Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Testamente – Ægtefæller med fælles børn

Har vi brug for et testamente, når vi er gift og har voksne børn?

Når ens ægtefælle går bort, og der ikke er oprettet testamente, vil arvefordelingen følge arvelovens regler, hvorefter fordelingen vil være ½ til ægtefællen og ½ til børnene.

Hvis I som ægtefæller ønsker at sikre hinanden mest muligt, bør I oprette et testamente. Herved sikres det også, at den længstlevende ægtefælle får en gunstig position i tilfælde af, at det f.eks. af skattemæssige årsager er fordelagtigt, at skifte boet og fravælge uskiftet bo. Beslutningen om, hvorvidt man skal sidde i uskiftet bo eller modtage arv efter den førstafdøde ægtefælle træffes først, når dødsfaldet er sket, og det er derfor også en beslutning, der træffes konkret i forhold til f.eks. den længstlevendes alder, økonomiske forhold og skat. Med et testamente kan man derfor sikre, at den længstlevende ikke er tvunget til at sidde i uskiftet bo af økonomiske årsager.

Hvor meget kan man sikre den længstlevende ægtefælle?

Tvangsarven udgør samlet 1/4 af hvad man efterlader sig.

Da både børn og ægtefælle er tvangsarvinger, udgør tvangsarven til børnene 1/8 eller 12,5% til deling og tvangsarven til den anden 1/8-del eller 12,5% er ægtefællen.

Ved at oprette et testamente kan det derved sikres, at den længstlevende ægtefælle arver 7/8 eller 87,5% af alt, hvad den førstafdøde efterlader sig.

Som ægtefæller er det tillige muligt at begrænse børnenes arv endnu mere i kombination med en ægtepagt om ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Herved kan det sikres, at den længstlevende i sidste ende sidder tilbage med 31/32 af den jeres samlede formue (forudsat, at I har lige store formuer).

Hvem arver så, når den længstlevende af jer går bort?

Uanset, at man i et testamente har sikret den længstlevende bedst muligt, betyder det ikke, at jeres børn ikke arver den resterende formue i sidste ende. Som udgangspunkt vil formuen blive fordelt ligeligt mellem jeres fællesbørn (og den længstlevendes eventuelle særbørn fra tidligere forhold). Har I både dine, mine og vores børn, kan I ved at oprette et testamente bestemme, at formuen i sidste ende skal deles lige mellem alle børn, eller alternativt lave en anden fordeling mellem jeres fælles- og særbørn.

Kan vi sikre, at arven til vores børn bliver deres særeje?

Ved at oprette et testamente kan det sikres, at arven til jeres børn bliver deres særeje, og at arven derfor ikke skal deles med jeres børns respektive ægtefæller i tilfælde af skilsmisse, og eventuelt også ved dødsfald.

Nogle af fordelene ved som ægtefæller at oprette et testamente:

  • I kan sikre hinanden bedst muligt
  • I kan give hinanden et alternativ til at sidde i uskiftet bo
  • Hvis I har dine, mine og vores børn, kan I eliminere usikkerheden omkring arvens fordeling, således at det ikke afhænger af, hvem af jer, der afgår ved døden først
  • I kan sikre, at arven til jeres børn bliver deres særeje
  • I kan lave et børnetestamente, hvis jeres børn er umyndige
  • I kan sikre, at en del af arven går direkte til jeres eventuelle børnebørn
  • I kan sikre den længstlevende størst mulig testationskompetence

Hvis I vil høre mere, er I meget velkommen til at kontakte os på telefon 71 99 21 44 eller mail kontakt@familietestamente.dk.

Af cand.jur. Nikolaj J. Christensen