Testamente

Få oprettet et testamente og få medbestemmelse over din arv

Hos FamilieTestamente tilbyder vi rådgivning og hjælp til oprettelse af testamentet, så du kan være sikker på, at der er styr på sagerne, og at du er i trygge hænder.

Hvad koster et testamente?

Hos FamilieTestamente har vi specialiserede jurister med høj ekspertise og gode menneskelige egenskaber til at hjælpe dig, hvor den fulde pris kun når et niveau på 2.995 kr. Her gør vi det hele for dig med en helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist, der også udarbejder dokumentet for dig, så du undgår fejl og sikrer dig, at alt er i orden. Der er rådgivningsforsikring og 12 måneder gratis rettelser.

Udover rådgivning til testamenter, tilbyder vi rådgivning til alt inden for familie- og arveret. Få bl.a. rådgivning til hvordan du laver en ægtepagt, gældsbrev eller en fuldmagt

Har du har spørgsmål vedrørende testamenter, oprettelse af dokumenter eller en af vores andre specialer, så benyt formularen og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Opret testamente online

695 kr
 • Opret selv
 • Video guides

Opret selv testamente med begrænset rådgivning

1.495 kr
 • Opret selv
 • Video guides
 • Rådgivning omkring det udarbejdede dokument
 • Gratis rettelser ved stavefejl mv.

Vi gør det hele for dig

2.995 kr
 • Helhedsbaseret rådgivning af specialiseret jurist
 • Jurist udarbejder dokument
 • Rådgivningsforsikring
 • 12 måneders gratis rettelser
Mest anvendte

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, der indeholder bestemmelser om, hvem din formue skal tilfalde, når du dør. Hvem skal arve efter dig? Og hvor meget skal den enkelte arving have, når du går bort?

Det er vigtigt, at ordlyden i testamentet overholder arvelovens bestemmelser, da det ellers vil blive erklæret ugyldigt. Der er derfor mange ting at opnå ved at oprette et testamente. 

Hvorfor er det vigtigt at oprette et testamente?

Hvis du ikke har et testamente, er det arvelovens regler, der bestemmer, hvem der arver efter dig. Det vil derfor være familien – som udgangspunkt dine børn og/eller ægtefælle, der arver.

Det vil sige, at hvis du har en kæreste, så arver I ikke efter hinanden, uanset om I har børn sammen og/eller har boet sammen over en længere periode. Er du i en situation, hvor du hverken har børn eller ægtefælle, kan dine forældre, bedsteforældre, nevøer og niecer også være arvinger til dig. Det hele afhænger af, hvordan din familiestruktur ser ud. Du finder eksempler på dette længere nede på siden.

Uden et testamente kan du også risikere, at arven går til statskassen, hvis du ikke har arvinger efter arveloven. Det kan også være, at du vil sørge for, at din arv går til velgørende formål, foreninger, klubber eller lignende. Der kan være mange gode årsager til at lave et testamente. 

Gode grunde til at lave et testamente

Undgå arvetrid

Hver femte familie splittes grundet arvestridigheder. Det kan undgås ved at få oprettet sit testamente i tide.

Det er derfor vigtigt at skrive testamente, hvis du vil have indflydelse på, hvad der sker med dine ejendele og penge, når du dør.

Hvis du vil undgå at din død kunne forårsage skænderier, tvivl og økonomiske problemer for dine efterladte, bør du tage stilling til fordelingen af din arv, mens du kan.

Det er dit ansvar, at dine nærmeste pårørende har ro og klarhed over, hvordan du ønsker, at din formue skal fordeles.

Mange har desværre en forkert opfattelse af arveloven, og ens samlever, ægtefæller og/eller børn er ikke sikret 100 procent, som mange tror.

Overvejelser når du har særbørn

Det kan være en god ide at oprette testamente, hvis I har særbørn, som er sammenbragte børn fra tidligere forhold. Det er nemlig kun dine biologiske børn og adoptivbørn, der arver efter dig. Det kan betyde, at det er tilfældigt hvor meget børnene arver hver især.

Overvejelser om forældremyndighed

Hvis I har mindreårige børn, er det relevant at overveje et testamente. Dermed kan du og din partner få indflydelse på, hvem forældremyndigheden går til, hvis I skulle gå bort. Et sådant ønske vil Familieretshuset som altovervejende hovedregel respektere.

Læs evt. mere om børnetestamente.

Det er utrolig nemt og hurtigt at lave et testamente med FamilieTestamente, og du får høj kvalitet i rådgivningen og god menneskelig kontakt med vores specialiserede jurister – endda til en attraktiv og konkurrencedygtig pris.

Vores værdier er vitale for os, og vi ser derfor mennesket først, hvilket adskiller os mange andre løsninger på dette område. Det er i mødet med mennesket, at trygheden opstår.

Overvejelser for ugifte samlevende

Mange tror, at ugifte samlevende arver hinanden, når de har boet sammen i minimum to år. Det er ikke korrekt. Det er nemlig sådan, at i Danmark har ugifte samlevende ingen indbyrdes legal arveret ifølge arveloven.

