Samejeoverenskomst

Samejeoverenskomst
om fast ejendom

Samejeoverenskomst om fast ejendom

En samejeoverenskomst er en aftale mellem to ugifte samlevende, som har købt fast ejendom sammen. Aftalen fastlægger, hvordan samejet skal afvikles, og hvordan udbudsprisen skal fastlægges. Dermed gør en samejeoverenskomst det trygt og sikkert at købe bolig med sin kæreste, søskende, venner eller familie.

Du får rådgivning om, hvordan du sikrer dig selv bedst muligt ved køb af fast ejendom med en ugift samlevende. Det kan have store økonomiske konsekvenser ikke at have en samejeoverenskomst og derfor anbefaler vi altid at få oprettet en i forbindelse med huskøb.

På den måde kan du trygt og sikkert lave et boligkøb med en person, du ikke er gift med – uden at være bange for økonomiske og juridiske problemer, når boligen skal sælges.

Samejeoverenskomsten er en aftale om, hvordan hver part kan råde over den fælles bolig. Derudover kan der klarlægges, hvordan eventuelle konflikter om salg m.m. skal håndteres.

Hvad er en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst, er en skriftlig aftale, der regulerer ugifte samlevendes rettigheder og forpligtelser over en fælles ejendom. Samejeoverenskomsten er ligeledes relevant hvis du ejer fast ejendom med en anden end din partner, f.eks. søskende eller lignende. Med andre ord, skal du have en samejeoverenskomst, hvis du ejer en ejendom sammen med en anden, end din ægtefælle.

Dermed gør aftalen det klart, hvordan samejet skal opløses. Der tages blandt andet højde for, hvis parterne har indskudt forskellige beløb ved udbetaling, som ikke stemmer overens med ejerfordeling. Eksempel: A har indskudt 500.000 ved købet. B har indskudt 100.000 ved købet. De ejer ejendommen ligeligt med 50/50. I sådan et tilfælde er det enormt vigtigt, at få reguleret denne forskel i en samejeoverenskomst.

Derudover indeholder den for eksempel vilkår om, hvordan et salgsprovenu skal fordeles, og hvem der skal overtage ejendommen ved samlivsophævelse.

På den måde får du klarhed og tryghed, da der er opsat rettigheder og vilkår, som skal følges i tilfælde af konflikt.

En samejeoverenskomst er relevant for dig, som køber fast ejendom sammen med en, du ikke er gift med. Det kan for eksempel være kærester, venner, søskende og familiemedlemmer.

Såfremt I senere hen skulle gå fra hinanden ved et samlivsophør eller blive uvenner, så er samejekontrakten jeres ven. Heri står jeres rettigheder og vilkår sort på hvidt med en dertilhørende underskrift, hvorfor I er sikre på, at I kan gå hver til sit på den bedst mulige måde.

Gør det selv

695 kr
 • Opret selv
 • Video guides

Gør det selv med begrænset rådgivning

1.495 kr
 • Opret selv
 • Video guides
 • Rådgivning omkring det udarbejdede dokument
 • Gratis rettelser ved stavefejl mv.

Vi gør det hele for dig

2.995 kr
 • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
 • Jurist udarbejder dokument
 • Rådgivningsforsikring
 • 12 måneders gratis rettelser
Mest anvendte
Har du spørgsmål om samejeoverenskomster?

Samejeoverenskomst indhold

Hvad indeholder en samejeoverenskomst? Den kan indeholde mange forskellige vilkår, som for eksempel:

 • Hvordan er ejerforholdet fordelt mellem jer?
 • Har I indskudt forskellige beløb?
 • Hvordan skal boligudgifterne fordeles mellem jer?
 • Hvad sker der, hvis en af jer stopper med at betale boligudgifter?
 • Kan den ene af jer optage lån i sin andel af boligen?
 • Kan den ene af jer på eget initiativ udleje boligen til tredjemand?
 • Hvad sker der, hvis I har boet sammen i boligen og flytter fra hinanden?
 • Hvordan fungerer et salg fra en af jer til den anden?
 • Hvad sker der, hvis I er uenige om salgsprisen, hvis boligen skal sælges?
 • Hvad sker der, hvis en af jer afgår ved døden?

Hvorfor skal jeg lave en samejekontrakt?

Det kan få store økonomiske konsekvenser ikke at tage stilling til samejets vilkår. Selvom begge parter er på god fod lige nu, kan det være en rigtig god idé at beskytte sig mod mulige konflikter.

Dermed er samejeoverenskomsten et redskab til at få løst uoverensstemmelse hurtigt og fredeligt for at undgå store konflikter og kontroverser.

Hvis der for eksempel er uenighed om, hvorvidt den fælles bolig skal sælges eller ej, kan det få både økonomiske og tidskrævende konsekvenser. Konsekvensen kan være, at ejendommen ender på tvangsaktion, hvis ikke I kan blive enige.

Det skyldes, at begge ejere skal skrive under på at sælge boligen, før det er muligt. Er der uenighed, eller hvis en af parterne stopper med at betale, kan långiver i langt de fleste tilfælde opkræve betaling fra den anden ejer. Derudover kan man risikere, at sagen skal tages for retten, hvilket kan blive både dyrt og opslidende.

Opløsning af sameje

Hvis der er indgået en samejeoverenskomst, skal samejet opløses efter de aftalte vilkår. Uden en samejeoverenskomst skal samejet opløses efter de almindelige regler. De almindelige regler for opløsning af sameje uden en samejekontrakt er, at alle beslutninger om samejet skal træffes ved enighed mellem parterne. Hvis ikke der f.eks. er uenighed om, hvem der skal bo i samejet eller udbudsprisen, kan det resultere i en frivillig auktion, der kan medføre økonomisk tab.