Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Hvad sker der med din arv, hvis du har gæld?

Flere danskere udtrykker tvivl om, hvad der sker med ens arv, hvis man har børn med gæld, fortæller vores jurister. Bliv klogere på det spørgsmål lige her

Indimellem fortæller folk, at deres børn har en stor gæld, og om børnene derfor vil få arven eller om deres kreditorer vil snuppe den i stedet, når de engang falder bort?

Handler om arvekald

Skylder man penge har en kreditor mulighed for at gøre udlæg i ens arv – udlæg i værdier såsom penge og ejendele. Dette gælder dog ikke, hvis man har frasagt sig sin arv.  På den måde sikrer man, at ens arv i stedet går videre til ens børn.

Har man gæld og vil frasige sig sin arv, skal arvekaldet gives, mens arvelader er i live.

Arvelader skal skrive under på, at arveafkaldet er modtaget. Hvis afkaldet gives efter arveladers død, så kan kreditorerne nemlig få arveafkaldet omstødt. 

Hvad skal man være opmærksom på?

Det er vigtigt, at arveafkaldet gives på forventende arv og ikke først på falden arv. Arv betragtes som falden, hvis den man skal modtage arv fra er afgået ved døden. Det afgørende er altså, om arvelader er død, men ikke om man har fået udbetalt arven endnu.

Det skal dog nævnes, at afkald på ventet arv – altså afkald på arv inden arvelader er død – kan få konsekvenser i relation til arvingens eventuelle efterfølgende ansøgning om gældssanering, hvilket fremgår af konkursloven. 

En gældssanering vil nemlig kunne nægtes, såfremt man har indrettet sig på at opnå gældssanering ved at give arveafkald på ventende arv. 

Hvis man som arvelader har børn, der har så meget gæld, at arven reelt vil gå til deres kreditorer, kan det være en god ide at oprette et testamente, hvor arven fordeles på en anden måde end arveloven foreskriver.

Vores jurister står naturligvis klar til at rådgive om dette.