Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Bobestyrerbehandling

Hvad er en bobestyrer?

En bobestyrer er en person, der står for alt det praktiske i forbindelse med behandlingen af et dødsbo. Bobestyrerens opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af en såkaldt åbningsstatus, som er en opgørelse over afdødes aktiver og passiver, betaling af gæld m.v., fordeling af arven til arvingerne, samt udarbejdelse af selvangivelse til SKAT.

Valg af bobestyrer

Bobestyreren udpeges i udgangspunktet af skifteretten eller af afdøde selv i et testamente. Hvis det er skifteretten, der udpeger bobestyreren, er det en autoriseret bobestyrer, der skal forestå bobehandlingen. En autoriseret bobestyrer er en erfaren advokat med speciale i dødsbobehandling.

En bobestyrer behøver dog ikke være en advokat, selvom det i langt de fleste tilfælde vil være det. Afdøde kan således godt udpege en person, der ikke er advokat, som bobestyrer. Ofte vil man dog vælge en advokat, som man har tillid til, vil behandle dødsboet hensigtsmæssigt.

Hvornår skal et dødsbo udleveres til behandling ved bobestyrer?

I visse tilfælde er det et krav, at et dødsbo udleveres til behandling ved bobestyrer. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis én eller flere arvinger ønsker det, eller hvis dødsboet er insolvent. Ligeledes skal et dødsbo udleveres til bobestyrerbehandling, hvis den afdøde har bestemt det i sit testamente.

Fordele ved bobestyrerbehandling

Der kan være fordele ved at et dødsbo behandles ved bobestyrer.

Dette er tilfældet, hvis der er tale om et dødsbo, der er vanskeligt at afslutte inden for den lovbestemte frist på 12 måneder, som gælder ved privat skifte. F.eks. hvis afdøde ejede flere ejendomme, som ikke nødvendigvis kan afhændes inden 12 måneder. Det kan også være, hvis afdøde drev selvstændig virksomhed, eller hvis der er tale om komplekse skatteforhold, som gør det svært for arvingerne selv af afslutte dødsboet.

Det kan også være, at der er en konflikt mellem arvingerne, hvis arvingerne f.eks. ikke kan blive enige om, hvordan arven efter afdøde skal fordeles. I en sådan situation kan bobestyreren medvirke til at konflikten løses. I familier, hvor relationen mellem arvingerne i forvejen er anspændt, kan det derfor være en god idé at oprette testamente, hvor man udpeger en bobestyrer.

Bobestyreren kan endvidere underskrive dokumenter på dødsboets vegne, hvilket kan være en fordel, når der er mange arvinger.

Har du brug for at vide mere, så kontakt os endelig på telefon 71 99 21 44. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Af jurist Cathrine Gert Nielsen