Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Er det altid en god ide, at sidde i uskiftet bo?

Det korte svar er nej, men for mange kan det være en fordel.

Når man som længstlevende ægtefælle skal tage stilling til, om man ønsker at sidde i uskiftet bo eller ej, er det vigtigt at være opmærksom på flere ting.

Indledningsvist skal man naturligvis opfylde betingelserne for at kunne sidde i uskiftet bo. Betingelserne er følgende:

  • Den længstlevende skal på tidspunktet for førstafdødes død være gift med førstafdøde.
  • Der skal være delingsformue (også kaldet formuefællesskab) i ægteskabet. Man kan som længstlevende kun sidde i uskiftet bo med delingsformuemidler. Førstafdødes særeje skal skiftes straks.
  • Den længstlevende skal være solvent. Såfremt man som længstlevende er insolvent, kan førstafdødes børn dog give samtykke til uskiftet bo, hvis de er blevet gjort bekendt med den længstlevendes insolvens.
  • Førstafdøde skal efterlade sig børn. Er der kun tale om fællesbørn, har man som længstlevende ret til at sidde i uskiftet bo, hvis man opfylder ovenstående krav. Såfremt den førstafdøde tillige eller kun efterlader sig særbørn, skal disse samtykke til, at man som længstlevende kan sidde i uskiftet bo. Sådanne samtykker kan gives på forhånd.

Ulemper ved det uskiftede bo

Afdødes gæld og skattemæssige forhold

Når man som længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, skal man være opmærksom på, at man indtræder i afdødes gældsforpligtelser og afdødes skattemæssige forhold. Dette betyder, at man kommer til at hæfte for afdødes gæld, som man ellers ikke ville hæfte for, hvis man valgte at skifte boet.

Misbrug

Herudover bliver man underlagt arvelovens regler om misbrug af det uskiftede bos midler. Dette betyder selvsagt, at man som længstlevende ægtefælle ikke må misbruge det uskiftede bos midler. Misbrug af det uskiftede bos midler kan f.eks. ske hvis den længstlevende har et urimeligt højt forbrug, hvis den længstlevende giver store gaver til f.eks. en ny kæreste eller kun til nogle af børnene, eller hvis den længstlevende foretager andre dispositioner, som står i misforhold til det uskiftede bos formue. Hvornår en disposition står i misforhold til det uskiftede bos formue, afhænger af formuens størrelse. Såfremt der foreligger misbrug, kan man som længstlevende blive tvunget til at skifte det uskiftede bo.

Oprettelse af testamente

Den længstlevende ægtefælle, som sidder i uskiftet bo, kan ved testamente kvantitativt (beløbsmæssigt) kun råde over den friarv, der falder i arv efter den længstlevende selv. Dermed kan man ikke råde over hele det uskiftede bos midler ved testamente.

Alternativ det uskiftede bo

Såfremt man som ægtefæller gerne vil give hinanden den størst muligt frihed efter den ene er gået bort, kan man som alternativ til det uskiftede bo vælge at oprette et testamente, hvori det besluttes, at førstafdødes børn alene skal have deres tvangsarv, mens den længstlevende skal arve mest muligt. Såfremt der alene er delingsformue i ægteskabet, vil dette resultere i, at den længstlevende ægtefælle kommer til at sidde med 15/16 af formuen. Kombinerer man dette med en ægtepagt om kombinationssæreje, kan dette forøges til 31/32 af formuen. Hertil kommer, at man tillige kan træffe bestemmelse om, hvor stor en del af formuen den længstlevende efterfølgende skal kunne testere over.

Kontakt os

Har du brug for rådgivning i forhold til om et uskiftet bo er en fordelagtig løsning for dig, eller har du spørgsmål, så står vi i FamilieTestamente klar til at hjælpe dig.

Du kan kontakte os på telefon 71 99 21 44 eller kontakt@familietestamente.dk

Af cand. jur. Nikolaj J. Christensen