Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Kan man blive tvunget til at skifte et uskiftet bo?

I Danmark har man mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvis man som længstlevende opfylder betingelserne herfor.

I nogle tilfælde kan man dog blive tvunget til at skifte det uskiftede bo. Det drejer sig om følgende tilfælde: 

Indgåelse af nyt ægteskab

Såfremt man som længstlevende sidder i uskiftet bo, og man efterfølgende ønsker at indgå nyt ægteskab, er man tvunget til at skifte det uskiftede bo.

Umyndige særlivsarvinger

Hvis man som længstlevende sidder i uskiftet bo med førstafdødes umyndige særbørn, kan man blive tvunget til at skifte med dem, hvis ikke man opfylder sin forsørgelsespligt overfor dem. Man kan endvidere blive tvunget til at skifte med dem, når de fylder 18 år og bliver myndige, hvis ikke de vil samtykke til det uskiftede bo.

Misbrug

Når man som længstlevende sidder i uskiftet bo, udøver man i levende live en ejers rådighed over det uskiftede bo, og dermed også over den førstafdødes delingsformue og i sidste ende den førstafdødes børns arv.

Da man råder over den førstafdødes børns arv, er man underlagt nogle forskellige regler. Det gælder blandt andet misbrugsreglerne i arvelovens § 29.

Arvelovens § 29 definerer i hvilke tilfælde, der blandt andet kan være tale om misbrug. Der er blandt andet tale om:

  1. Uforsvarlige spekulationsforretninger
  2. Urimeligt højt forbrug
  3. Tegning af uforholdsmæssigt stor pensions- eller forsikringsordning
  4. Ydelse af gaver
  5. Andre begunstigelser

Det er en betingelse for misbrug, at dispositionen står i misforhold til det uskiftede bos formue. Det er vigtigt at være opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og at misbrug kan foreligge i mange andre tilfælde. 

Såfremt det godtgøres, at der er tale om misbrug, kan man som længstlevende blive tvunget til at skifte det uskiftede bo med de af førstafdødes børn, der kræver det.

Har du spørgsmål til at sidde i uskiftet bo, så står vi i FamilieTestamente klar med rådgivning. Du kan kontakte os på telefon 71 99 21 44 eller mail kontakt@familietestamente.dk.

 

Af cand.jur, Nikolaj J. Christensen