Ægtepagt med særeje

En ægtepagt om særeje er en aftale mellem ægtefæller, der gælder ved skilsmisse eller dødsfald

En ægtepagt om særeje er en aftale mellem ægtefæller om, at der ikke skal gælde formuefællesskab i ægteskabet

Ægtefæller får automatisk formuefællesskab ved indgåelse af ægteskab. Du kan på den måde sikre dig rettighederne til hele eller dele af din formue i tilfælde af skilsmisse.

Det kan være relevant at oprette en ægtepagt om særeje, hvis du eller din ægtefælle har noget helt bestemt, som I gerne vil beholde i tilfælde af skilsmisse. Dertil kan det være relevant, hvis den ene har en betydelig gæld, virksomhed, ejendom eller lignende.

Kort sagt sikrer aftalen dig og din ægtefælle økonomisk. Samtidig får I begge mulighed for helt selv at bestemme, hvordan jeres formue skal fordeles, hvis I en dag skulle gå fra hinanden, hvilket giver stor tryghed og sikkerhed.

Det er en god idé at oprette ægtepagt og testamente samtidig. På den måde kan der tages forbehold for alle vilkår i begge juridiske dokumenter og ægtefæller opnår den bedste sikring.
Vær opmærksom på med at bruge skabeloner på nettet

Der findes virksomheder, der reklamerer med at tilbyde dig gratis skabeloner til ægtepagter, så du selv kan oprette en ægtepagt online. En ægtepagt er meget kompliceret at udfærdige korrekt. Vi ser ugentligt ægtepagter der er udfærdiget forkert, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser ved skilsmisse og/eller død. Vi anbefaler derfor altid, at du bør have en jurist/advokat til at udøve rådgivning omkring oprettelse af en ægtepagt, samt at den bliver udfærdiget korrekt.

Vi gør det hele for dig

3.495 kr inkl. moms
 • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
 • Jurist udarbejder dokument
 • Rådgivningsforskning
 • 12 måneders gratis rettelser
Skal vi hjælpe dig med en ægtepagt med særeje?

Hvad er særeje?

Særeje er en formueordning i et ægteskab, der giver dig mulighed for at sikre dig retten til en bestemt ting eller en bestemt del af din formue i tilfælde af skilsmisse.

Særeje oprettes ved at indgå en ægtepagt, hvor det fremgår, at den ene ægtefælle har særeje på for eksempel en fast ejendom, sin virksomhed, bil, båd, arvestykker eller på en bestemt opsparing.

FamilieTestamentes jurister rådgiver dig om, hvilken type særeje, der egner sig bedst til dine behov. Der findes flere forskellige typer af særeje. Det kan for eksempel være fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje eller kombinationssæreje. Alt efter hvordan jeres familieforhold er, om der er fællesbørn og/eller særbørn, er det vigtigt at særejet i ægtepagten stemmer overens med jeres ønsker til arvens fordeling.

Hvad kan en ægtefælle have særeje på?

Langt de fleste aktiver kan gøres til særeje, f.eks. en ejendom, virksomhed, bil , gæld og lign.

Der er dog nogle ting og aftaler, som du ikke kan gøre til særeje. Derfor anbefales det at få rådgivning, så du er sikker på, at aftalen er gyldig.

Eksempler på særeje:

 • Alt, hvad ægtefællerne hver især ejer og erhverver sig i fremtiden
 • Alt, hvad ægtefællerne hver især ejede, inden de indtrådte i ægteskabet
 • Bestemte specifikke ejendele og beløb, f.eks. en bil eller indskud til et hus
 • Gæld, f.eks. studiegæld eller en gæld til en specifik kreditor
 •  

Hvorfor lave en ægtepagt?

En ægtepagt kan være relevant i flere tilfælde, f.eks. hvis:

 • Der er stor forskel i ægtefællernes formuer
 • Den ene ægtefælle er virksomhedsejer
 • Den ene ægtefælle arver et større pengebeløb
 • Ægtefællerne vil dele pensionsopsparinger
 •  
Vil du høre mere om ægtepagter og dine muligheder?

Der er stor forskel i ægtefællernes formuer

Hvis der er stor forskel i ægtefællernes formue, og den mest velhavende ægtefælle gerne vil sikre sig økonomisk ved en eventuel skilsmisse, så kan det gøres ved at oprette en ægtepagt om særeje.

Hvis en ægtefælle har optaget en stor gæld, kan den anden ægtefælle sikre sig økonomisk ved oprette særeje på gælden. På den måde undgår ægtefællerne at blive påvirket af tidligere gæld.

Den ene ægtefælle ejer en virksomhed

Hvis den ene ægtefælle ejer en virksomhed, kan den blive oprettet som særeje og dermed være beskyttet i tilfælde af skilsmisse, så en ene ægtefælle ikke skal have halvdelen af virksomheden/værdien af den.

På den måde undgår virksomhedsejeren at ende i en situation, hvor det kan være nødvendigt at sælge virksomheden til en lav pris for, at kunne gennemføre bodelingen ved skilsmisse.

Den ene ægtefælle arver mange penge

Hvis den ene ægtefælle står til at arve en masse penge nu eller i fremtiden, kan arven blive oprettet som særeje.
På den måde er ægtefællen sikret, at arven ikke bliver delt med den anden ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.

