Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Du kan ikke give dine børn afgiftsfri gaver, såfremt du bliver dement

Hvad kan man gøre for at sikre sig mod demens, hvis gavestrømmen skal kunne fortsætte mod ens børn eller børnebørn?

Mange forældre giver sine børn en årlig pengegave. Dette er en god idé rent afgiftsmæssigt, idet man op til en bestemt beløbsgrænse kan overdrage pengegaver afgiftsfrit til barnet. Hver forælder kan årligt give 74.100 kr.  afgiftsfrit til hvert af sine børn.

Såfremt begge forældre giver en pengegave, kan hvert barn modtage op til 148.200 kr. pr. år, uden at dette udløser gaveafgift.

Bliver man som forælder dement og mister evnen til at handle fornuftsmæssigt, har man imidlertid ikke længere mulighed for at give sine børn pengegaver. Det er nemlig en forudsætning for at kunne give afgiftsfrie gaver, at gavegiveren er i stand til at forstå betydningen af at give gaven.

Hvis man vil være sikker på, at man fortsat kan give afgiftsfrie pengegaver til sine børn og eventuelt børnebørn, såfremt man skulle blive dement, bør man oprette en fremtidsfuldmagt.

Man sikrer sig med en fremtidsfuldmagt

I en fremtidsfuldmagt kan man beslutte, hvem der skal kunne træffe beslutninger på ens vegne, hvis man ved sygdom eller ulykke er kommet i en tilstand, hvor man ikke selv kan varetage sine personlige og økonomiske forhold. Man kan ligeledes give samtykke til, at fuldmægtigen kan fortsætte en tradition for at give afgiftsfri gaver til børn og eventuelt også børnebørn. Herved får fuldmægtigen mulighed for at give pengebeløb til de nævnte modtagere, såfremt gaverne ikke står i misforhold til fuldmagtsgiverens kår.

En fremtidsfuldmagt skal oprettes, mens man er rask. Det er derfor vigtigt at få den oprettet i tide, mens man kan.

Du kan altid kontakte os på telefon 71992144 eller på mail kontakt@familietestamente.dk.