Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Hvad bør du som virksomhedsejer overveje, når du opretter private dokumenter?

Som virksomhedsejer er det relevant at overveje at få lavet både fremtidsfuldmagt, testamente og ægtepagt. Nedenfor er en gennemgang af dokumenterne. 

Fremtidsfuldmagt

Det er kun muligt at have én fremtidsfuldmagt ad gangen, hvorfor det er vigtigt at en virksomhedsejers fremtidsfuldmagt omfatter både de private forhold og de virksomhedsmæssige forhold. 

Når man som virksomhedsejer opretter en fremtidsfuldmagt, er det vigtigt at tage stilling til, hvem der skal kunne træffe bestemmelser i virksomheden, hvis ikke man længere er i stand til det, f.eks. på grund af demens, akut sygdom eller lignende.

Som virksomhedsejer er det særligt relevant med en fremtidsfuldmagt, da det derved er muligt at sikre virksomhedens videre drift, hvis man ikke længere selv er i stand til at drive virksomheden.

I en fremtidsfuldmagt er det muligt at indsætte hvem der skal være fuldmægtig, og du kan ligeledes indsætte retningslinjer for, hvordan man ønsker at fremtidsfuldmægtigen skal handle. Dette sikrer, at virksomheden kan blive drevet videre af en person du stoler på, og under dine egne instrukser. Det kan f.eks. være, at man ønsker at ens fremtidsfuldmægtige skal rådføre sig med selskabets revisor inden der træffes beslutninger i selskabet, det kan være, at revisor skal have tilsynsbeføjelser med fremtidsfuldmagten i relation til virksomheden, eller at revisor skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten i relation til virksomheden.

I fremtidsfuldmagten kan der endvidere indsættes bestemmelse om, at den fremtidsfuldmægtige kan sælge virksomheden eller dele heraf, f.eks. som led i et generationsskifte. Hvis fremtidsfuldmagten skal anvendes til et generationsskifte er det dog vigtigt at være opmærksom på, at der ikke kun må være én fremtidsfuldmægtig da en fremtidsfuldmægtig ikke kan indgå retshandler med sig selv. Der kan i denne relation indsættes en anden fuldmægtig i relation til gennemførelse af et eventuelt generationsskifte.

Testamente

Hvis man som virksomhedsejer har bestemte ønsker til, hvad der skal ske med ens virksomhed i tilfælde af ens død, f.eks. at et bestemt barn skal overtage virksomheden, er det vigtigt at få skrevet dette ned i et testamente. Dermed kan det sikres, at det pågældende barn kan få udtagelsesret og eventuelt udløsningsret til virksomheden.

Du kan endvidere tage stilling til, hvorvidt arven efter dig, og dermed også virksomheden, skal tilhøre dine arvinger som deres særeje, hvorved det kan sikres, at virksomheden forbliver i familiens eje i tilfælde af, at dine børn skulle gå hen og blive skilt fra deres ægtefælle.

Ægtepagt

Skilsmisseraterne i Danmark er stigende, og flere og flere ægtefæller ender med at blive skilt. Når man i Danmark indgår ægteskab, får ægtefællerne automatisk delingsformue, hvorefter alt hvad de ejer og har (medmindre det er gjort til særeje), vil skulle deles ligeligt mellem ægtefællerne i tilfælde af separation, skilsmisse og død.

Såfremt man ejer en virksomhed, bør det overvejes, om man skal have særeje på virksomheden, så værdien af denne ikke skal deles med en kommende ekskone eller eksmand i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Dette sikrer, at man som virksomhedsejer ikke skal aflevere halvdelen af værdien af virksomheden, hvilket kan være svært at skaffe i rede kontanter, hvis det meste af likviditeten er bundet i aktiver i virksomheden. Dermed sikres det, at ekskonen eller eksmanden ikke bliver medejer af virksomheden, og det sikres, at virksomheden ikke skal sælges eller likvideres.

Er man medejer af en virksomhed, så fremgår det ikke sjældent af vedtægterne, at kapitalejerne forpligtes til at oprette en ægtepagt, således at kapitalandelene tilhører kapitalejerne som særeje. Årsagen hertil er, at man på denne måde kan undgå, at ens egen eller eventuel ens kompagnoners ægtefæller kommer til at være medejere af virksomheden i tilfælde af en kapitalejers skilsmisse.

Hvad så nu?

Hvordan man ønsker, at ens private dokumenter skal sættes sammen, er et individuelt anliggende, og der er flere faktorer og hensyn, der skal inddrages når man som virksomhedsejer opretter private dokumenter, herunder i særdeleshed virksomhedshensyn. Hos FamilieTestamente har vi stor erfaring med oprettelse af private dokumenter, og vores erfaring sikrer, at det bliver gjort korrekt, og at de relevante faktorer og hensyn bliver inddraget.

For spørgsmål kan FamilieTestamente kontaktes på telefon 71 99 21 44 og mail kontakt@familietestamente.dk

Af Nikolaj Jackson Christensen