Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Indbotestamente

Der er mange gode årsager til at få oprette et testamente, hvor arvelader kan fordele arven efter sig. Når vi laver testamenter, er det ikke så ofte, at det er selve arveladers genstande (indbo), der er omdrejningspunktet for klientens ønske til at oprette testamente.

I denne sammenhæng vil vi gerne gøre opmærksom på, at arveloven giver mulighed for, at fordele sædvanligt indbo uden dette behøver indgå i et notartestamente.

Arvelovens § 66, stk. 1:

”Fordeling af sædvanligt indbo m.v.”

”§ 66. Testamentarisk bestemmelse om, hvem der skal arve sædvanligt indbo og personlige effekter, kan oprettes skriftligt af testator ved en dateret og underskrevet erklæring.”

Det er derfor en mulighed i et indbotestamente at betænke personer, der ikke allerede er arvinger, jf. arveladers testamente eller via arvelovens bestemmelser.

Hvis der ved arveladers bortgang, findes et indbotestamente, vil det naturligvis være nødvendigt at konkretisere, hvad der, jf. arvelovens § 66, stk. 1 menes med ”sædvanligt indbo”. Isoleret set lyder sædvanligt indbo enkelt, men det vil være uundgåeligt at kigge på arvemassens størrelse og dødsboets øvrige forhold.

Udgangspunktet er, at genstande der har fungeret som indbo, vil blive anerkendt som sædvanligt indbo, også selv om det repræsenterer en vis værdi. Kostbare samlinger af f.eks. malerier eller guld vil falde udenfor. Derfor bør det overvejes ved større aktiver, der ønskes fordelt, om et notartestamente bør oprettes.

Selve kravene til bestemmelsens sidste ord ”erklæring” vil også afhænge af, hvilke genstande arvelader har skrevet herpå. Hvis der er tale om genstande af økonomisk høj værdi, vil kravene til erklæringen være højere, end hvis genstandene ikke repræsenterer en høj værdi, men har mere affektionsværdi, hvor værdien er baseret på følelser og minder.

Det er en gyldighedsbetingelse, at erklæringen er underskrevet af arvelader. Det anbefales at erklæringen er dateret i tilfælde af, at arvelader har begunstiget forskellige personer med samme genstand flere gange.

Selve bedømmelsen af hvad der er omfattet af reglen, er en konkret vurdering hver gang.

Har du brug for rådgivning eller hjælp til at få oprettet et indbotestamente eller andre juridiske dokumenter, så kontakt os for at høre nærmere om dine muligheder. Du kan kontakte os på 71 99 21 44 eller på kontakt@familietestamente.dk

Af jurist Lise Bøgild Paulsen