Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

  Ring til os mandag til torsdag 09.00 – 16.30 og fredag 09.00 – 16.00 på (+45) 71 99 21 44 eller skriv til os på kontakt@familietestamente.dk

Underskrift på dokument

Værgemål

Hvad er formålet med et værgemål og hvordan skal man forholde sig?

Børn og unge under 18 år er umyndige og derfor under værgemål. At være under værgemål betyder som udgangspunkt, at man ikke kan forpligte sig økonomisk, ligesom man ikke kan råde over sin egen formue. Voksne kan i visse tilfælde også komme under værgemål. Det kan eksempelvis ske hvis man rammes af alvorlig demens eller psykisk sygdom, der forhindrer en i at tage vare på sig selv og sine økonomiske og/eller personlige forhold.

Hvad betyder værgemål?

En værge handler på ens vegne i de spørgsmål, der omfattes af værgemålet. I langt de fleste tilfælde er personer under værgemål stadig myndige og kan derfor også selv handle – ligesom at personen stadig har ret til at stemme ved valg.

I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at beskytte personen mod at vedkommende indgår uheldige aftaler, eller på anden måde bliver udnyttet af andre. I sådanne situationer kan personen få helt eller delvist frataget sin retlige handleevne. Hvis den retlige handleevne er frataget, så betyder det at personen ikke kan – eller kun delvist kan – indgå gyldige økonomiske aftaler. Ydermere hvis den retlige handleevne er fuldstændigt frataget, er personen umyndiggjort og har dermed også mistet retten til at stemme ved valg.

Hvem skal være værge?

Man kan søge om værgemål for sig selv, men tredjemand har også muligheden for at søge. Det er Familieretshuset der iværksætter værgemål og beskikker en værge.

Familieretshuset kan kun beskikke én værge. Man har ikke mulighed for at påtvinge nogen at blive værge. Værgen kan for eksempel være et familiemedlem. Hvis det ikke er muligt at finde en værge, eller hvis der er uenighed blandt de pårørende om, hvem der skal være værge, har Familieretshuset en kreds af faste værger, som beskikkes.

Værgen har ikke ubegrænset adgang til at handle på vegne af den som værgemålet omfatter. Nogle beslutninger skal Familieretshuset godkende.

Undgå værgemål med en fremtidsfuldmagt

Ønsker du selv at bestemme, hvem der skal varetage dine økonomiske og personlige interesser, hvis du mister evnen til at træffe selvstændige beslutninger, har du mulighed for at oprette en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt træder alene i kraft, hvis du ikke længere selv er i stand til at varetage egne interesser. En fremtidsfuldmagt betyder en ekstra tryghed – både for dig selv og for dine nærmeste.

Vi står klar til at rådgive og hjælpe dig – Kontakt os i dag på 7199 2144 eller kontakt@familietestamentet.dk

Af jurist Katrine Lindgaard Pedersen