Ægtefællerne vil dele pensionsopsparinger

Hvis en af ægtefællerne vil dele en pensionsopsparing med den anden i tilfælde af skilsmisse, så skal der oprettes en ægtepagt om deling af pensioner. Der er dog visse typer af pensioner, som ikke kan deles ved ægtepagt.

Har du brug for rådgivning?

Ægtepagt om deling af pensioner

Pensioner adskiller sig fra udgangspunkt om automatisk delingsformue, om at ægtefællers formue skal deles ved skilsmisse. Ægtefællerne beholder således som udgangspunkt retten til deres respektive pensionsopsparinger ved en skilsmisse.

Men visse pensioner indgår alligevel i ligedelingen ved en skilsmisse. Det er de pensioner, som ikke kan defineres som rimelige. Således vil ekstra pensionsopsparinger som altovervejende hovedregel ikke kunne holdes uden for formuedelingen ved en skilsmisse.

Der kan være stor forskel på ægtefællers pensionsopsparinger – alt afhængig af job og af indretningen af familielivet mv. Det er vigtigt, at du som ægtefælle får taget stilling til, om pensionsfordelingen er rimelig, hvis du skulle blive skilt.

Ægtefæller kan ved en ægtepagt aftale, at værdien af alders-, kapital, eller ratepension skal indgå i formuedelingen ved skilsmisse. Det er dog ikke muligt at aftale ved ægtepagt, at der sker en deling af værdien af en rentepension, herunder privattegnede livrenter.

Tinglysning af ægtepagt

En ægtepagt er gyldig, når den er tinglyst i tinglysningsretten. Tinglysning udløser en tinglysningsafgift på 1.850 kr., hvilket er et gebyr til staten.

Tinglysningsafgiften er obligatorisk og bliver altid opkrævet ved enhver form for tinglysning. Tinglysning tager typisk to uger, før sagen er færdigbehandlet hos Tinglysningsretten.

 

Processen for udarbejdelse af ægtepagt  

1.

Juridisk rådgivning
Du har mulighed for at blive ringet op over telefon, teams eller fysisk møde. En af vores jurister guider dig igennem et familietjek. Familietjekket giver et overblik over hvordan du og din familie er sikret juridisk ved død, skilsmisse og sygdom.

2.

Dokumenter udarbejdes

Vi påbegynder udarbejdelsen af de ønskede dokumenter inden 24 timer efter samtalen. 

3.

Du modtager dokumentet og vi tinglyser
Vi sender dokumentet via krypteret og sikker e-mail og tinglyser ægtepagten ved godkendelse. 

Ophævelse af ægtepagt

En ægtepagt ophæves ved at oprette en ny ægtepagt om formuefællesskab i stedet for særeje.

Dette gælder både for en ægtepagt med fuldstændigt særeje og kombinationssæreje.

En ophævelse af ægtepagt kræver, at begge ægtefæller er enige om det, uanset om aftalen kun giver rettigheder eller forpligtelser til én af ægtefællerne.

Dertil er det et krav for ophævelse, at den nye aftale skal tinglyses, så den er gyldig.

Vil du høre mere om ophævelse af ægtepagter?

Ofte stillede spørgsmål

En pensionsopsparing deles ved at oprette en ægtepagt. Det skyldes, at en pension ikke er fælleseje, selvom der er formuefællesskab i ægteskabet. Derfor skal du oprette en pensionsægtepagt, hvis ægtefællerne ønsker deling af pension ved skilsmisse. Der er dog visse pensionstyper, der ikke kan deles ved en ægtepagt.

Når alle betingelserne i en ægtepagt er opfyldt, har aftalen ikke længere nogen effekt. Hvis en af ægtefællerne skal giftes med en ny person, og gerne vil have en ægtepagt, skal ægtefællen få lavet en ny. Aftalen gælder udelukkende for de to ægtefæller, der har skrevet under på den.

En ægtepagt skal tinglyses, før den er gyldig. Tinglysning sker via Tinglysningsretten. FamilieTestamente sørger selvfølgelig for at hjælpe dig med tinglysning.

En ægtepagt laves ved at udarbejde en skriftlig aftale, hvor vilkårene for aftalen fremgår klart og tydeligt. Denne aftale skal underskrives af begge ægtefæller og tinglyses for at blive gyldig. De fleste får lavet deres ægtepagter hos en specialiseret jurist eller advokat, så de kan få rådgivning om særeje og sikre, at aftalen er gyldig.

En ægtepagt kan ikke slettes, men man kan omgå den ved at oprette en ny aftale om formuefællesskab. Dette kan gøres med alle typer særeje. Det kræver enighed blandt ægtefællerne, og den nye aftale skal tinglyses og registreres i personbogen.

En ægtepagt er ikke offentligt tilgængelig og kan derfor ikke ses af alle og enhver.

En ægtepagt skal laves, når det passer ægtefællerne. Den kan både blive udarbejdet inden og efter indgåelsen af ægteskabet. Det anbefales dog at indgå aftalen inden, da det kan være nemmere for parterne at aftale særeje i en sådan situation.

Man kan godt lave en ændring i en ægtepagt.

 
 
Svar på 5-7 spørgsmål i arvesten, så finder du ud af, hvem der arver efter dig ifølge arveloven.

Hvem arver efter dig, hvis du ikke har et testamente?