Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Upræcise formuleringer medfører afslag på ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter

I 2022 traf Familieretshuset i 2.087 tilfælde afgørelse om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter. Ca. hver fjerde fremtidsfuldmagt blev helt eller delvist afvist. Hvorfor?

Grundet upræcise formuleringer eller formuleringer, der er i modstrid med, hvad der er hjemmel til i lovgivningen.

Langt størstedelen af Familieretshusets afslag i 2022 var delvise afslag. Et delvist afslag betyder, at Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, men undtager en del af fuldmagtens indhold – altså begrænser fuldmagtens omfang. Typiske formuleringer, som Familieretshuset undtager, kan være formuleringer om, at fuldmagtshaver må anvende fuldmagtsgivers NemID eller MitID til at underskrive med. Det findes der ikke hjemmel til i loven. Det kan også omfatte gavebestemmelser. Det er i fuldmagten muligt at afgrænse, hvad fuldmagtshaver har af gavebeføjelser. Er det ikke præcist angivet i fuldmagten, om fuldmagtshaver må give gaver på fuldmagtsgivers vegne, vil det efterlade et skøn til fuldmagtshaver.

Derudover gav Familieretshuset i en række tilfælde fuldt afslag på ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten. Der var her tale om tilfælde, hvor fuldmagtsgiver endnu ikke var så dårlig, at det var muligt at sætte fuldmagten i kraft. En fremtidsfuldmagt omfatter alle økonomiske og personlige forhold. Og det er ikke muligt at sætte en fremtidsfuldmagt delvist i kraft, hvor f.eks. den økonomiske del sættes i kraft uden den personlige del. I disse tilfælde giver Familieretshuset fuldt afslag, også selvom fuldmagtsgiver ikke længere selv er i stand til at varetage sine økonomiske forhold.

Endeligt giver Familieretshuset et fuldt afslag på at sætte fremtidsfuldmagter i kraft, når de finder det betænkeligt at sætte den i kraft. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt fuldmagtsgiver var ved sine fulde fem på tidspunktet for oprettelsen af fremtidsfuldmagten.

af Katrine Andersen

FamilieTestamente anbefaler, at man gør brug af sin mulighed for at oprette en fremtidsfuldmagt. På den måde tager man kontrol over sine egne ønsker og skaber en sikkerhed og tryghed for ens nærmeste – men det kræver, at dokumenterne er lavet korrekt.