Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Nødtestamente

Notartestamente, vidnetestamente & nødtestamente

Der gælder visse formkrav, når man opretter et testamente. For det første skal testamentet oprettes skriftligt,
og derudover skal den, der opretter testamentet (testator), underskrive testamentet i overværelse af
en notar eller vidner.

Disse ordinære former for testamenter kaldes for henholdsvis et notartestamente og
et vidnetestamente. Formålet med at have formkrav til testamentsoprettelsen er, at sikre bevis for, at testamentet
er ægte og udtryk for testators endelige vilje.

I nogle situationer er det imidlertid ikke muligt at oprette et ordinært testamente. Det kan være som følge
af sygdom eller ved anden nødstilfælde, hvor det er nødvendigt at testamentet bliver oprettet her og nu, og
der ikke er tid til at tage til notaren, og der samtidig ikke er nogle vidner til at overvære testators underskrift
på testamentet. I den situation kan man oprette et såkaldt nødtestamente.

Formkrav

Et nødtestamente kan oprettes på en hvilken som helst måde, og der gælder således ingen formkrav, som
ved de ordinære testamentsformer. Man kan f.eks. oprette et nødtestamente (en testamentarisk bestemmelse)
ved anvendelse af video, e-mail, sms eller en besked til en telefonsvarer. Det vigtigste i den sammenhæng
er, at det kan dokumenteres, at der er tale om testators endelige vilje.
Det er en betingelse for oprettelsen af et nødtestamente, at testator er forhindret i at oprette et ordinært
testamente. Hvis man på oprettelsestidspunktet havde mulighed for at oprette et vidnetestamente, anses
man ikke for at være forhindret i at oprette et ordinært testamente, og i så fald vil nødtestamentet være
ugyldigt.

Ugyldighed

Herudover er et nødtestamente ugyldigt, hvis der er tvivl om, hvorvidt testamentet udtrykker testators
endelige vilje, f.eks. hvis testator ikke var i stand til at handle fornuftsmæssigt ved oprettelsen, eller hvis der er
tvivl om, hvorvidt det overhovedet er testator, der har oprettet nødtestamentet.
Det er op til den, der gør gældende, at nødtestamentet er ugyldigt, at bevise dette. Det kan være svært at
løfte bevisbyrden herfor. Fra lovgivers side er det dog ikke hensigten, at der skal stilles alt for strenge krav
til beviset. Hvis der f.eks. skabes en begrundet formodning om, at testator ikke var i stand til at handle fornuftsmæssigt,
vil testamentet være ugyldigt.

Bortfald

Nødtestamenter bortfalder, når der i 3 måneder ikke har været nogen hindring for at oprette et ordinært
testamente. Det er uden betydning, hvordan testator helbredsmæssigt har det i de 3 måneder, når blot
vedkommende på oprettelsestidspunktet var i en nødsituation.
3-månedersfristen regnes fra det tidspunkt, hvor hindringen for at oprette et ordinært testamente ophører.
Fristen kan i øvrigt suspenderes, såfremt der inden for 3-månedersperioden på ny indtræder en hindring
for normal testamentsoprettelse.

Hvis du er interesseret i at høre mere om de forskellige former for testamenter, er du altid velkommen til
at kontakte os på mail kontakt@familietestamente.dk eller telefon 7199 2144.

Af jurist Cathrine Gert Nielsen