Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Skal ægtefæller dele deres pensioner ved skilsmisse?

Som hovedregel kan du beholde din pension i tilfælde af separation og skilsmisse, men til en hver hovedregel gælder nogle undtagelser.  

Rimelige pensionsordninger kan friholdes fra ligedelingen ved separation og skilsmisse. Det betyder, at hver ægtefælle ikke skal dele sine pensionsopsparinger med den anden ægtefælle ved separation eller skilsmisse, men at ægtefællerne kan tage alle deres pensionsmidler med sig videre

Det er kun rimelige pensioner, der ikke skal deles

Det er alene rimelige pensioner, der ikke skal deles, mens alle ikke-rimelige pensionsordninger skal deles, hvis ægteskabet har varet mere end fem år. I disse tilfælde kræver det en vurdering om, hvorvidt pensionsordningen er rimelig. Her tages der hensyn til ægtefællens egen situation og ægtefællernes samlede situation. 

En ægtefælles rimelige pension er, hvad der er en sædvanlig pension for personer med samme uddannelsesniveau, erfaring, anciennitet, jobtype mv., hvilket indebærer, at arbejdsmarkedspensioner altid er sædvanlige og dermed rimelige.

Ægtefællernes samlede situation

Selvom en pensionsordning efter en individuel vurdering ikke er rimelig, kan den imidlertid være rimelig set ud fra ægtefællernes samlede situation. Det skyldes, at den pensionsmæssigt fattige ægtefælle har mulighed for at lave en opfyldningsopsparing for at komme op på niveau med den pensionsmæssigt stærke ægtefælle.  I disse tilfælde kan opfyldningspensionen friholdes fra deling, hvis formålet er at komme op på niveau med den anden ægtefælle.

Retspraksis har dog i disse tilfælde præciseret, at der ikke kan laves en opfyldningspension med enkeltstående høje beløb, når der foreligger et snarligt brud mellem ægtefællerne.

Parterne kan aftale ligedeling i en ægtepagt

Selvom den klare hovedregel er, at rimelige pensioner ikke skal deles, kan ægtefællerne imidlertid oprette en ægtepagt om, at deres pensioner skal deles ved separation og skilsmisse. Ægtefællerne har derfor mulighed for at stille hinanden så lige som muligt i pensionsmæssig henseende i tilfælde af separation og skilsmisse. Her skal man dog være opmærksom på, at denne mulighed alene gælder for alders-, kapital- og ratepensioner mv., men ikke ved livrenter, da livrenter ikke kan deles.

Kortvarige ægteskaber

Det skal afslutningsvis kort bemærkes, at pensionsrettigheder ikke indgår i delingen ved kortvarige ægteskaber på fem år og derunder, uanset om der er tale om rimelige eller urimelige pensionsordninger. Dette gælder også, selvom parterne eventuelt har haft et forudgående samliv på mange år, inden de blev gift.