Tinglysningsafgift

Tinglysning af skifteretsattest og ægtepagt

Tinglysning af skifteretsattest

Hvis du – som længstlevende ægtefælle – overtager din afdøde ægtefælle og dit fælles bo enten til uskiftet bo, som ægtefælleudlæg eller du overtager det som eneste arving efter afdøde, kan skifteretten udstede en skifteretsattest, som er et bevis for, at du bestemmer over afdødes aktiver.

Efterlader afdøde sig en fast ejendom, kan du have brug for at få tinglyst skifteretsattesten som din adkomst på ejendommen. Når skifteretsattesten bliver tinglyst, bliver ejerskabet offentligt registreret – og du får som længstlevende ægtefælle fuld råderet over ejendommen.

Der er ingen pligt til at få skifteretsattesten tinglyst, men det vil være nødvendigt at få tinglyst skifteretsattesten, hvis 

  • Der er lån i ejendommen
  • Du ønsker at belåne den
  • Du ønsker at få indefrosset ejendomsskatterne
  • Hvis du ønsker at sælge ejendommen

Du kan få tinglyst din skifteretsattest af FamilieTestamente for 995 kr. (Hertil kommer tinglysningsafgiften)


Tinglysningsafgift af ægtepagt

Tinglysningsafgiften i 2023 ved tinglysning af en ægtepagt udgør 1.850 kr.

Skal vi hjælpe dig med få tinglyst en skifteretsattest?