Testamente

Få oprettet et testamente og få medbestemmelse over din arv

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, der indeholder bestemmelser om, hvem din formue skal tilfalde, når du dør. Det er vigtigt, at ordlyden i testamentet overholder arvelovens bestemmelser, da det ellers vil blive erklæret ugyldigt.

20 % af alle arvesager ender i familiekonflikter, fordi den afdøde ikke har oprettet et testamente.

Hvorfor er det vigtigt at oprette et testamente?

Gør det selv

695 kr
 • Opret selv
 • Video guides

Gør det selv med begrænset rådgivning

1.495 kr
 • Opret selv
 • Video guides
 • Rådgivning omkring det udarbejdede dokument
 • Gratis rettelser ved stavefejl mv.

Vi gør det hele for dig

2.995 kr
 • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
 • Jurist udarbejder dokument
 • Rådgivningsforsikring
 • 12 måneders gratis rettelser
Mest anvendte
Testamente

Hvorfor er det vigtigt at oprette et testamente?

Med vores rådgivning hjælper vi dig til et juridisk korrekt testamente, der afspejler din sidste vilje, og som sikrer, at din arv går til dem, du ønsker. Det gælder uanset, om der er tale om arv til børn, arv efter forældre eller noget helt tredje.

Ugift samlever med børn

Hvis I har børn vil hele din formue, ifølge arveloven, automatisk gå til dine børn, mens din samlever intet arver. Din samlever kan derfor kun arve, hvis du opretter et testamente. Dette ønsker de fleste danskere i denne situation.

Ægtefæller med børn

Har I børn, vil din ægtefælle først arve sin halvdel af fællesejet og derefter 50% af den resterende del. Din ægtefælle får efter din død altså 75% af fællesformuen, mens dine børn skal dele de resterende 25%. I kan også bestemme om arven skal være særeje, eller om I ønsker at båndlægge noget af arven.

Alene med børn

Dine børn vil, ifølge arveloven, automatisk arve hele din formue. Med et testamente kan du vælge at gøre arven til særeje. Så sikrer du, at arven til dine børn forbliver børnenes – også selvom børnene skulle blive skilt. Du sikrer derved din familie, også når du er gået bort.

Ugift samlever uden børn

Hvis du ikke har børn, går hele arven til dine forældre eller dine søskende – din samlever arver ingenting. Dine forældre kan ikke give arven til din samlever, så det er utrolig vigtigt at få oprettet et testamente, hvis din samlever skal arve dig.

Ægtefæller uden børn

Når I er gift og ikke har børn, falder arven som udgangspunkt til længstlevende ægtefælle. I har mulighed for at tildele jeres formue og ejendele til dem, I ønsker.

Alene uden børn

Har du ikke børn, vil dine forældre arve hele din formue. Såfremt dine forældre er døde, vil dine søskende/deres børn arve. Har du ingen børn, så har du ingen tvangsarvinger – du kan derfor selv bestemme, hvem der skal arve hele din formue, ved at oprette et testamente.

Skal vi hjælpe dig med et testamente?

Hver 5. familie splittes grundet arvestridigheder. Dette kan undgås ved at få oprettet sit testamente i tide. Det er derfor vigtigt at skrive testamente, hvis du vil have indflydelse på, hvad der sker med dine ejendele og penge, når du dør. Hvis du vil undgå at din død kunne forårsage skænderier, tvivl og økonomiske problemer for dine efterladte, bør du tage stilling til fordelingen af din arv, mens du kan.

Det er dit ansvar, at dine nærmeste pårørende har ro og klarhed over, hvordan du ønsker, at din formue skal fordeles. Mange har desværre en forkert opfattelse af arveloven, og ens samlever, ægtefæller og/eller børn er ikke sikret 100 % som mange tror.

Mange tror, at ugifte samlevende arver hinanden, når de har boet sammen i minimum 2 år. Det er ikke korrekt. Det er nemlig sådan, at I Danmark har ugifte samlevende ingen indbyrdes legal arveret ifølge arveloven. Det betyder, at hvis du går bort, vil din ugifte partner ikke arve noget efter dig. Den eneste måde ugifte samlevende kan arve hinanden ved, er at oprette et testamente.

Vi hører dagligt, at ægtefæller tager det som en selvfølge, at de arver 100 % efter hinanden. Det er kun korrekt, hvis førstafdøde ægtefælle ikke efterlader sig børn. Hvis førstafdøde ægtefælle efterlader sig en eller flere børn, arver længstlevende ægtefælle kun 50 % efter førstafdøde ægtefælle.

Det kan være en god idé, at oprette testamente, hvis I har særbørn, som er sammenbragte børn fra tidligere forhold. Det er nemlig kun dine biologiske børn og adoptivbørn, der arver efter dig. Det kan betyde, at det er tilfældigt hvor meget børnene arver hver især.

Hvis I har mindreårige børn, er det relevant at overveje et testamente. Dermed kan du og din partner få indflydelse på, hvem forældremyndigheden går til, i tilfælde af at I går bort. Et sådant ønske vil Familieretshuset som altovervejende hovedregel respektere.

Hvad skal et testamente indeholde?

 • Parterne: Den eller de personer som opretter testamentet
 • Fordeling af arven: Hvordan skal arven fordeles?
 • Subsidiære arvinger: Hvem skal arve, hvis dine arvinger dør før dig?
 • Særeje for arvinger: Skal der være særeje på arven og hvilken type af særeje?
 • Båndlæggelse: Skal arven til arvingerne båndlægges?
 • Børnetestamente: Hvem skal varetage forældremyndigheden over børnene, hvis I går bort før de fylder 18 år?
 • Ændringer og tilbagekaldelse: Hvordan ændres eller tilbagekaldes et  testamente?
 • Samlivsophævelse: Hvad sker der med testamentet, hvis I går fra hinanden?
 • Længstlevendes testationsret: Kan længstlevende oprette et nyt testamente og evt. på hvilke vilkår?
 • Underskrift for notaren: Hvordan underskrives testamentet?

Hvordan skriver man testamente?

Du kan med fordel starte med at overveje, hvordan du gerne vil have, at din formue skal fordeles. Derefter skal du overveje, om du vil lave det selv eller få en specialiseret jurist/advokat til det.

Kan man skrive testamente selv? I princippet ja. Du bør dog være opmærksom på de risici, der følger med, hvis du gør det selv. Hvis testamentet ikke er formuleret korrekt eller er i strid med arveloven, vil testamentet blive erklæret ugyldigt.

Hvis testamentet ikke er udfærdiget fuldstændigt korrekt, risikerer du, at din formue fordeles anderledes end ønsket. Vi anbefaler derfor altid at få professionel, juridisk rådgivning til udarbejdelse af et testamente.

Hvornår er et testamente gyldigt?

Du skal som minimum være 18 år eller gift, hvis du gerne vil udfærdige et testamente.

Udfærdigelse af testamente kan ske som et vidnetestamente, der underskrives af mindst to vitterlighedsvidner og testator, eller et notartestamente, der underskrives for notaren. Notaren registrerer derefter testamentet i Centralregisteret for Testamenter.

Vi anbefaler altid at lave et notartestamente. Testamentet er gyldigt og dermed juridisk gældende, så snart det er underskrevet for notaren eller af de to vitterlighedsvidner.

Skal vi hjælpe dig med et testamente? 

Vi kan hjælpe dig med at få oprettet et juridisk korrekt testamente, der afspejler din sidste vilje og som sikrer, at din arv går til dem, du ønsker. Det gælder, uanset om der er tale om arv til børn, arv efter forældre eller noget helt tredje.