arveforskud kan alene gives til ens arvinger. Man kan derfor ikke give arveforskud til personer, der ikke kan betragtes som ens arvinger – enten som følge af arvelovens almindelige regler eller som følge af ens testamente.

Et arveforskud bliver typisk anvendt i situationer, hvor arveladeren har flere børn, og der opstår et behov for at hjælpe ét af børnene økonomisk, men hvor man samtidig ikke ønsker, at der skal gøres forskel på arvingerne.

Der er forskel på et arveforskud og en gave!

Der er stor forskel mellem et arveforskud og en gave. Det er vigtigt, at man tydeligt definerer, om der er tale en et arveforskud eller en gave, da det kan få stor betydning i en senere bodeling.

Forskellen mellem en gave og et arveforskud er, at arveforskuddet vil blive fratrukket den arv, som modtageren af arveforskuddet ville være berettiget til. Modtageren får derfor ikke flere penge, end han eller hun ellers ville som følge af testamentet eller arvelovens regler. Med et arveforskud rykkes der alene ved tidspunktet, som arven modtages på. På den måde stilles alle arvingerne lige i sidste ende.

Hvordan gives et arveforskud?

Der er ingen formkrav i forbindelse med at give et arveforskud. Det anbefales dog alligevel, at der udarbejdes en skriftlig aftale om arveforskuddet. Dette skyldes, at der ellers nemt kan opstå tvivl om, hvorvidt at der var tale om et arveforskud eller en gave.

I tvivlstilfælde uden beviser for det modsatte, viser retspraksis at beløbet betragtes som en gave. Hvis beløbet bliver betragtet som en gave, vil beløbet ikke blive fratrukket arven, når arveladeren går bort. Det vil dermed kunne medføre en utilsigtet fordel til modtageren af arveforskuddet.

Hvad kan gives som arveforskud?

Arveforskud kan gives i forskellige værdier. Udover kontanter kan forskuddet gives i form af eksempelvis løsøre. Dette kan være møbler, smykker, malerier, en bil eller aktier. Arveforskud kan dog ikke bruges til at give fast ejendom.

Skal man betale afgift?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at både et arveforskud og en gave kan være forbundet med en afgift. Afgiften kan dog undgås, hvis værdien er under et vist beløb.

Det afgiftsfrie beløb for arveforskud i 2022 er 69.500 kr. Dette beløb gælder blandt andet børn, stedbørn, børnebørn, bedsteforældre og samlevende, der har boet sammen i mindst 2 år. Hvis arveforskud gives til svigerbørn, er det afgiftsfrie beløb dog kun 24.300 kr.

Læs mere her eller kontakt os på 7199 2144.