Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Din advokat til testamente - Hjælp til testamente hos FamilieTestamente

Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter – når fremtidsfuldmægtigen tillige er ægtefællen

Loven om fremtidsfuldmagter indeholder et forbud mod, at en fremtidsfuldmægtig på fuldmagtsgivers vegne indgår retshandler med sig selv eller i øvrigt anvender fuldmagten i forhold, hvor der kan foreligge modstridende interesser. Det afgørende er i denne sammenhæng ikke om der foreligger modstridende interesser, men om der kan foreligge modstridende interesser (risikoen for interessekonflikt er nok).

Kan en fremtidsfuldmægtig, der tillige er fuldmagtsgiverens ægtefælle, sælge parrets fælles bolig?

Det korte svar er ”ja”.

Et mere uddybende svar er ”ja, under forudsætning af, at der ikke er modstridende interesser”. Det fremgår således af bemærkningerne til lov om fremtidsfuldmagter, at det forudsættes at bestemmelsen om, at der ikke må kunne være modstridende interesser, i almindelighed ikke er til hinder for, at en fremtidsfuldmægtig, der tillige er fuldmagtsgiverens ægtefælle, afhænder en ejendom, som ægteparret ejer i sameje. Når fuldmagtsgiveren og den fremtidsfuldmægtige ejer en ejendom i sameje, vil de pågældendes interesser i forbindelse med et salg normalt være sammenfaldende.

Hvad gør man, hvis der er risiko for, at der foreligger interessekonflikt?

Hvis der er i et konkret forhold er risiko for modstridende interesser (måske ved at bruge provenu til at købe nyt hus eller måske ved omlæggelse af lån), og der er udpeget flere fremtidsfuldmægtige, som kan handle på egen hånd, vil aftalen kunne indgås ved, at en af de andre fuldmægtige handler for fuldmagtsgiveren. Det gælder ligeledes, hvis der er udpeget subsidiære fremtidsfuldmægtige, som kan varetage hvervet.

I FamilieTestamente rådgiver vi dig gerne omkring fremtidsfuldmagter og hjælper med oprettelse af en fremtidsfuldmagt. Ring eller skriv til os på 7199 2144 eller på

kontakt@familietestamente.dk

Vi tilbyder herudover rådgivning i blandt andet ægtepagt, arveforskud eller oprettelse af testamenter

Af cand.jur. Stine Carøe Ritter