Det betyder, at hvis du går bort, vil din ugifte partner ikke arve noget efter dig. Den eneste måde ugifte samlevende kan arve hinanden er ved at oprette et testamente.

Vi hører dagligt, at ægtefæller tager det som en selvfølge, at de arver 100 procent efter hinanden. Det er kun korrekt, hvis førstafdøde ægtefælle ikke efterlader sig børn. Hvis førstafdøde ægtefælle efterlader sig et eller flere børn, så arver længstlevende ægtefælle kun 50 procent efter førstafdøde ægtefælle.

Hvordan kan et testamente se ud?

Det kan være svært at vide, hvad et testamente skal indeholde. Neden for kan du se, hvad der især fylder i et testamente.

 • Parterne: den eller de personer som opretter testamentet
 • Fordeling af arven: hvordan skal arven fordeles?
 • Subsidiære arvinger: hvem skal arve, hvis dine arvinger dør før dig?
 • Særeje for arvinger: skal der være særeje på arven og hvilken type af særeje?
 • Båndlæggelse: skal arven til arvingerne båndlægges?
 • Børnetestamente: hvem skal varetage forældremyndigheden over børnene, hvis I går bort, før de fylder 18 år?
 • Ændringer og tilbagekaldelse: hvordan ændres eller tilbagekaldes et testamente?
 • Samlivsophævelse: hvad sker der med testamentet, hvis I går fra hinanden?
 • Længstlevendes testationsret: kan længstlevende oprette et nyt testamente og evt. på hvilke vilkår?
 • Underskrift for notaren: hvordan underskrives testamentet?

Skal vi hjælpe dig med et testamente? 

Vi kan hjælpe dig med at få oprettet et juridisk korrekt testamente, der afspejler din sidste vilje og som sikrer, at din arv går til dem, du ønsker. Det gælder, uanset om der er tale om arv til børn, arv efter forældre eller noget helt tredje. 

Testamenter er ikke ens

 Testamenter er ikke ens, da de adskiller sig via forskellige ønsker og behov fra individ til individ. Når du taler med en af vores jurister, så lytter og aftaler I nøje, hvordan testamentet skal se ud, så alt er præcis, som du ønsker – og med den rette rådgivning – så du ikke ender med et fejlbehæftet eller ugyldigt testamente.

Det er fordelingen af arven, der helt naturligt fylder mest. Det kan i den forbindelse også være hensigtsmæssigt med et indbotestamente. Med et indbotestamente bestemmer du, hvem der skal eje dine personlige ejendele. Det kan for eksempel være smykker, møbler eller ure, du vil testamentere specifikt til dine arvinger.

Det mindsker også risikoen for konflikter mellem dine arvinger, da et indbotestamente netop fjerner usikkerhed om, hvordan de personlige effekter skal fordeles.

Meget dyre genstande vil dog falde uden for det såkaldte ”sædvanlige indbo”. Det er vigtigt at orientere sig om, og det kan du læse mere om her

Når du laver et testamente, så varierer form og indhold afhængigt af din situation, behov og ønsker. Det vil sige, om du er gift, single, samlevende og har børn eller særbørn.

Neden for følger nogle eksempler på konkrete situationer, du kan stå i rent familiestrukturmæssigt, og hvorfor et testamente er relevant i de respektive tilfælde.

Ugift samlever med børn

Hvis I har børn vil hele din formue, ifølge arveloven, automatisk gå til dine børn, mens din samlever intet arver. Din samlever kan derfor kun arve, hvis du opretter et testamente. Dette ønsker de fleste danskere i denne situation.

Læs mere om emnet i vores artikel: hvem arver dig, når du er i forhold og har børn?

Ægtefæller med børn

Har I børn, vil din ægtefælle først arve sin halvdel af fællesejet og derefter 50% af den resterende del. Din ægtefælle får efter din død altså 75% af fællesformuen, mens dine børn skal dele de resterende 25%. I kan også bestemme om arven skal være særeje, eller om I ønsker at båndlægge noget af arven.

Læs mere om emnet i vores artikel: jeg er gift og har børn

Alene med børn

Dine børn vil, ifølge arveloven, automatisk arve hele din formue. Med et testamente kan du vælge at gøre arven til særeje. Så sikrer du, at arven til dine børn forbliver børnenes – også selvom børnene skulle blive skilt. Du sikrer derved din familie, også når du er gået bort.

Læs mere om emnet i vores artikel: jeg er alene og har børn

Ugift samlever uden børn

Hvis du ikke har børn, går hele arven til dine forældre eller dine søskende – din samlever arver ingenting. Dine forældre kan ikke give arven til din samlever, så det er utrolig vigtigt at få oprettet et testamente, hvis din samlever skal arve dig.

Læs mere om emnet i vores artikel: jeg er i et forhold og har ingen børn

Ægtefæller uden børn

Når I er gift og ikke har børn, falder arven som udgangspunkt til længstlevende ægtefælle. I har mulighed for at tildele jeres formue og ejendele til dem, I ønsker.

