Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Din advokat til testamente - Hjælp til testamente hos FamilieTestamente

Gavebrev & demens

Vidste du… at du ikke kan give dine børn afgiftsfri gaver, såfremt du bliver dement?

Mange forældre giver sine børn en årlig pengegave. Dette er en god idé rent afgiftsmæssigt, idet man op til en bestemt beløbsgrænse kan overdrage pengegaver afgiftsfrit til barnet. Hver forælder kan årligt give 69.500 kr. (2022) afgiftsfrit til hvert af sine børn.

Såfremt begge forældre giver en pengegave, kan hvert barn modtage op til 139.000 kr. pr. år, uden at dette udløser gaveafgift.

Bliver man som forælder dement og mister evnen til at handle fornuftsmæssigt, har man imidlertid ikke længere mulighed for at give sine børn pengegaver. Det er nemlig en forudsætning for at kunne give afgiftsfrie gaver, at gavegiveren er i stand til at forstå betydningen af at give gaven.

Hvis man vil være sikker på, at man fortsat kan give afgiftsfrie pengegaver til sine børn og eventuelt børnebørn, såfremt man skulle blive dement, bør man oprette en fremtidsfuldmagt.

I en fremtidsfuldmagt kan man beslutte, hvem der skal kunne træffe beslutninger på ens vegne, hvis man ved sygdom eller ulykke er kommet i en tilstand, hvor man ikke selv kan varetage sine personlige og økonomiske forhold. Man kan ligeledes give samtykke til, at fuldmægtigen kan fortsætte en tradition for at give afgiftsfri gaver til børn og eventuelt også børnebørn. Herved får fuldmægtigen mulighed for at give pengebeløb til de nævnte modtagere, såfremt gaverne ikke står i misforhold til fuldmagtsgiverens kår.

En fremtidsfuldmagt skal oprettes, mens man er rask. Det er derfor vigtigt at få den oprettet i tide, mens man kan.

Af jurist Cathrine Gert Nielsen