Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Hvem har brug for forhåndssamtykke til uskiftet bo?

Det korte svar er ægtepar, hvor den ene eller begge parter har særbørn, altså børn der ikke er fælles børn.

De parter der ikke skal indhente forhåndssamtykke til uskiftet bo er:

  • Ugifte samlevende, da de ikke har mulighed for at sidde i uskiftet bo.
  • Ægtepar kun med fælles børn.
  • Ægtepar uden børn.
  • Ægtefæller, hvor længstlevende kan få ægtefælleudlæg.

I ægteskaber hvor der findes særbørn, har den længstlevende ægtefælle kun mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvis førstafdødes særbørn giver tilladelse hertil.

Dette kan ske ved et forhåndssamtykke til uskiftet bo, altså et samtykke der gives inden en af parterne i ægteskabet er gået bort. Særbørnene skal være myndige for skrive under.

Forhåndssamtykke kan give ro og tryghed

Det er op til længstlevende ægtefælle at beslutte, om han/hun ønsker at sidde i uskiftet bo, men det er vores erfaring, at det er rart for længstlevende at have indhentet samtykke før dødsfaldet sker, fremfor at skulle bede om det, når man har mistet sin ægtefælle.

Det er altså ikke en betingelse for at længstlevende kan sidde i uskiftet bo, at førstafdødes særbørn har givet samtykket på forhånd, men da der er rigtig meget at forholde sig til ved et dødsfald af en ægtefælle, både følelsesmæssigt og praktisk, vil det ofte være en lettelse for længstlevende ikke at skulle indhente en underskrift fra sin afdøde ægtefælles børn, når man netop har mistet sin ægtefælle.

Når et forhåndssamtykke til uskiftet bo er underskrevet af særbarnet og begge parter i ægteskabet, skal det ikke tinglyses, det skal blot opbevares et sikkert sted. Opretter ægteparret testamente i forbindelse med at vi udfærdiger forhåndssamtykke til uskiftet bo, da kan ægteparret tage forhåndssamtykket med som bilag og vedlægge testamentet, når det skal underskrives hos notaren i skifteretten.

Hvis et ægtepar tager samtalen med særbarnet om, at de ønsker, at den der måtte blive længstlevende kan sidde i uskiftet bo, da vil ægteparret jo også i den forbindelse finde ud af, om det er muligt at opnå, for hvis særbarnet ikke vil skrive under, kan det være hensigtsmæssigt at ægteparret opretter testamente for at sikre længstlevende bedst muligt.

Af Lise Bøgild Paulsen

Det er altid en god ide at kende sine muligheder, eller konsekvenserne af ikke at foretage sig noget, derfor kan I altid kontakte Familietestamente for gratis juridisk rådgivning