Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

En mand der står og kigger ud af et vindue

Uskiftet bo: Vidste du…

…at man som længstlevende ægtefælle overtager sin afdøde ægtefældes gæld, hvis man vælger at sidde i uskiftet bo?

Af Cathrine Gert Nielsen, FamilieTestamente

Når ens ægtefælle afgår ved døden, har man ret til at overtage sin afdøde ægtefælles formue. At sidde i uskiftet bo betyder, at dødsboet efter førstafdøde ikke skiftes, før længstlevende går bort eller vælger at skifte i levende live. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, før man kan sidde i uskiftet bo. Det er fx en betingelse, at førstafdødes børn fra tidligere forhold giver samtykke til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo, ligesom det er en betingelse, at længstlevende er solvent, dvs. efterlader sig mere formue end gæld.

Læs også: Er det altid en god idé, at sidde i uskiftet bo?

Fordele og ulemper ved uskiftet bo

Selvom der er klare fordele ved at sidde i uskiftet bo, fx at længstlevende har mulighed for at blive boende i hidtidig bolig, er der også ulemper ved det.

Én af ulemperne er, at længstlevende overtager førstafdødes eventuelle gæld. Man bliver således som længstlevende personligt ansvarlig for samtlige gældsforpligtelser, ens afdøde ægtefælle havde. Dette kan have omfattende konsekvenser for muligheden for at fortsætte den samme levestil, som man har haft hidtil.

Herudover skal længstlevende være opmærksom på, at råderetten over midlerne i det uskiftede bo er underlagt visse begrænsninger. Uforholdsmæssigt store gaver, overforbrug og store indbetalinger på pensionsordninger anses i praksis som misbrug af råderetten. I det tilfælde, at der foreligger misbrug, skal boet skiftes, og arvingerne skal kompenseres for længstlevendes misbrug.

En beslutning om at sidde i uskiftet bo kræver derfor nøje overvejelse, og man kan ikke nødvendigvis tage for givet, at man kan opnå tilladelse fra Skifteretten til at sidde i uskiftet bo.

Læs mere: Kan man blive tvunget til at skifte et uskiftet bo?

Hvordan kan man sikre hinanden?

Hvis I som ægtefæller ønsker at sikre hinanden mest muligt, kan det derfor være en god idé at oprette et gensidigt testamente, hvor I tilgodeser hinanden, uanset om I ønsker at sidde i uskiftet bo efter den førstafdøde af jer. Herved er der truffet beslutning om arvens fordeling efter jer begge uanset, hvornår der skiftes.

Kontakt os

Er I i tvivl eller har spørgsmål til uskiftet bo? Vi tilbyder rådgivning inden for alle grene af familie- og arveretten. Få blandet andet rådgivning inden for arveforskudbørnetestamente eller oprettelse af gavebrev.

Kontakt os på 7199 2144 eller kontakt@familietestamente.dk