Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Skilsmisse: Hvem betaler for udgifterne til huset indtil det er solgt?

Hvis man ejer fast ejendom i fællesskab med sin ægtefælle, skal de faste udgifter til ejendommen efter ophørsdagen i udgangspunktet deles, indtil huset er solgt eller overtaget af én af parterne.

Hver part skal således som udgangspunkt betale for halvdelen af de løbende faste udgifter, der er forbundet med huset, herunder f.eks. udgifter til realkreditlån, forsikringer og renovation.

Ofte fraflytter den ene part huset inden det er solgt eller udtaget af den anden part, hvilket kan medføre, at den fraflyttende part skal betale udgifter til bolig to steder.

Fiktiv husleje

Det følger af fast skiftepraksis, at den part, der bliver boende i huset, skal betale en fiktiv husleje til den fraflyttende part. Det skyldes, at den blivende part opnår en brugsret til den halvdel af ejendommen, som den fraflyttende part ejer. 

Ved at betale en fiktiv husleje, undgås det endvidere, at den fraflyttende part belastes unødigt ved at skulle afholde udgifter til såvel det fælles hus som en ny bolig.

Parterne kan ved aftale fastlægge, hvilket beløb huslejen skal sættes til. Kan man ikke blive enige om huslejens størrelse, fastsættes lejen til markedslejen, dvs. den leje man kunne have opnået ved at udleje huset til tredjemand. En ejendomsmægler vil ofte kunne være behjælpelig med at vurdere størrelsen af markedslejen, hvis parterne ikke selv kan blive enige herom. Spørgsmålet kan endvidere indbringes for skifteretten.

I praksis aftales det ofte, at den blivende part afholder samtlige udgifter til ejendommen eller et beløb, der ligger tæt på, mod at få brugsret til hele huset. Herved betaler den blivende part sin fiktive husleje til den fraflyttende part løbende.

Det er dog ikke et krav, at den fiktive husleje betales løbende. Det er også muligt at lade den indgå som en post i den endelige boopgørelse, hvilket betyder, at den fraflyttende part først modtager den samlede husleje i forbindelse med afslutningen af bodelingen.

Man regner huslejekravet fra det tidspunkt, hvor den ene part fraflytter huset og frem til det tidspunkt, hvor huset er overdraget til tredjemand eller udtaget af den anden part.

Årsag til fraflytning er uden betydning

Det skal bemærkes, at årsagen til, hvorfor den ene part er fraflyttet huset, ikke har betydning for pligten til at betale en fiktiv husleje. Den blivende part skal således betale huslejen, uanset om den fraflyttende part selv har valgt at flytte.

Skattefradrag for renteudgifter

Man skal herudover være opmærksom på det skattefradrag, der er forbundet med et realkreditlån og eventuelt også et boliglån i banken. Selvom parterne har aftalt, at den blivende part afholder samtlige udgifter til ejendommen, deler parterne fortsat fradraget, da dette er tilknyttet gældsforpligtelsen. Den part, der bebor ejendommen i skilsmisseperioden, opnår derfor ikke det fulde fradrag for renteudgifterne, da parterne fortsat ejer ejendommen i fællesskab.

Kontakt os

Vil du gerne vide mere om emnet, eller har du spørgsmål til andre dele af familie- og arveretten, så står vi i FamilieTestamente klar til at hjælpe dig. Få blandt andet rådgivning inden for børnetestemente, ægtepagt eller oprettelse af gældsbrev.

Kontakte os på 71 99 21 44 eller kontakt@familietestamente.dk

Af jurist Cathrine Gert Nielsen

Koeb-eller-saelg-hus-scaled