Læs mere om emnet i vores artikel: jeg er gift og har ingen børn

Alene uden børn

Har du ikke børn, vil dine forældre arve hele din formue. Såfremt dine forældre er døde, vil dine søskende/deres børn arve. Har du ingen børn, så har du ingen tvangsarvinger – du kan derfor selv bestemme, hvem der skal arve hele din formue, ved at oprette et testamente.

Læs mere om emnet i vores artikel: jeg er alene og har ingen børn

Hvordan skriver man testamente?

Du kan med fordel starte med at overveje, hvordan du gerne vil have, at din formue skal fordeles. Derefter skal du overveje, om du vil lave det selv eller få en specialiseret jurist/advokat til det. Vi tilbyder varianter inden for begge retninger, hvor vores mest anvendte løsning er den, hvor vi laver det hele for dig.

Kan man skrive et testamente selv? I princippet ja. Du bør dog være opmærksom på de risici, der følger med, hvis du gør det selv. Hvis testamentet ikke er formuleret korrekt eller er i strid med arveloven, vil testamentet blive erklæret ugyldigt.

Hvis testamentet ikke er udfærdiget fuldstændig korrekt, risikerer du, at din formue fordeles anderledes end ønsket. Vi anbefaler derfor altid at få professionel, juridisk rådgivning til udarbejdelse af et testamente.

Der er nogle ting, man skal være opmærksom på, når man opretter et testamente. Arvingen kan godt være en person, du ikke har familiær relation til, men man skal være klar over, at visse arvinger har ret til arv. Det kaldes tvangsarv. Der er også ting som arveafkald og arveforskud, som er vigtigt at være opmærksom på, når der skal oprettes et testamente.

Hvornår er et testamente gyldigt?

Du skal som minimum være 18 år eller gift, hvis du gerne vil udfærdige et testamente.

Udfærdigelse af testamente kan ske som et vidnetestamente, der underskrives af mindst to vitterlighedsvidner og testator, eller et notartestamente, der underskrives for notaren. Notaren registrerer derefter testamentet i Centralregisteret for Testamenter.

Vi anbefaler altid at lave et notartestamente. Testamentet er gyldigt og dermed juridisk gældende, så snart det er underskrevet for notaren eller af de to vitterlighedsvidner.

Book din tid hos notaren i god tid, da antallet af især testamenter og fremtudsfuldmagter ses i stigende antal i dag. 

Ofte stillede spørgsmål

Hos FamilieTestamente kan du få lavet et testamente for 2995 kroner, hvor alt bliver gjort for dig, hvor dine ønsker og behov bliver dækket og hvor du ikke står tilbage med et eneste tvivlsspørgsmål. Hvis du kommer i tanke om noget, så står FamilieTestamente altid til rådighed igen.

Ja, det kan du. Hos FamilieTestamente kan oprette selv online for 695 kroner. Bemærk dog, at når du opretter online på egen hånd, så har du ikke en uddannet, specialiseret jurist ved din side til at kvalitetssikre og rådgive dig, som du har ved FamilieTestamentes to andre løsninger. 

Nej, en fremtidsfuldmagt er ikke det samme som et testamente. Et testamente regulerer hvordan din formue og ejendele skal fordeles, når du går bort. En fremtidsfuldmagt kan kun aktiveres, mens du er live, og hvis du går bort, så bortfalder fremtidsfuldmagten, og her træder et eventuelt testamente så i kraft. 

Ja, det kan du sådan set godt. Faren ved at lave et testamente på egen hånd er den store mængde risici ved at lave fejl, når man ikke har den juridiske baggrund og viden, der skal til for at lave det 100 procent sikkert. Det anbefales derfor at få juridisk rådgivning, når man opretter så vigtigt et dokument som et testamente.

Som ægtefæller bør I oprette et testamente, såfremt I ikke ønsker at følge arveloven. Opretter I et testamente, så følger I ikke arveloven, men bestemmer derimod selv, hvad der skal ske med jeres formue og arv.

Tilbage i tiden har man kunnet gøre børn arveløse. Dette er ikke længere muligt – uden barnets samtykke.

Børn har krav på deres tvangsarv, som udgør ¼ af barnets arvelod. Det vil sige, at ¼ af det et barn, under normale omstændigheder, skulle have arvet efter dig, er tvangsarv. Barnet er som minimum sikret denne arv, hvis du skulle ønske at begrænse arven til dit barn

Hvis du ikke efterlader en ægtefælle/registreret partner, børn eller andre livsarvinger, vil arven blive fordelt i en bestemt rækkefølge, hvis du ikke har oprettet et testamente. Som udgangspunkt arver dine forældre, dernæst dine søskende eller deres børn og herefter dine bedsteforældre (hvis ens bedsteforældre er døde, så arver dennes børn). 

Formålet med arveklasserne er at sikre, at det kun er slægtninge, der kan arve fra dig. Hvis du ikke efterlader nogen fra ovenstående arveklasser, så går din arv til den danske statskasse. Kusiner og fætre arver ikke efter arveloven. 

Nej, et testamente bliver først gyldigt oprettet, når det er underskrevet foran en notar. 

Bemærk, at notaren ikke sikrer, at indholdet er gyldigt. Det er dit eget ansvar, og det får du sikret dig via juridisk rådgivning.